Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 7 eelnõud, millest 2 tuleb teisele ja 5 esimesele lugemisele.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (832 SE), millega määratletakse Vabariigi Valitsuse pädevuse kõrval ka kultuuriministri pädevus spordistipendiumide määramisel. Eelnõu kohaselt määrab Vabariigi Valitsus väljapaistvate sportlike saavutuste eest riiklikke spordipreemiaid ja kultuuriminister määrab sportlike tipptulemuste stimuleerimiseks riiklikke spordistipendiume.

Teisel lugemisel on ka Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud keskkonnatasude seaduse § 56 täiendamise seaduse eelnõu (819 SE), mille kohaselt määratakse keskkonnatasude kasutamiseks moodustatavasse sihtasutusse neli liiget Riigikogu poolt. Möödunud aasta lõpus vastu võetud seadusesse kanti küll üle sihtasutuse loomine, kuid jäeti välja seadusest tulenev volitus, et neli sihtasutuse nõukogu liiget nimetatakse Riigikogu otsusega.

Esimesel lugemisel on Res Publica fraktsiooni algatatud äriseadustiku ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (820 SE), mille eesmärk on kaotada tasu, mida riik võtab arvutis peetava äriregistri ja kinnistusraamatu andmetega interneti teel tutvumise eest, samuti tasu mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri andmetega interneti teel tutvumise eest. Eelnõu algataja leiab, et nimetatud tasude kaotamine aitab muuta Eesti ärikeskkonda läbipaistvamaks.

Esimesel lugemisel on Res Publica fraktsiooni algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (806 SE), mis võimaldab kaasata ohvriabitöötajaid alaealiste tunnistajate ülekuulamisele. Eelnõu kohaselt kuulatakse alla neljateistaastane tunnistaja üle lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja, ohvriabitöötaja või psühholoogi osavõtul. Ka soovitakse eelnõuga parandada raskete kuritegude ohvriks langenud inimeste olukorda, tõstes kuriteoohvritele ohvriabiseaduse alusel makstava hüvitise määra.

Esimesel lugemisel on Isamaaliidu fraktsiooni algatatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (808 SE), mille eesmärk on välistada riigi äriühingute ja sihtasutuste juhtidele suurte lahkumishüvitiste maksmine ning piirata neile ka lisatasude maksmist. Lisaks soovivad algatajad välistada ka riigi äriühingute ja sihtasutuste juhtide tasustamise erikorrad.

Esimesel lugemisel on Isamaaliidu fraktsiooni algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (811 SE), mille eesmärk on vabastada represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud maamaksust nende kasutuses oleva elamumaa osas ja tingimusel, et isik ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

Esimesel lugemisel on Isamaaliidu fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (821 SE), mis näeb ette, et riikliku õppeakava üldosa kehtestab Riigikogu eraldi seadusega. Üldosaga seotud ainekavade kinnitamine jääks omakorda valitsuse ülesandeks ja see toimuks peale üldosa vastuvõtmist Riigikogus. Eelnevalt oleksid ainekavad Riigikogu seaduse eelnõu tekstile lisatud, nii et üldosa analüüsides saaks ülevaate ka neist. Eelnõu autorid on veendunud, et on õige aeg tuua õppekava arutelu Riigikogusse, kuna valitsus kehtestada uuendatud õppekava ja käimas on avalik arutelu.

Päevakord asub aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – ühisistung väliskomisjoniga, arutusel Eesti seisukohad 23.-24. märtsil toimuval Euroopa Ülemkogul; kutsutud peaminister Andrus Ansip. (Kell 13 ELAK’i ruumides.)

Keskkonnakomisjonis – metsaseaduse eelnõu (833 SE).

Kultuurikomisjonis – muusika- ja teatriarenduskeskuse väljaarendamise arutelu.

Maaelukomisjonis – ülevaade maaelu arengukava 2004-2006 meetmete ning riikliku arengukava 2004-2006 maaelule, põllumajandusele ja kalandusele suunatud meetmete rakendamisest. Järgnevalt arutusel kalanduse strateegia.

Põhiseaduskomisjonis – poliitilise välireklaami õigusliku reguleerimise arutelu. Välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (829 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE).

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Paldiski väeosadesse.

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse § 26 muutmise seaduse eelnõu (826 SE).

Väliskomisjonis – kell 13 ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga: Eesti seisukohad 23.-24. märtsil k.a toimuval Euroopa Ülemkogul. Kutsutud peaminister Andrus Ansip. Kell 14 välissuhtlemisseaduse eelnõu (365 SE).

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja infoühiskonnateenuse seaduse muutmise eelnõu (791 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE).

Üritused:

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teadusfondi 15 aastapäeva tähistamisel Eesti Rahvusraamatukogus.

* Riigikogu liikmed Mati Kepp ja Jarno Laur osalevad (kuni 22.03) Vabariigi Presidendi Arnold Rüütli ametlikul visiidil Moldova Vabariiki.

* Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (kuni 23.03) Strasbourgis ECRI (Euroopa Komisjoni rassismi ja antitolerantsuse vastane komitee) 39. plenaaristungil, kus muu hulgas tuleb arutusele koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

20. märts 2006

Tagasiside