Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istun

Päevakorras on 4 eelnõu, millest 3 on esimesel ja 1 teisel lugemisel.

1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (1034 OE), millega tehakse valitsusele ettepanek algatada Sakala keskuse kinnistut koormava hoonestusõiguse lepingu lõpetamine ja leida koostöös Tallinna linna esindajatega lahendus Eesti pealinna tänapäevase kultuuri- ja konverentsikeskuse rajamiseks.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1013 SE), mille eesmärk on viia seadus vastavusse EL Nõukogu direktiiviga, mis käsitleb maagaasitarnete kindluse tagamise meetmeid. 16. jaanuaril hääletas majanduskomisjon eelnõusse muudatuse, mille kohaselt peab turgu valitsev ettevõtja avalikustama gaasi müügitingimused ja müügihinna kujunemise põhimõtted. Energiaturu Inspektsioon saab samas õiguse gaasimüüja poolt rakendatavat hinnakujundust kontrollida. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul eksisteerib seaduse praeguse redaktsiooni juures oht, et turgu valitseva ettevõtjana võib gaasimüüja temale soodsa turusituatsiooni korral kuritarvitada oma turupositsiooni, sundides gaasitarbijat, kellel pole tehniliselt võimalik teisi kütuseid kiirelt kasutama hakata, ostma gaasi turuhinnast põhjendamatult kõrgema hinnaga.

3. Esimesel lugemisel on Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1062 SE), mis võimaldaks represseeritutel ja nendega võrdsustatud isikutel  saada toetust tervise taastamiseks. Toetust makstakse kord aastas kuupalga alammäära ulatuses (praegu 3000 krooni).

4. Esimesel lugemisel on Riigikogu liikmete Imre Sooääre, Avo Üpruse, Trivimi Velliste, Jüri Saare ja Mark Soosaare algatatud püsiasustustega väikesaarte seaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palga- astmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1081 SE), mis muuhulgas soovib selgemini määratleda, kes on väikesaaare püsielanik ja näeb ette võimaluse luua püsielanike register. Autorid leiavad, et püsielaniku erisus on eriti vajalik selleks, et täpsemalt määratleda saare üldkogust hääleõigusega osavõtvate isikute ring, ja samuti need isikud, kelle suhtes on kohalik omavalitsus õigustatud rakendama soodustusi. Ka näeb eelnõu ette saarevahi ametikoha loomise. Saarevaht peaks teostama järelvalvet nii saare looduse kui ka muinsuskaitseliste objektide üle.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – rahvaraamatukogu seaduse muutmise seaduse eelnõu (1070 SE).

Maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (1087 SE); toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1086 SE); loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (1072 SE).

Sotsiaalkomisjonis –:   Eesti Haigekassa seaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1093 SE); Vanemahüvitise seaduse muutmise seadus eelnõu (1085 SE).

ENPA ja NATO PA

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson, liikmed Andres Herkel ja Sergei Ivanov (kuni 26.o1) ning asendusliige Toomas Alatalu (kuni 24.01) osalevad Strasbourgis ENPA 2007. aasta talvise istungjärgu töös. Muude küsimuste hulgas tuleb arutlusele energiajulgeoleku teema. Päevakorra kohaselt esitab teisipäeva pärastlõunal Marko Mihkelson istungile heakskiitmiseks raporti energiatarnete kasutamise ohust poliitilise survevahendina. Samuti käsitletakse istungil erakorralise küsimusena Vene-Georgia suhteid.

* Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb (kuni 27.01) USA-s, Tampas NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside