Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10täiskogu istung

Päevakorras on kaks ettepanekut ja nelja eelnõu esimene lugemine

1. Arutusel on õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Villu Reiljanilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks. Ettekande sel teemal teeb õiguskantsler Indrek Teder.

2. Arutusel on õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Ester Tuiksoolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks. Ettekande sel teemal teeb õiguskantsler Indrek Teder.

3. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele 46 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu avalduse „Meenutagem, mälestagem, püsigem“ eelnõu (445 AE), millega Riigikogu mälestab 1949. aasta märtsiküüditamise ohvreid. Ühtlasi toetab Riigikogu Euroopa Parlamendi ettepanekut kuulutada 23. august üleeuroopaliseks mälestuspäevaks ja kutsub Vabariigi Valitsust üles kuulutama 23. augustit 2009 lipupäevaks. Riigikogu toetab samuti Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu institutsioonide ning Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee algatusi totalitarismi kuritegude uurimiseks ja teadvustamiseks Euroopas ja maailmas.

4. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE), mille eesmärk on võimaldada hääletamist väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda maakonna valimiskomisjoni või valla- või linnavalitsuse poolt määratud valimisjaoskonnas. Eelnõu eesmärgiks on ka valimiskasti kojutoomise lihtsustamine.

5. Esimesel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (450 SE), mille eesmärk on säilitada Tallinnas senine valimiskorraldus kaheksa valimisringkonnaga. Algataja kinnitusel on seaduse eesmärk säilitada status quo valimisreeglites olukorras, kus linnaosade kaotamine kohaliku omavalitsuse üksuse poolt vahetult enne valimisi võib kaasa tuua põhimõttelise muudatuse valimiskorras.

6. Esimesel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (451 SE) , mis keelab kohaliku omavalitsuse volikogul likvideerida osavalda või linnaosa ja muuta nende piire korraliste kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste aastal.

Vaata ka nädala päevakorda.
 
Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Komisjoni teatis „Ulatuslik kliimakokkulepe – eesmärk Kopenhaagenis”; jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse algatamine.

Maaelukomisjonis – Eesti Rahvastikutaaste Regionaalprogrammi ERARE seminar Riigikogu konverentsisaalis.

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, milles käsitletakse ühenduse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused; liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE); tehnilise normi ja standardi seaduse ning halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (428 SE); isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (430 SE), riigikohtule arvamuse andmine maksukorralduse seaduse § 105 lg 5 ja rahandusministri 19.12.2008. aasta määruse nr 51 § 11 lg 1 ja 2 põhiseadusele vastavuse kohta.

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung kaitseressursside ametisse.

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 3. – 4. aprillini toimuval NATO tippkohtumisel, kutsutud peaminister Andrus Ansip.

Õiguskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (344 SE) seoses politsei- ja piirivalveameti loomisega; politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE); karistusseadustiku § 522 muutmise seaduse eelnõu (418 SE).

Üritused

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb kõnega Eesti Statistikaseltsi 21. konverentsil „Registrid ja rahvaloendus” (Rahandusministeeriumi koolituskeskuses Suur – Ameerika 1)

Kell 15Ene Ergma osaleb Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu poolt valitud aasta tegijate autasustamisüritusel (Riigikogu Valges saalis).

Kell 18.30 – Riigikogu korvpallimeeskonna sõpruskohtumine Lähte Ühisgümnaasiumi võistkonnaga, millest võtab osa ka Riigikogu aseesimees Jüri Ratas (Lähte Ühisgümnaasiumis).

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (22.03-24.03) Belgias Brüsselis Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekomitee komiteede istungitel ja kohtumistel Euroopa Liidu Poliitika- ja Julgeolekukomiteega, WEU ja Euroopa Liidu eesistujate esindajatega, samuti Euroopa Liidu Sõjalise Komitee esimehega.

* Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (23.03-24.03) Leedus Vilniuses BA presiidiumi istungil ja Põhjamaade Nõukogu poolt korraldataval Valgevene teemalisel seminaril ettekandega.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo osaleb (24.03-26.03) Roomas OSCE PA konverentsil „OSCE praegune ja tulevane roll Euroopa julgeolekuarhitektuuris”.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside