Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on 4 eelnõu.
 
1. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 48 täiendamise seaduse eelnõu (478 SE) näeb ette erisoodustusmaksu kaotamist töötajale tehtavatelt terviseedenduse kuludelt. Alates 2010. aastast oleks tööandjal õigus kulutada ilma erisoodustusmaksu tasumata töötaja tervisele kuni 3600 krooni ja alates 2012. aastast kuni 6000 krooni aastas.
 
2. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (520 SE) näeb tööandjale ette erisoodustusemaksu vabastust kuni 30 tuhande krooni ulatuses tehtavatele kulutustele tervisespordiks ja haiguste ennetamiseks ühe töötaja kohta aastas.
 
3. Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (528 SE) eesmärk on tagada metsade bioloogilise mitmekesisuse tõhus kaitse kaitsealade piiranguvööndites ja hoiualadel. Seadus kaotab võimaluse teostada kaitsealade piiranguvööndites ja hoiualadel elurikkust ohustavaid lageraideid.
 
4. Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (497 SE) võimaldab maksta lapsehooldustasu mõlema vanema või üksikvanema töötuks jäämise korral. Eelnõu näeb ette toetuse maksmise pooles lapsehooldustasu määras ühe lapse korral ja enama laste korral veerand lapsehooldustasu määras iga lapse kohta. Toetust tuleks maksta lapsevanema kogu Töötukassas töötuna arveloleku perioodil.
 
Komisjonides

Kultuurikomisjonis
– põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
– loomakaitseseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (507 SE).

Majanduskomisjonis
– ekspordi riikliku tagamise seaduse eelnõu (565 SE).

Rahanduskomisjonis
– kohtumine Saare maakonna esindajatega teemal „Kohalike omavalitsuste rahastamine“.

Riigikaitsekomisjonis
(kell 14) – väljasõiduistung Ida-Tallinna Keskhaiglasse, kus tutvutakse vigastatud kaitseväelaste taastusravivõimalustega.

Sotsiaalkomisjonis
(kell 13) – tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse Terviseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE); puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE); seenioridele sularaha väljavõtu tasu suurendamisest Swedbanki kontorites; hooletusse jäetud lapse juhtum Tallinnas.

Väliskomisjonis
– informatsioon peaministri välissuhtlusest; ülevaade 28. septembrist – 2. oktoobrini Strasbourgis toimuvast Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee istungjärgust.

Õiguskomisjonis
– Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (416 UA) uuesti arutamine; tuleohutuse seaduse eelnõu (513 SE); päästeseaduse eelnõu (514 SE).

Üritused

Kell 10
-Riigikogu aseesimees Jüri Ratas juhatab Rahvusraamatukogu Konverentsikeskuses toimuvat konverentsi „Omandireformi okkaline rada”.

Kell 19
– Riigikogu esimees Ene Ergma esineb kõnega Otto Tiefi valitsuse päeva tähistamisel Vabadussõja Võidusamba juures.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside