Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kuus eelnõud, mis kõik on esimesel lugemisel.

Eesti Panga Nõukogu esimehe esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Panga Nõukogu asendusliikme nimetamine” eelnõuga (809 OE) nimetatakse Eesti Panga Nõukogu asendusliikmeks Harry Õunapuu. Senise Eesti Panga presidendi Vahur Krafti ametiaja lõppemise ja Eesti Panga Nõukogu liikme Andres Lipstoki nimetamisega Eesti Panga presidendiks 2005. aasta juunis vabanes üks Eesti Panga Nõukogu liikme koht. Eesti Panga seaduse § 8 lõike 7 kohaselt nimetab Riigikogu Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamisel Eesti Panga presidendiks talle asendusliikme.

Res Publica fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepanek Vabariigi Valitsusele sõltumatu hinnangu tellimiseks AS Eesti Ühispank endiste juhtidega seotud finantstehingute kohta” eelnõuga (743 OE) soovitakse teha valitsusele ettepanek tellida sõltumatu raport, milles analüüsitakse ning antakse hinnang AS Eesti Ühispank endiste juhtidega seotud finantsskandaali põhjustanud tehingutele ja juhtimisotsustele.

Kultuurikomisjoni algatatud Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) põhisisuks on rahvusraamatukogu teadus- ja arendustegevuse korralduse ja intellektuaalse omandi seadusandlik määratlemine, Eesti raamatukoguvõrgu erialase koostöö juhtimise ja koordineerimise õigusliku mehhanismi sätestamine, kasutamiseeskirja tingimuste täpsustamine ning Riigikogu arhiivi pidamise ülesande kehtetuks tunnistamine seoses selle üleandmisega Riigikogu Kantseleile.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikmete Liina Tõnissoni, Peeter Kreitzbergi, Sven Mikseri ja Mark Soosaare algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (787 SE) näeb ette riigieelarvelise toetuse kohalikele omavalitsustele, millega kaetaks kulutused, mis on seotud munitsipaalkooli pedagoogide töötasu, sotsiaalmaksu, täienduskoolituse ning riiklikule õppekavale vastavate õpikute, töövihikute, tööraamatute ja muu õppekirjanduse ning kunstiõppetarvete soetamisega, kaasa arvatud erivajadustega õpilaste õppevahendite soetamisega seotud kulud.

Res Publica fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (767 SE) võimaldaks tõsta 2006. aastal tulumaksuvaba miinimumi 200 krooni võrra kuus ehk 2400 krooni võrra aastas. Autorite hinnangul võib tulumaksu laekumine riigieelarvesse sellega väheneda kuni 331 200 000 krooni võrra.

Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Liina Tõnissoni ja Peeter Kreitzbergi algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõuga (768 SE) soovivad autorid muuta käibemaksuseadust selliselt, et vähendatakse muuseumi, kino, loomaaia, lõbustuspargi ja muu kultuuriürituse käibemaksumäära seniselt 18%-lt 5%-le. Vähendatud käibemaksumäär jääb kehtima teatrietenduste ja kontsertide piletitele, kuid eelnõuga planeeritava muudatusega ei tehta enam vahet kultuuriürituste korraldajate vahel.

Päevakord asub aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides:

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa põhiseaduse lepingu avalikkusele tutvustamise arutelu; pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE).

Üritused:

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse istungil (Kohtu 6).

* Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Liina Tõnisson osaleb (kuni 25.01) Brüsselis Euroopa Parlamendi tööstuse-, teaduse-, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide esindajate ühiskoosolekul energiatõhususe teemadel.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside