Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on 4 eelnõu.
 
1. Valitsuse algatatud elatisabi seaduse, riigi õigusabi seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (917 SE) eesmärk on viia Eesti riigisisene õigus kooskõlla EL Nõukogu määrusega (EÜ) nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes. Määruse eesmärk on kindlaks määrata ülalpidamiskohustusele kohaldatav õigus juhul, kui vaidlus on seotud mitme riigiga ja seetõttu tõusetub küsimus, millise riigi õiguse alusel vaidlus lahendada. Samuti määratakse kindlaks, millise riigi kohtusse tuleb sellisel juhul hagi esitada ja kuidas on võimalik ühes liikmesriigis langetatud otsust teistes liikmesriikides täita.
2. Kultuurikomisjoni algatatud Eesti Rahvusraamatukogu seaduse eelnõu (863 SE) eesmärk on täpsustada ja täiendada rahvusraamatukogu ülesandeid, nõukogu koosseisu, töökorraldust ja peadirektorit puudutavaid sätteid ning samuti kaasajastada seaduse ülesehitust. Kehtiv Eesti Rahvusraamatukogu seadus võeti vastu 19. märtsil 1998. aastal ja seda on varem muudetud kuuel korral.
3. Riigikogu liikmete Kalev Kotkase, Aleksei Lotmani, Tarmo Kõutsi, Mark Soosaare, Imre Sooääre, Kalle Laaneti ja Karel Rüütli algatatud rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõuga (737 SE) lisatakse seadusesse ja määratletakse täpsemalt püsielaniku mõiste. Eelnõu kohaselt on püsielanik isik, kes aastaringselt elab ja tegutseb tema rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsuse territooriumil. Püsielaniku staatuse otsustajaks on kohaliku omavalitsuse volikogu. Algatajad on seisukohal, et riik peab teadma, kus tema kodanikud tegelikult elavad. Seda on nende hinnangul vaja selleks, et planeerida tegevusi erinevates eluvaldkondades nagu tervishoid, haridus, ühistransport, sotsiaalhoolekanne, kaitseteenistus, jäätmemajandus, kalapüük, jahipidamine või väikesaarte taasasustamine.
4. Riigikogu liikmete Mart Nuti, Toivo Tootseni, Toomas Trapido, Maret Merisaare, Trivimi Velliste, Mart JüssiPeeter Tulviste, Urmas Klaasi, Enn Eesmaa, Ivi Eenmaa, Marko Mihkelsoni ja Mari-Ann Kelami algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (914 SE) kohaselt hakatakse oktoobrikuu kolmandal laupäeval tähistama riikliku tähtpäevana hõimupäeva.  Algatajate kinnitusel on hõimupäeva eesmärk paremini teadvustada eestlaste kuulumist soome-ugri rahvaste perre, väärtustada omaenda päritolu, emakeelt ja kultuuripärandit. Hõimupäev oleks Eesti omanäolise keelelise ja kultuurilise identiteedi, rahvusliku omakultuuri päev, ning samuti päev, mil mõelda teiste soome-ugri rahvaste peale, tutvustada nende keeli ja kultuure ning kõnelda hõimurahvaste päevakajalistest probleemidest.

Komisjonides
(kell 14)

Keskkonnakomisjonis
– keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu (799 SE); looduskaitseseaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (918 SE), keskkonnatasude seaduse § 57 muutmise seaduse eelnõu (919 SE).

Kultuurikomisjonis
(kell 13) – arhiiviseaduse eelnõu (854 SE); kutseõppeasutuse seaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (887 SE); keeleseaduse eelnõu (808 SE).

Maaelukomisjonis
– kavandatud: kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu; loomatauditõrje seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu.

Riigikaitsekomisjonis
(kell 14.30) – riigisisene mereseire. Kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo ja siseminister Marko Pomerants.

Sotsiaalkomisjonis
(kell 13) – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (904 SE).

Väliskomisjonis
– Riigikogu välissuhtlemise 2011. aasta eelarve; ülevaade Balti Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste; ülevaade OSCE Parlamentaarse Assamblee (OSCE PA) Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud OSCE PA Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo.

Õiguskomisjonis (15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu) – karistusregistri seaduse eelnõu (762 SE).


Kohtumised, ENPA

Kell 12
– Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Jüri Ratas osalevad konverentsil „Eesti Vabariik 100 – kohalik omavalitsus 2018. aastaks.“ (Omavalitsuste maja, Sirge tn 2).
 
Kell 16.15 – Ene Ergma ja Jüri Ratasosalevad Eesti Teaduste Akadeemia korraldatud Riigikogus esindatud erakondade fraktsioonide esindajate ühisarutelul Eesti Teaduste Akadeemia majas.
* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel (23.01- 27.01)ning delegatsiooni asendusliikmed Indrek Saar (23.01- 27.01)  ja Aleksei Lotman (23.01- 28.01) osalevad Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2011. aasta osaistungi töös. Indrek Saar teeb raportöörina ülevaate Moldova parlamendivalimistest ja Aleksei Lotman Berni konventsiooni rakendamise kohta.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside