Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10täiskogu istung
Päevakorras on kahe eelnõu esimene lugemine.
1. Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud ravimiseaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (758 SE) annab ravimimüügiks õiguse ka tulundusühistutele. Eelnõu kohaselt võib vastava tegevusloa omajaks olla täidesaatva riigivõimu asutus, kohaliku omavalitsuse üksus, muu avalik-õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ning eraõiguslik juriidiline isik välja arvatud mittetulundusühing. Algataja kinnitusel on seadusemuudatuse eesmärk mitmekesistada Eesti ettevõtluskeskkonda ja anda võimalus ka ühistegelistele ettevõtetele tegeleda ravimiäriga.

2. Rahanduskomisjoni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (779 SE) eesmärk on 2011. aastaks kavandatud sigarettide 20 % aktsiisimäära tõusu hajutamine kahele aastale, et vähendada aktsiisimäära järsust tõusust tulenevat salaturu kasvu ohtu. Eelnõuga asendatakse sigarettide aktsiisi 20% tõus 2011. aastal aktsiisitõusudega 10% aastatel 2011 ja 2012. Eelnõu määratleb ka selle, millal on tegemist käitlemiseks mittelubatud tubakatoote suure kogusega, mis aitab kaasa salasigarettide turu piiramisele läbi karistusmeetmete efektiivsemaks muutmise.

 
Komisjonides
 
Keskkonnakomisjonis (kell 13)- Riigikontrolli auditi „Riigimetsa majandamise jätkusuutlikkus“ kontrollaruanne.

Kultuurikomisjonis (kell 12) – muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (806 SE).

Põhiseaduskomisjonis
 (kell 13.15) – avaliku teenistuse seaduse § 108 täiendamise seaduse eelnõu (765 SE); riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE).
 
Rahanduskomisjonis (kell 13) – kohtumine Läänemaa kuu raames Läänemaa esindajatega teemal kohalike omavalitsuste rahastamine ja Euroopa Liidu vahendite kasutamine; 2010. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (812 SE); maksukorralduse seaduse eelnõu (802 SE).

Sotsiaalkomisjonis
(15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (800 SE); vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE).

Väliskomisjonis
(kell 11) -väliskomisjoni 24. septembril Soome toimuva töövisiidi ettevalmistamine: ülevaade Eesti-Soome kahepoolsetest suhetest, kutsutud välisministeeriumi esindajad.
 
Õiguskomisjonis (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – võlaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 761 SE, kutsutud justiitsministeeriumi, rahandusministeerium ja pangaliidu esindajad; õiguskantsleri ettepanek nr. 11: Avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja rajatiste talumiskohustuse ja talumiskohustuse eest makstava tasu põhiseaduspärasuse kohta, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder, justiitsministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.
 

Üritused, kohtumised, konverentsid

 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Moldova suursaadikuga Eestis Veaceslav Dobîndǎ’ga.
 
Kell 13 - maaelukomisjoni liikmed osalevad Toompea lossi Valges saalis toimuval LEADER foorumil. Foorum keskendub LEADER programmi poolt loodavatele väärtustele maapiirkondades ja maaelu edendamisele Eestis.
 
Kell 14.30Ene Ergma kohtub Hiina KP KK Poliitbüroo Presiidiumi liikme Li Changchuniga.
 
Kell 15.30Ene Ergma kohtub Norra suursaadikuga Eestis Nicoline Kleven Grevstad’iga.
 
Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (21.09-22.09) Prantsusmaal Pariisis Euroopa Kosmoseagentuuri ja Eesti Vabariigi vahelise koostöö kokkuleppe allkirjastamisel.

 

* Riigikogu liige Silver Meikar osaleb (19.09-21.09) Suurbritannias Liverpoolis Liberaalide Rahvusvahelise büroo (Liberal International Bureau) koosolekul.
 
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (19.09-22.09) Makedoonias Skopjes raportöörina ENPA migratsioonikomitee istungil ja salakaubaveo ja inimkaubanduse ning Makedoonia demograafiliste probleemide teemalisel kuulamisel.
 
* Riigikogu rahanduskomisjoni liige Margus Tsahkna osaleb (20.09-21.09) Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikide parlamentide rahanduskomisjonide esimeeste konverentsil. Arutusel on majanduse taastamise plaanid ning stabiilsuse ja kasvupakt, samuti finantsinstitutsioonide finantsarhitektuur ning järelevalvemeetmed.
 
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside