Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Päevakorras esimesel lugemisel on 8 eelnõu.

1. Keskerakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (50 SE) eesmärk on suurendada lasteaia õpetajate palga alammäära.

2. Keskerakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (52 SE) tagaks jõustumise korral tasuta toidu kõigile koolieelses lasteasutuses käivatele lastele 20 krooni ulatuses päeva kohta.

3. Rahvaliidu fraktsiooni algatatud teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõu (24 SE) näeb ette, et kohalike teede investeeringuteks eraldatakse vähemalt 20 protsenti riigieelarves kütuseaktsiisist teehoiuks ettenähtud summast. See peaks algataja hinnangul suurendama kohalikesse teedesse tehtavaid investeeringuid käesoleva aasta 429-lt miljonilt kroonilt 660 miljoni kroonini 2008. aastal. 

4. Keskerakonna fraktsiooni algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) eesmärk on tõsta täisealiste puuetega inimeste igakuuliseid toetusi kõigis kolmes toetuseliigis kuni kahekordseks. Eelnõu tõstab sügava puudega inimeste toetuse seniselt 640-lt kroonilt 1260 kroonini kuus, raske puudega inimeste toetuse 420-lt kroonilt 840 kroonini ja keskmise puudega 200-lt kroonilt 400 kroonini kuus.

5. Roheliste fraktsiooni algatatud metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE) eesmärk on täpsustada metsanduse ja looduskaitsega tegelevate ametkondade tööjaotust ning sätestada nende tõhusat koostööd võimaldavad juriidilised mehhanismid, samuti tugevdada säästva metsamajandamise positsioone ja kõrvaldada ebaproportsionaalsed ja säästvat metsaomanikku ahistavad omandi kasutamise piirangud metsa majandamisel.

6. Rahvaliidu fraktsiooni algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) kehtestab reostustõrje ja selleks vajalike investeeringute tasu. Tasu suurus, kemikaale transpordi korral mööda raudteed või maanteed, oleks eelnõu kohaselt 1 kroon iga tonni kemikaalide kohta, meritsi transpordi korral 2 kroon iga kemikaalide tonni kohta. Tasu maksmist hakkab eelnõu kohaselt kontrollima maksu- ja tolliamet.

7. Keskerakonna fraktsiooni algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 8 muutmise seaduse eelnõu (53 SE) lihtsustab represseeritud isiku staatuse tõendamist Eesti Vabariigi kodanikele, kes elasid enne 1940. aastat Eesti Vabariigi territooriumil Ingerimaa, Peipsi järve ja Narva jõe tagusel alal. Represseeritu staatuse tõendamisel tekib antud isikutele õigus tervishoiuteenuste ja ravimite hüvitise ja transporditoetuse määramiseks, mis alates 14.01.2007 on 2500+500 kr aastas.  Eelnõu puudutab algataja hinnangul umbes 600 inimest.

8. Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse ” Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine parvlaev Estonia uppumise põhjuste ja sellega seotud asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõuga (84 OE) soovitakse taasluua Estonia uppumise asjaolusid uuriv komisjon. Algataja hinnangul tõi X Riigikogus tegutsenud vastav komisjon aja uurimises kaasa mitmeid edasiminekuid, sundides nii Rootsi Kuningriiki kui ka Eesti Vabariiki selle teemaga uuesti  tegelema.

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis kalapüügiseaduse § 13.4­­ muutmise seadus (41 SE); keskkonnaministeeriumi 30.07.2007 kiri nr 16-4-/30944-2; riigikantselei 07.09.2007 kiri nr 1-4/07-05567 rikkumismenetluste kohta; Euroopa Komisjoni roheline raamat bioloogiliseks ohuks valmisoleku kohta; Paldiski elanike avalik pöördumine Eesti Vabariigi Presidendi poole kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (41 SE), Euroopa Komisjoni roheline raamat bioloogiliseks ohuks valmisoleku kohta.

Kultuurikomisjonis – kell 14 kohtumine Hiina Rahvavabariigi tibetoloogide delegatsiooniga, kes tutvustavad Tiibeti traditsioonilise kultuuri ja religiooni valdkondi ning arenguid (ruum L 241);

Maaelukomisjonis – kohtumine Eestimaa Põllumeeste Keskliidu esindajatega (Kalevipoja saal);

Majanduskomisjonis – ettekanne Euroopa Liidu otsustusprotsessist; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse „Rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitletavate ühiseeskirjade kohta” eelnõu.

Põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri 2006. aasta tegevuse ülevaate arutelu, EL põhiseaduse lepingu tuleviku arutelu.

Riigikaitsekomisjonis – kohtumine NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse loomise projektimeeskonna juhi Peeter Lorentsiga, arutelu kaadrikaitseväelastest ohvitseride isikkoosseisu vähenemisest ja haridustasemest.

Väliskomisjonis – kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Bulgaaria Vabariigis (kutsutud välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas ja suursaadikukandidaat), 28. – 29. septembrini toimuv Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlik kohtumine.

Õiguskomisjonis – relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE).

Üritused, visiidid, seminarid

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb miinijahtija „Admiral Cowan” teenistusvalmidusse astumise üritusel.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Toompea lossi L tiiva III korrusel harrastusfotograaf Mare Iknojani loodusfotode näituse. Näitus on kujundatud fotodest, mis on tehtud erinevatel aastaaegadel rikkaliku taimekollektsiooniga Tallinna Botaanikaaias.

* Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (23.09-28.09)Georgias Tbilisis ja Batumis NB8 (Põhja- ja Baltimaade koostöö) parlamentide esimeeste visiidil. Toimuvad kohtumised Georgia presidendi Mihheil Saakašvili, peaministri Zurab Nogaideli, parlamendi esimehe Nino Burjanadze, Euroopa ja Euro-Atlantilise integratsiooni riigiministri, asepeaministri George Baramidze, Kogu Gruusia patriarhi Ilia II ja Adjara Autonoomse Vabariigi valitsusjuhi Levan Varšalomidzega. Batumis osaletakse majandusküsimusi käsitleval ümarlaual.

* Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liikmed Mart Jüssi ja Vladimir Velman osalevad (24.09-26.09) Rootsis Göteborgis Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu (PN) keskkonnakomisjonide ühisel energia efektiivsuse alasel seminaril ning BA ja PN õiguskomisjonide ühisel illegaalse migratsiooni alasel seminaril.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside