Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras, olulise tähtsusega riiklik küsimusena, on välispoliitika arutelu. Ettekannetega esinevad välisminister Urmas Paet ja Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Komisjonides (kell 14)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 16) – seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Euroopa Liidus elavate kolmandate riikide kodanike suhtes perekonna taasühinemise õiguse kohaldamise kohta“ (COM(2011)735); seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõule Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi kohta (COM(2011)934); seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Valgustuse tulevik – Uuendusliku valgustustehnoloogia kasutuselevõtmise kiirendamine“ (COM(2011)889); seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (COM(2011)862), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule Euroopa riskikapitalifondide kohta (COM(2011)860); ülevaade 20.veebruaril 2012 toimunud eurogrupi kohtumisest ja eelinformatsioon 1.-2. märtsil 2012 toimuva Euroopa Ülemkogu kohta.

Kultuurikomisjonis arvamus kutsekvalifikatsioonide direktiivi eelnõu kohta.

Maaelukomisjonis – väljasõiduistung Keskkonnainvesteeringute Keskuses.

Majanduskomisjonis – hasartmänguseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (88 SE).

Põhiseaduskomisjonis Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; Riigikontrolli seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE).

Riigikaitsekomisjonis kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE).

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) Euroopa parandatud ja täiendatud sotsiaalharta. Euroopa sotsiaalõiguste komitee järeldused 2011.

Väliskomisjonis väliskomisjoni Aasia-strateegia kuulamised: Eesti ettevõtluse huvid ja võimalused Aasias, kutsutud Arengufondi nõukogu esimees Raivo Vare, AS Liviko juhatuse esimees Janek Kalvi, GuardTime’i juht Raul Vahisalu ja NOW! Innovations’i tegevjuht Üllar Jaaksoo.

Õiguskomisjonis (kell 13) arvamus Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Kutsekvalifikatsioonide direktiivi ajakohastamine“ kohta; karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (140 SE).

Üritused, kohtumised

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv külastab Põhja-Talllinna sotsiaalkeskust.

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kanada suursaadiku John Morrisoniga.

Kell 15Laine Randjärv külastab Merimetsa tugikeskust.

Kell 15.30 – säästva energia toetusrühma koosolek, arutusel on elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (139 SE) seotud küsimused. Sõnavõttudega esinevad majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja Ando Leppiman ning Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist (ruum L 332).

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Norra suursaadiku Lise Kleven Grevstadiga ning osaleb näituse „Manor schools – the shining pearls“ avamisel Rahvusraamatukogus.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside