Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras
esimesel lugemisel on 5 eelnõu.
1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Eesti Panga Nõukogu esimehe esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Panga Nõukogu asendusliikme nimetamine“ eelnõu (651 OE), millega nimetatakse Eesti Panga Nõukogu asendusliikmeks Valdo Randpere, kes asendab seal rahandusministriks siirdunud Jürgen Ligi. Eesti Panga seaduse § 8 lõike 3 kohaselt ei tohi Eesti Panga Nõukogu liikmete hulka kuuluda Vabariigi Valitsuse liikmed. Eesti Panga seaduse § 8 lõikes 7 nähakse ette, et kui Eesti Panga Nõukogu liige nimetatakse Vabariigi Valitsuse liikmeks, nimetab Riigikogu Eesti Panga Nõukogu esimehe ettepanekul talle asendusliikme.
2. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (661 OE), millega nimetakse julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni liikmeks Jüri Tamm, kes vahetab seal välja Kalvi Kõva. Algataja kinnitusel tingib liikme vahetuse Kalvi Kõva töökoormuse kasv ja sellest tulenev vajadus ühtlustada fraktsiooni liikmete töökoormust.
3. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE), mille eesmärk on täpsustada päästeteenistujate vanaduspensioni ja vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse määramise korda, staaži arvestamise korda ning sätestada päästeametniku nimetamine ja määramine muule ametikohale valitsusasutuses ja rahvusvahelises organisatsioonis.
4. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (647 SE), mille eesmärk on muuta lihtsamaks ajutise lähenemiskeelu ja kohtuotsusega määratava lähenemiskeelu tingimuste täitmise kontrollimist, kasutades selleks elektroonilist valvet. Eelnõu teine eesmärk on diferentseerida karistusi ajutise lähenemiskeelu ja kohtuotsusega määratava lähenemiskeelu tingimuste rikkumise eest ning sanktsioneerida ka rikkumine juhul, kui sellega ei põhjustatud ohtu isiku elule, tervisele või varale, samuti esmakordne rikkumine isiku poolt.
5. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE), mille eesmärk on töö kaotanud inimeste tööle rakendumise soodustamine ja majanduse elavdamine. Eelnõu järgi ei pea tööandja maksma sotsiaalmaksu töötaja eest kahe Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alamäära ulatuses. Et saada maksuvabastust, peab see isik olema kolm kuud töötuna ametlikult registreeritud ning sotsiaalmaksu vabastus kehtib 12 kuud alates töölevõtmise hetkest.

Komisjonides

Keskkonnakomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung
(kell 14, ruumis L332) – kokkuvõte Kopenhaageni kliimakohtumisest ja ülevaade kliimaküsimustega tegelevate üksuste tegevusest.

Kultuurikomisjonis
–põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
– kohtumine Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajatega.

Riigikaitsekomisjonis
–Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika aluste uuendamine.

Sotsiaalkomisjonis
(kell 13)– olulise tähtsusega riikliku küsimuse algatamine (tööpuuduse sotsiaalsed aspektid).

Õiguskomisjonis
– karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (640 SE); prügistamise temaatika.

Üritused, konverentsid, ENPA

Kell 12
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb arvamusliidrite lõunal hotell Reval Olümpia konverentsisaalis.
 
* Sotsiaalkomisjoni liige Heljo Pikhof osaleb (26.01-27.01) Brüsselis Euroopa Parlamendi poolt korraldataval emakakaelavähi uuringuid käsitleval konverentsil.
* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel, liikmed Silver Meikar ja Mailis Reps (23.-28.01), asendusliikmed Indrek Saar (24.- 29.01) ja Aleksei Lotman (24.01.-29.01) osalevad Strasbourgis ENPA 2010. aasta istungjärgu töös.

*
Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (23.01-30.01) Ameerika Ühendriikides Washingtonis ja Tampas NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee töös.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside