Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ja ühe eelnõu teine lugemine.

1. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riiklik küsimuse arutelu: põhiõiguste ja vabaduste riived Eestis ning kaitsepolitseiameti ja prokuratuuri olukorra analüüs. Ettekannetega esinevad Eesti Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson, Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf ning vandeadvokaat Leon Glikman.

2. Teisele lugemisele tuleb põhiseaduskomisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (186 SE), millega täpsustatakse elektroonilise hääletamise korraldust valimistel. Olulisemate muudatustena näeb eelnõu ette eraldi elektroonilise hääletamise komisjoni moodustamise, võrdsustab elektroonilise hääletamise ja valimisjaoskondades eelhääletamise aja, sätestab seaduse tasemel e-hääletamise süsteemi auditeerimise ja annab valijale võimaluse kontrollida, kas tema antud elektrooniline hääl on korrektselt elektroonilise hääletamise süsteemile edastatud (rakendub 2015. aastast). Samuti sätestab eelnõu Vabariigi Valimiskomisjoni pädevuse elektroonilise hääletamise peatamise, lõpetamise või mittealustamise korral.

Komisjonides (kell 14)

Keskkonnakomisjonis parlamentaarne kuulamine: Kiviõli Keemiatööstuse OÜ tootmistegevusega seotud välisõhu kaitse valdkonna õigusrikkumised (ruum L 332).

Kultuurikomisjonis – õpetajaharidus Tartu Ülikoolis (TÜ), kutsutud TÜ rektor Volli Kalm, sotsiaal- ja haridusteaduskonna dekaan Jaanus Harro, TÜ Narva Kolledži direktor Katri Raik, TÜ Pedagogicumi juhataja Margus Pedaste.

Majanduskomisjonis – kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniministri nõuniku Erkki Raasukesega, arutusel on Estonian Airiga seotud teemad.

Põhiseaduskomisjonis erakondade rahastamise süsteemi muutmiseks laekunud ettepanekud, täiendav arvamus Riigikohtule maksukorralduse seaduse § 1361 lg 4 vastavusest põhiseadusele.

Riigikaitsekomisjonis väljasõiduistung Kaitseväe logistikakeskuses.

Väliskomisjonis ülevaade Jaapani-Hiina konfliktist; väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamiste kava; väliskomisjoni raport: Eesti võimalused ja huvid Aasias aastani 2025 ning väliskomisjoni arvamus: Eesti esindatus maailmas ja välisesinduste võrgustik.

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Armeenia suursaadiku Ara Aivazian’iga.

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul.

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Jeffrey D. Levinega.

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ja Eesti-USA parlamendirühm kohtuvad USA saatkonna esindajatega USA presidendi valimiste teemal.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste osaleb (22.09-25.09) Küprosel Nikosias Euroopa Liidu parlamentide õigus- ja siseasjade komisjonide esimeeste konverentsil. Arutusele tulevad Euroopa ühtse asüülisüsteemi loomise ja kolmandate riikide legaalsete elanike integreerimisega seotud küsimused ning Euroopa Liidu andmekaitse reform.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (23.09-27.09) Saksamaal Berliinis, Ramsteinis ja Stuttgartis NATO PA tuleviku kaitsevõime ja üleatlandiliste suhete alamkomitee istungil.

* Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär osaleb (23.09-27.09) Marokos Rabatis Vahemere Liidu PA energia-, keskkonna- ja veekomisjoni istungil. Arutusel on päikeseenergia kasutamise võimalused, linnade võimalused energia-, keskkonna ja veesektori arengus, aga ka „Teeme ära!“ kampaania jäätmeprobleemi kontekstis.

* Riigikogu Eesti-Türgi parlamendirühma liikmed Peeter Laurson, Mati Raidma ja Olga Sõtnik osalevad (24.09-27.09) Türgi parlamendi kutsel Türgis Mardin-Şanliurfas kultuuridevahelise dialoogi foorumil. Arutusel on Euroopa Liidu ja Türgi vaheline dialoog, meedia roll kultuuridevahelises dialoogis, arvamuste paljususe ja sallivuse küsimused kultuurilise mitmekesisuse kontekstis.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside