Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kahe eelnõu teine lugemine ja lõpphääletus.
1. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni liikme määramine“ eelnõuga (569 OE) nimetatakse Kalvi Kõva julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni liikmeks ja Eiki Nestor tema asendusliikmeks.
2. Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamine” muutmine“ eelnõu (571 OE) nimetatakse Aivar Riisalu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni liikmeks Kadri Simsoni asemel ja tema asendusliikmeks Arvo Sarapuu.

Komisjonides

Keskkonnakomisjoni, majanduskomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung
(kell 13 Riigikogu konverentsisaalis) – Vene-Saksa gaasitrassi Nord Stream keskkonnamõjude hindamise aruanne, komisjonide arvamuse kujundamine täiendmaterjalide põhjal.

Kultuurikomisjonis
 (kell 14) – Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu (588 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
– Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (540 SE); Euroopa Kohtu eelotsuste menetlus ja eelotsused.

Majanduskomisjonis
(kell 13) – ühisistung keskkonna- ja väliskomisjoniga riigikogu konverentsisaalis teemal „Vene-Saksa gaasitrassi Nord Stream keskkonnamõjude hindamise aruanne”, komisjonide arvamuse kujundamine täiendmaterjalide põhjal.

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.15) – avaliku teenistuse seaduse § 74 muutmise seaduse eelnõu (521 SE); Riigikogu kodu-ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (524 SE).
 
Rahanduskomisjonis (istung algab kohe pärast täiskogu istungi lõppu) – arutusel on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu ( 589 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (585 SE); tulumaksuseaduse ja sellega seonduva seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 586 SE); tulumaksuseaduse § 4 ja § 23 muutmise seaduse eelnõu (553 SE); tulumaksuseaduse § 4 ja § 23 muutmise seaduse eelnõu (554 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE); käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE).

Riigikaitsekomisjonis
(kell 14) – kaitseväeteenistuse seaduse § 197 muutmise seaduse eelnõu (545 SE); sõjaväelise juhtimise mereväe suuna õppekava.
Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – rahvastiku tervise arengukava; vanemahüvitise seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (525 SE); puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE).

Väliskomisjonis
– ülevaade strateegilise kauba komisjoni tööst.

Õiguskomisjonis
(kell 11) – politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE), kutsutud siseminister Marko Pomerants.

Kohtumised, üritused, assambleed

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb (20.10-21.10) Rootsis Stockholmis parlamentidevahelisel kohtumisel „Idapartnerluse parlamentaarne mõõde”, mille korraldab Rootsi Riksdagi väliskomisjon.
* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Ivi Eenmaa (17.10-20.10) ning delegatsiooni liikmed Jüri Tamm (17.10 -21.10), Erki Nool (18.10 -20.10) ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (19.10 – 21.10) osalevad Šveitsis Genfis IPU 121. assambleel. Assambleel arutusele tulevate paneeldiskussioonide teemadeks on koostöö ja jagatud vastutus ülemaailmses võitluses organiseeritud kuritegevusega narkootikumide salakaubanduse, illegaalse relvaäri, inimeste illegaalse transportimise ja piirideülese terrorismi valdkonnas. Samuti käsitletakse parlamentide rolli Aasia arenguriikide ja abistavate doonorriikide vahelise koostöö arendamisel ning noorte osalust demokraatlikes protsessides. Arutusele tulevad veel HIVi/AIDSi ennetustöö ja raviga seotud probleemid, väljakutsed rahvusvahelise humanitaarseaduse väljatöötamiseks, aga ka inimõiguste probleemide kajastamine ülemaailmses perioodilises väljaandes.
* Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb (18.10-19.10) Soomes Helsingis Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on Kopenhaageni kliimamuutuste konverentsiga seonduv, Läänemere probleemid ning olukord Afganistanis. Külastatakse ka rannapiirivalve juhtimiskeksust.
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside