Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE), mille eesmärk on lepingulises tegevteenistuses oleku piirvanuse ületanud, kuid teenistuskõlblike ja kaitseväele vajalike isikute teenistuse jätkamise võimaldamine ning kaadrikaitseväelaste palga- ja pensionireformiga kaasnenud muudatuste täiendamine praktikas ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks. Algataja on seisukohal, et on küllaltki palju kõrget erialast kvalifikatsiooni nõudvaid ametikohti, millel kaadrikaitseväelased saavad edukalt edasi teenida ka pärast seadusega ette nähtud piirvanuse täitumist. Samuti on algataja hinnangul olemas kaitseväelased, kes vastavad kõigile tegevteenistuses oleku nõuetele ja võivad edukalt teenistust jätkata ka peale piirvanuse täitumist. Sõduritel ja nooremohvitseridel on piirvanuseks 50, allohvitseridel, majoritel ja kolonelleitnantidel 55; kolonelidel ja kõrgematel ohvitseridel 60 eluaastat.

Komisjonides

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE); arvamuse andmine ELAK’ile: Euroopa Komisjoni teatis „Üldise lähenemisviisi kohaldamine rändele Euroopa Liidust idas ja kagus asuvate naaberpiirkondade puhul” ja Euroopa Komisjoni teatis, mis käsitleb Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahelist ringlusrännet ja liikuvuspartnerlust; Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (132 OE).

Rahanduskomisjonis – 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE), osaleb sotsiaalminister Maret Maripuu; „Riigi 2006. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” otsuse eelnõu ning Riigikontrolli ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2006. aastal.

Riigikaitsekomisjonis – kohtumine Soome Eduskunta riigikaitsekomisjoniga.

Väliskomisjonis – ülevaade 26. oktoobril 2007 toimuvast Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumisest. Kutsutud välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna (Ida-Euroopa, Aasia, Aafrika, Ameerika ja Vaikse ookeani piirkond) peadirektor Simmu Tiik ja sama osakonna 2. büroo (Venemaa) direktori kt Lauri Kuusing.

Õiguskomisjonis – arvamuse andmine ELAK’il: Euroopa Komisjoni teatis äriühingu majanduskkeskkonna, raamatupidamise ning auditeerimisvaldkonnas; riigiprokuratuuri külastus.

Kohtumised, konverentsid

Kell 13 – Eesti-Vene parlamendirühm eesotsas rühma esimehe Peeter Tulvistega kohtub Venemaa suursaadikuga Eestis Nikolai Uspenskiga.

* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (20.10-27.10) NASA administratsiooni kutsel Ameerika Ühendriikides tutvumisvisiidil ja kohtumistel NASA Kennedy Kosmosekeskuses, mille käigus jälgitakse kosmosesüstiku Endeavour STS-120 üleslennutamist. STS-120 on 23. süstikumissioon Rahvusvahelisse Kosmosejaama (International Space Station). Ringkäigul Kennedy kosmosekeskuses kohtutakse administratsiooni liikmetega ning jälgitakse kosmosekeskuse erinevate üksuste tööd.

* Riigikogu majanduskomisjoni liige Margus Lepik osaleb (22.10-23.10) Leedus Vilniuses konverentsil „Teeohutus: väljakutsed ja tegelikkus”, mille korraldavad Euroopa Komisjon, Leedu Seimi majanduskomisjon ning Leedu Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeerium.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Ene Kaups osaleb (23.10-26.10) Šveitsis Genfis Parlamentidevahelise Liidu (IPU) korraldataval seminaril „Migratsioon ja inimõigused”.

Tagasiside