Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimesel lugemisel on kaks eelnõu.

1. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Elamuseaduse muutmise seaduse eelnõu (149 SE) sätestab, et elamumajanduse arengukava kinnitatakse Riigikogu otsusega. Algataja selgituse kohaselt on hetkel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis koostamisel Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2007-2013, mille peaks kinnitama Vabariigi Valitsus. Algataja osutab Riigikantselei poolt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile lähetatud kirjale, millest kantselei teeb ministeeriumile väidetavalt ettepaneku kinnitada arengukava ministri poolt. Eelnõu algataja leiab, et elamumajanduse valdkond on ülioluline ja soovib seetõttu, et selle kinnitaks Riigikogu. Majanduskomisjon antud eelnõu ei toetanud.

2. Riigikogu rahanduskomisjoni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE) tühistab spetsiifilise kõrghariduse nõude Eesti Panga Nõukogu esimehele ja Eesti Panga presidendile. Kehtiva seaduse kohaselt peab neil olema majandus- või õigusalane kõrgharidus. Algatajad leiavad, et tänapäeva kõrgkoolide poolt antav haridus võimaldab leida ka teiste erialade esindajate seast isikuid, kes on pädevad täitma Eesti Panga Nõukogu esimehe või Eesti Panga presidendi ülesandeid. Eelnõu sätestab, et nimetatud ametikohtade puhul on nõutav vaid akadeemiline kõrgharidus.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE).

Kultuurikomisjonis – väljasõiduistung Eesti Teaduste Akadeemiasse.

Maaelukomisjonis kellväljasõiduistung Põllumajandusuuringute Keskusesse (Teaduse 4/6, Saku, Harjumaa).

Majanduskomisjonis – rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE ); Riigikogu otsus “Transpordi arengukava 2006-2013” raudteevaldkonna muutmine eelnõu (163 OE); kaubandustegevuse seaduse, majandustegevuse registri seaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (150 SE); Riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – arutusel NATO kaitseministrite mitteametliku kohtumise ettevalmistamine ja k.a aprillis toimuva NATO tippkohtumise ettevalmistamisest, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo;

Õiguskomisjonis – perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (68 SE), äriseadustiku ja Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) Nr 2157/2001 „Euroopa Äriühingu (SE) põhikirja kohta” rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE).

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee

* Euroopa Nõukogu Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (20.01-25.01) ja liikmed Kristiina Ojuland (20. – 23. jaan.), Aleksei Lotman (20.01-24.01) ning Indrek Saar (19.01-24. 01) osalevad Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2008. aasta talveistungil.

Teisipäeval, 22. jaanuaril käsitletakse Kosovo arenguid ja staatust tulevikus, pöördumisega esineb Ungari peaminister Ferenc Gyurcsány, ülevaate EN Ministrite Komitee tööst annab eesistuja Slovakkia välisminister Ján Kubiš ning ettekandega esineb ka Euroopa Nõukogu peasekretär Terry Davis, jätkatakse Kosovo staatuse küsimust, päevakorras on veel kliima soojenemise ja ökoloogilise katastroofiga ning Arktika regiooni keskkonnakaitsega seotud küsimused, avaldusega esineb Rahvusvahelise Rohelise Risti (Green Cross International) president Mihhail Gorbatšov.

Kolmapäeval, 23. jaanuaril on kõne all ÜRO Julgeolekunõukogu ja Euroopa Liidu nn mustad nimekirjad, pöördumistega esinevad Albaania president Bamir Topi ning Alžeeria president Abdelaziz Bouteflika, arutusel on ENPA välissuhted, koostöö tugevdamine Maghreb riikidega, olukord Kesk-Aasia riikides ning Euroopa Nõukogu vaatlejariikide olukord ja tulevik.

Neljapäeval, 24. jaanuaril on arutusel Euroopa spordimudeli säilimisega seonduv, avaldusega esineb Euroopa Jalgpalliliitude Ühenduse (UEFA) president Michel Platini, samuti käsitletakse Gruusia kui EN liikmesriigi kohustuste täitmist ning illegaalse adopteerimisega seotud vastsündinud laste kadumise probleeme Euroopas.

Reedel, 25. jaanuaril on arutusel inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni lisaprotokolli, mis käsitleb tervishoiu eesmärgil läbiviidavaid geneetilisi katseid, piiriülene koostöö ning videojärelevalve avalikes kohtades.

Muud kohtumised, istungid, arutelud

* Riigikogu liige Peeter Kreitzberg osaleb (22.01-23.01) Rootsis Stockholmis Põhjamaade Sotsiaaldemokraatide Tööhõive Komitee laiendatud istungil. Muuhulgas on arutusel ka tööjõu liikumine Balti riikides.

* Euro-Vahemere (Euromed) Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liige Raivo Järvi osaleb (21.01-22.01)  Belgias Brüsselis Euromedi PA majandus-, rahandus-, sotsiaal- ja hariduskomitee istungil. Arutusel on investeeringud hariduse ja töökohtade loomise kaudu, aga ka võrdsed võimalused hariduses ja tööturul Vahemere piirkonnas.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Jüri Tamm (21.01-23.01) ning rahanduskomisjoni liige Toomas Trapido (22.01-23.01) osalevad Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval iga-aastasel parlamentidevahelisel arutelul „Majanduspoliitika üldsuunised: tsükli revideerimine: millised on Euroopa ja riikliku majanduspoliitika väljakutsed?“ ning „Euroopa finantsjärelevalve, finantsturgude kriisiohjamine“.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (21.01-23.01) Brüsselis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee laiendatud istungil.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof osaleb (21.01-23.01) Brüsselis Europarlamendi korraldataval emakakaelavähi ennetamise teemalisel kohtumisel.

* Riigikogu majanduskomisjoni liige Hannes Astok osaleb (21.01-23.01) Saksamaal Berliinis Microsofti korraldataval valitsusliidrite foorumil „Valitsuse moderniseerimise väljavaated“.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside