Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung
Päevakorras on 6 eelnõu, millest 1 on teisel ja 5 esimesel lugemisel.
1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” eelnõu (629 OE), millega nimetatakse Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmeks Sven Sester, kes vahetab sellel kohal välja Riigikogust lahkunud Ott Lumi.
2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (563 SE), mis võimaldab kaitselennunduse õhusõidukite registris  edaspidi pidada arvestust ja töödelda andmeid ka kaitseliidule kuuluvate õhusõidukite üle, milline võimalus seni puudub. Ka sätestab eelnõu tarbijakaitseameti kohustuse teostada järelvalvet lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele nr 1008/2008. Viimane kehtestab riikidele kohustuse, et lennuettevõtjate poolt määratud piletihinnad ja lastitariifid peavad vastama kindlatele hinnakujunduspõhimõtetele. Tarbijale peab lõplik makstav hind olema oma koostiselementidelt arusaadav ja läbipaistev, samuti peab teenuse lõplik hind sisaldama lisaks kõigile piletihindadele ja lastitariifidele ka kõiki makse, tasusid, lisatasusid ja lõive.
3.  Esimesel lugemisel on Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (549 SE), mille eesmärk on muuta erakondade valimiskampaania kulud ja erakondade rahastamine läbipaistvamaks. Ka seab eelnõu valimiskampaania kuludele piiri, sätestades, et valimisreklaami kulud ei või ületada 5 miljonit krooni aastas.
4. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE), mis annab õppureile õiguse saada riigi tagatisega laenu ka teise ja järgnevate kutse- või kõrghariduse omandamisel, tingimusel, et eelmine laenusumma koos intressiga on tagasi makstud. Algataja kinnitusel ei võimaldata õppelaenu täna neile isikutele, kes on seda juba kord samal haridustasemel ja haridusastmel saanud õpingute nominaalkestuse arvule vastava arvu kordi.
 
5. Esimesel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (582 SE), mis lisab riiklike tähtpäevade nimistusse vanavanemate päeva, mida tähistatakse septembrikuu teisel pühapäeval.
 
6. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE), millega tagatakse kõikidele üliõpilastele haigekassa kindlustuskaitstus ka ajal, mil nad on akadeemilisel puhkusel. Algataja väitel viibib akadeemilisel puhkusel 8500 – 8700 üliõpilast aastas ja nende ravikindlustuseks 2007/2008 aasta hindades kuluks 41 miljonit krooni aastas.
 
Komisjonides

Kultuurikomisjonis
(kell 14) – täiskasvanute koolituse seaduse muutmise seaduse eelnõu võimalik algatamine.

Maaelukomisjonis
– Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika pärast 2013. aastat: keskkonnasõbralik põllumajandus- ja maaelupoliitika.

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.15) – avaliku teenistuse seaduse eelnõu (538 SE).

Rahanduskomisjonis
(kell 14) – 2009. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (611SE); kohtumine Viimsi valla ja Pärnu linna esindajatega.

Riigikaitsekomisjonis
(kell 13.15)  – pandeemiline gripp, kutsutud professor Matti Maimets; kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (535 UA), (ruum L 241).

Väliskomisjonis
(kell 14) – väliskomisjoni Hiina visiidi ettevalmistamine: ülevaade Eesti-Hiina suhetest; väliskomisjoni seisukoht Balti Assamblee töö ümberkorraldamiseks.

Õiguskomisjonis
(15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – asjaõigusseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE); asjaõigusseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE).

Üritused

Kell 15
– Riigikogu esimees Ene Ergma annab üle Eesti Vabariigi kodakondsustunnistused (Riigikogu konverentsisaalis).   

Kell 19
Ene Ergma esineb ettekandega „Tähtedest ühiskonnani” Jaan Tõnissoni Instituudi klubis (Kaitseliidu maja keldris).
* Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb (22.11-25.11) Austrias Viinis ÜRO Euroopa regiooni majanduskomitee korraldataval rahvusvahelisel konverentsil, kus käsitletakse energiasäästliku ehitusega seotud küsimusi.
 * Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb (23.11-26.11) Ukrainas Kiievis ENPA delegatsiooni koosseisus Ukraina presidendivalimiste eelmissioonil.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside