Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kel 10 – täiskogu istung
Päevakorras on üks ettekanne ja 4 eelnõu, millest 3 on teisel ja 1 esimesel lugemisel.
1. Siseminister Marko Pomerants peab ettekande korrakaitse olukorrast riigis ja turvalisuspoliitika põhisuundade elluviimisest siseturvalisuse arengukava elluviimise põhjal.
2. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Tšehhi Vabariigi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (660 SE), millega ratifitseeritava kokkuleppe eesmärk on muuta lepingu artiklit, mille kohaselt kehtib leping selle jõusoleku ajal tehtud investeeringute suhtes veel kümme aastat pärast lepingu lõpetamist, ning leping lõpetada. Lepingu lõpetamist põhjendab asjaolu, et Eesti ja Tšehhi on ühinenud ELiga ning investeeringute kaitset Eesti ja Tšehhi vahel reguleerib ELi õigus. Lepingu lõpetamise tõttu investorite kaitse ei vähene ning Eesti ja Tšehhi investorite võrdse kohtlemise tagab ELi õigus
3. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele majanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamine“ muutmine“ eelnõu (687 OE), millega nimetatakse Eesti Arengufondi nõukogu liikmeks Urmas Klaas, kes vahetab seal välja rahandusministri ametipostile asunud Jürgen Ligi.
4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud tolliseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE), millega kavandatavate muudatustega viiakse tolliseadus kooskõlla ühenduse tolliseadustikus (Nõukogu määrus 2913/92) ja selle rakendussätetes (Komisjoni määrus 2454/93) tehtud muudatustega, mis puudutavad ülddeklaratsiooni esitamist; laiendatakse tolli pädevust sularaha kontrolliga seonduvalt ja kehtestatakse alus ajatundlike kaupade piiriületuseks eelisjärjekorras. Tehakse ka mitmeid normitehnilisi ja sõnastuslikke parandusi. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 25. veebruaril.
5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE), mille eesmärk on selgelt reguleerida lapsehoiuteenuse osutamise ruumidele esitatavad tuleohutusnõuded ja tagada seeläbi teenusel viibivate laste ohutus. Eelnõu kohaselt kehtivad lapsehoiuteenuse osutamise ruumidele (juhul kui lapsehoiuteenust osutatakse rohkem kui kümnele lapsele) samasugused tuleohutusnõuded kui koolieelsetele lasteasutustele. Siiani ei ole lapsehoiuteenuste tuleohutusnõuded selgelt reguleeritud ja praktikas osutatakse lapsehoiuteenust ka sellistes ruumides, kus tulekahju korral ei ole laste ohutus tagatud. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 25. veebruaril.

Komisjonides

Majanduskomisjonis
– liiklusseaduse eelnõu (475 SE).

Riigikaitsekomisjonis
(kell 14) – Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika aluste uuendamine, kutsutud Välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor Lauri Lindström; Afganistanis teenivate Eesti kaitseväelaste poolt tõstatud probleemid.

Kohtumised, üritused, seminarid

Kell 8
 – seoses Eesti Vabariigi 92. aastapäevaga ja programmiga „Tagasi kooli” annab Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külalistunni Gustav Adolfi Gümnaasiumis,

Kell 11
– Riigikogu esimees Ene Ergma esineb kõnega Eesti Vabariigi 92. aastapäeva aktusel Tallinna Ühisgümnaasiumis.

Kell 11.45
 – Jüri Ratas annab tunni Jüri Gümnaasiumis

Kell 13
Ene Ergma esineb Vabariigi aastapäeva aktusel Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis.
 
Kell 13.30Jüri Ratas annab tunni Järveotsa Gümnaasiumis.

Kell 15.30
 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Moldova suursaadiku Veaceslav Dobîndă’ga.
* Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa osaleb (23.02-27.02) Hispaanias Madridis Euroopa Liidu parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusele tuleb Euroopa Liidu osatähtsuse tugevnemine Lissaboni leppe rakendumise kontekstis.
* Riigikogu õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher osaleb (21.02-23.02) Suurbritannias Londonis inimkaubanduse alasel seminaril, mille korraldab Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Briti grupp.
 
* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (21.02 – 24.02) Ameerika Ühendriikides Washingtonis NATO uue strateegia kontseptsiooni seminaril.
* Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas on (22.02-26.02) Kasahstanis Astanas, kus ta kohtub Kasahstani parlamendi, majandus- ja välisministeeriumi ning ettevõtlusorganisatsioonide juhtidega.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside