Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 2 eelnõu.

1. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE), mille eesmärk on tõhustada pakendimaterjalide taaskasutust. Eelnõu poolt kehtestatavad materjali taaskasutuse sihtarvud loovad võimaluse taaskasutuseesmärkide täitmisel keskenduda nendele materjalidele, mille kogumine ja taaskasutamine on majanduslikult otstarbekam. Eelnõu algataja hinnangul võimaldab see pakendiettevõtjatel täita pakendiseadusega kehtestatud pakendi ja pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutuskohustused optimaalsete kuludega. Samuti võimaldab eelnõus sätestatud taaskasutuse sihtarvude järkjärguline tõstmine ettevõtetel pikemaajaliselt kavandada vajalikke kulutusi ja investeeringuid pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi väljaarendamiseks.

2. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud elamuseaduse ja säästva arengu seaduse muutmise seaduse eelnõu (199 SE), mis teeb valitsusele ülesandeks esitada elamumajanduse arengukava arutamiseks ja kinnitamiseks Riigikogule. Majanduskomisjon antud eelnõu ei toetanud. Praegu kuulub kõnealune valdkond majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pädevusse. Viimase esitatud „Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2008-2013“ kiitis valitsus heaks 17. jaanuaril 2008.

Komisjonides 

Kultuurikomisjonis haridus- ja teadusministeeriumis ettevalmistatavast õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõust; arutelud: põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade koostamise hetkeseisust; õppekirjandusest, õpikute kirjastamisest.

Maaelukomisjonis kohtumine Eesti Aiandusliidu esindajatega.

Majanduskomisjonis Kohtumine Jõgevamaa esindajatega.

Rahanduskomisjonis – ülevaade struktuuritoetuste kasutamisest. Osalevad rahandusminister Ivari Padar ja välisfinantseerimise osakonna juhataja asetäitja osakonnajuhataja ülesannetes Monika Senkel.

Sotsiaalkomisjonis – Riigikontrolli aruanne “Riigi tegevus tööturult tõrjutute tagasitoomiseks tööturule; ülevaade Euroopa Komisjoni 16.-17.aprillil korraldatud sotsiaalse tegelikkuse arutelust.

Väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni avalik ühisistung (kell 14 Valges saalis) – kõne all on NATO tippkohtumine Bukarestis 2.-4. aprillil 2008. Kutsutud on peaminister Andrus Ansip, välisminister Urmas Paet, kaitseminister Jaak Aaviksoo ja välisministeeriumi asekantsler poliitikaküsimustes Harri Tiido.

Õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (238 SE); karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (239 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatiste „Aruanne FRONTEXi tegevusele antud hinnangu ja tema tulevase arengu kohta”, „Euroopa piiride valvamise süsteemi (EUROSUR) loomise analüüs” ja „Järgmiste Euroopa Liidu piirihaldusmeetmete ettevalmistamine”.  

Üritused, kohtumised, seminarid

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Keila Gümnaasiumi konverentsil „Tarkus tarviline vara”. 

Kell 14.30Ergma  avab Toompea lossi kunstisaalis graafik Sirje Eelma  ja klaasikunstnik Rait Präätsa näituse ÜHES MAJAS.

* Majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas osaleb (20.04-22.04) Moskvas majandusalasel kohtumisel „Rahvusvaheline investeerimisalane tippnõupidamine 2008“. Arutatakse Venemaa majandusega seotud aktuaalseid küsimusi. Kohtumise raames peab Urmas Klaas avatseremoonial tervituskõne ning osaleb ümarlaudade töös.

* Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Jaanus Rahumägi osaleb (20.04-22.04) Kiievis Ukraina parlamendi, Genfi Relvajõudude Demokraatliku Kontrolli Keskuse ja NATO kontaktbüroo õpikojas.

* Sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof ja liige Mai Treial ning Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Tatjana Muravjova osalevad (21-22.04) Kopenhaagenis Põhja- ja Baltimaade sotsiaalkomisjonide seminaril „Tööjõu vaba liikumine“.

*Põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde, aseesimees Evelyn Sepp ning liikmed Ene Kaups, Hannes Rumm, Igor Gräzin (21.04.-22.04) ja Mart Nutt ((21-23.04) osalevad Brüsselis ja Luksemburgis põhiseaduskomisjoni töövisiidil Euroopa Parlamenti, Euroopa Inimõiguste Kohtusse ja Euroopa Kohtusse.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Hanno Pevkur, julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni liige Kalvi Kõva osalevad (22.04-23.04) siseministrit saatva delegatsiooni koosseisus visiidil Suurbritanniasse. Tutvutakse broneeringuinfo süsteemiga (PNR/Passenger Name Record). 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside