Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 eelnõu, millest 1 on kolmandal ja 2 teisel lugemisel. Lisaks on päevakorras olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu.

1. Kolmandal lugemisel on 86 Riigikogu liikme algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (974 SE), mille eesmärk on muuta põhiseaduse preambulat, et esile tõsta ja tähtsustada eesti keele tähendust Eesti kultuuri ja rahvusliku identiteedi kandjana. Põhiseaduskomisjonis leidis toetust ettepanek põhiseaduse muutmiseks antud juhul läbi Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu, mis tähendab, et muudatuse jõustamiseks peab selle heaks kiitma ka Riigikogu järgmine koosseis, tingimusel, et selle poolt on kolm viiendikku Riigikogu liikmeid.

2. Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu. Ettekande teevad välisminister Urmas Paet ja Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa.

3. Teisel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (1093 SE), millega nähakse ette tervishoiuteenuste kapitalikulude rahastamine riigieelarvest vastavalt valitsuse kehtestatud korrale ja tingimustele. Praegu toimub tervishoiuteenuste rahastamine, mis sisaldab ka kulutusi raviasutuste renoveerimisele, vaid haigekassa vahendite arvelt. Ka muudab eelnõu Eesti Haigekassa seadust, lubades võtta kasutusele eelmiste perioodide tulude ülejääk senisest suuremas ehk kuni 50% ulatuses varasema 20% asemel. Ühtlasi lubab muudetud sõnastus kasutada seda ülejääki laiemalt kui vaid tervishoiuteenuse kättesaadavuse parandamisele, mida näeb ette seaduse praegune sõnastus. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele neljapäeval 22. veebruaril.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1085 SE), mille eesmärk on aidata kaasa vanemahüvitise maksmise paremale arusaadavusele ja ühetaolisele kohaldamisele. Seadus tagab võrreldes kehtiva seadusega soodsama kohtlemise isikutele, kes on raseduse ajal üle viidud kergemale tööle; isikutele, kes saavad hüvitise maksmise ajal sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu; isikutele, kes asuvad peale õiguse lõppemist hüvitisele tööle ning saavad samal kalendrikuul töötasu; ning isikutele, kelle hüvitis jääb seoses alamapalga tõusuga uuel aastal alla alampalga suuruse. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele neljapäeval 22. veebruaril.

NATO, OSCE, ÜRO

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb (kuni 20.02) Belgias Brüsselis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee, poliitikakomitee ning majandus- ja julgeolekukomitee ühisistungil. Kõne all on energiajulgeolek, NATO julgeoleku praegune olukord, Euroopa Liidu energiastrateegia ning trans-Atlantilised suhted.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik ja delegatsiooni liige Peeter Tulviste osalevad (kuni 23.02) Austrias Viinis OSCE PA alatise komitee istungil ja OSCE PA 6. talveistungil. Arutusel on energiajulgeolek OSCE liikmesriikides.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (kuni 23.02) eksperdina inimõiguste nõukogu koosseisus ÜRO kõrgetasemelisel missioonil Šveitsi Konföderatsioonis, Hollandis ja Sudaanis. Missioon keskendub inimõiguste olukorrale Darfuris.

Riigikogu pressitalitus

  

Tagasiside