Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on õiguskomisjoni algatatud kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE), mille eesmärk on viia kollektiivlepingu seaduse regulatsioon kooskõlla põhiseadusega ja sätestada protseduurireeglid, mille järgimisel on tähtaja möödumise tõttu kehtivuse kaotanud kollektiivlepingu pooltel võimalik kollektiivleping üles öelda ja selle edasikehtivus lõpetada. Kehtiv kollektiivlepingu seadus lähtub põhimõttest, mille kohaselt sõlmitakse kollektiivleping küll tähtajaliselt ent tähtaja möödumisel säilib lepingupooltel kohustus lõppenud kollektiivlepingut edasi täita. Lõppenud kollektiivlepingu edasitäitmise kohustus kestab kuni uue kollektiivlepingu sõlmimiseni. Algataja leiab, et kui uut lepingut sõlmida ei õnnestu, toob selline lahendus kaasa vana lepingu igavese edasi kehtimise ja et selline olukord on vastuolus põhiseadusega.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis (kell 13.45) – väljasõiduistung Keskkonnateabe Keskuses.

Maaelukomisjonis (kell 14)  – väljasõiduistung Põllumajandusuuringute Keskuses (Saku, Teaduse tn 4/6).

Majanduskomisjonis (kell 14.30) kohtumine AS Eesti Raudtee ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega teemal Eesti Raudtee tegevustest ning Rail Baltica projekti hetkeseisust, kutsutud AS Eesti Raudtee juhatuse esimees-tegevdirektor Kaido Simmermann ja ministeeriumi esindajad.

Põhiseaduskomisjonis (kell 14) – ELAKile arvamuse andmine VALGE RAAMATU „Ülevaade ja Eesti seisukohad euro tugevdamiseks“ kohta; ELAKile arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõude kohta, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014-2020 õigusprogramm ning õiguste ja kodakondsuse programmi kohta; Riigikohtule arvamuse andmine asjaõigusseaduse § 1581 ning asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 lõigete 1-2 koostoimes asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 154 lõigetega 2-4 põhiseaduspärasuse kohta; Riigikohtule arvamuse andmine KrMS §-s 366 sätestatud kriminaalasjas tehtud jõustunud kohtulahendi teistmise aluste (või vajaliku aluse puudumise) põhiseaduspärasuse kohta; MTÜ Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon ettepaneku eelarutelu.

Riigikaitsekomisjonis (kell 14) – Afganistani, Pakistani, India ja Hiinaga seotud küsimused; kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE).

Õiguskomisjonis (kell 13.15) – arvamus päästeasutuse juhi kandidaadi osas, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher, häirekeskuse peadirektor Janek Laev; politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine esimeseks lugemiseks (158 SE); sisejulgeoleku valdkonna juhtimisanalüüsi tutvustus, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher, PPA peadirektor Raivo Küüt, siseministeeriumi kantsler Tarmo Türkson, Ernst ja Young esindaja Tarmo Toiger.

Kohtumised, assambleed

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (22.01-27.01) ja liikmed Margus Hanson, Mailis Reps (21.01-27.01) ning Indrek Saar (22.01-26.01) osalevad Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2012. aasta istungjärgi 1. istungil. Muuhulgas on seekordsel assambleel arutusel 4 olulist raportit, millest kolme puhul on ettekandjateks Eesti delegatsiooni liikmed: Andres Herkel on poliitikakomitee raportöör Valgevene teemal, ning monitooringukomitee esindajatena Mailis Reps, kes teeb ettekande Ukraina kohta ning Indrek Saar Serbia kohta. Assambleel esinevad pöördumistega Suurbritannia peaminister David Cameron ja Soome president Tarja Halonen, kõnedega esinevad veel Briti Euroopa asjade minister David Lidington, Gruusia välisminister Grigol Vašadze, Araabia Liiga peasekretär Nabil Al Araby, UNESCO peadirektor Irina Bokova.

Käsitletakse edumeelsete naiste õigusi maailmas, aga ka naiste vastase vägivalla ja perevägivalla probleeme, samuti demograafilisi muutusi ja suundi Euroopas ning on tulnud ettepanek arutada valimiste vahelist olukorda Venemaal. Täiskogu esimesel istungil valivad ENPA liikmed endale uue presidendi ja komiteede liikmed valivad uued juhatajad. 

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Aivar Kokk ja Valeri Korb osalevad (23.01-24.01) Norras Oslos Balti Assamblee ja Põhjamaade sotsiaalkomisjonide ümarlaual teemaga „Põhjala heaoluriikide tulevik“. Arutusel on uuendused ravis ja järelravis, eetika ja tehnoloogia suhted sotsiaalteenuste vallas, vabatahtlike töö kasutamine ja palju muud. BA omalt poolt jagab kogemusi Baltimaade koostööst tervishoiu vallas, Balti Ministrite Nõukogus assamblee initsiatiivil loodud tervishoiu rakkerühma tööst, riikliku ravimite ja meditsiinivarustuse hanke ühise süsteemi loomisest Baltimaades. 

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (23.01-24.01) Brüsselis Euroopa parlamendi väliskomisjoni debatil „Araabia revolutsioon: aasta hiljem“. 

* Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Marianne Mikko osaleb (17.01-24.01) Saksamaal Garmisch-Partenkirchenis George C Marshalli Euroopa Keskuse korraldataval kursusel „Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida araabia maade sündmused – mõju Euroopale ja Euraasiale“.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside