Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 2 eelnõu, millest 1 on teisel ja 1 esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamine” muutmise eelnõu (132 OE), millega nimetatakse julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni liikmeks Karel Rüütli, kes vahetab seal välja Villu Reiljani; komisjoni senise asendusliikme Karel Rüütli asemel nimetatakse asendusliikmeks Tarmo Mänd. Vahetuse põhjuseks on algataja kinnitusel Villu Reiljani soov lahkuda komisjonist ja vajadus ühtlustada fraktsiooni liikmete töökoormust.

2. Esimesel lugemisel on Eestimaa Roheliste algatatud pakendiseaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (127 SE), mille eesmärk on suurendada pakendijääkide taaskasutust. Algataja kinnitusel tähendaks eelnõu jõustumine seda, et kui varem ladestati prügilatesse 50% turule läinud pakendijääkidest ja ka taaskasutusse suunati 50% pakendijääkidest, siis edaspidi suunataks taaskasutusse 60% pakendijääkidest ja prügilatesse ladestatakse 40%. Absoluutarvudes tähendab see taaskasutatavate materjalide suurenemist ca 10 000 tonni võrra. Aastast 2010 suunatakse eelnõu kohaselt taaskasutusse 70 % pakendijääkidest ning prügilatesse ladestatakse 30 % pakendijääkidest.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE); kultuurikomisjoni poolt algatatava õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu arutelu.

Maaelukomisjonis – väljasõiduistung Eesti Maaviljeluse Instituudis (Saku Teaduse tn 6a).

Majanduskomisjonis – reklaamiseaduse eelnõu (135 SE); transiidikomisjoni ekspertrühma aruanne.

Rahanduskomisjonis –  riigi 2007. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (121 SE); riigilõivuseaduse, maa hindamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE); Riigikogu otsuse „Riigi 2006. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu ( 120 SE); komisjoni algatatud Riigikogu otsuse „ Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2007. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu.

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse eelnõud “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas” (142 OE) ning “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” (141 OE).

Sotsiaalkomisjonis – kohtumine projekti HAPECO – Puuetega Inimeste Tööühistud esindajatega sotsiaalse ettevõtluse teemal.

Väliskomisjonis – Eesti eesistumine Balti Assamblees 2008. aastal, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste.

Kohtumised

Kell 16.30 – Riigikogu rahanduskomisjon kohtub Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esindajatega. Alates sellest neljapäevast, 15. novembrist kuni 27. novembrini on IMFi eksperdid Eestis, et hinnata Eesti eelarvestamise vastavust IMFi poolt välja töötatud rahvusvahelisele fiskaalläbipaistvuse standardile. Missiooni raames antakse hinnang sellele, kui selge ja arusaadav on eelarveliste otsuste vastuvõtmine, elluviimine ja aruandlus nende elluviimise kohta ning kui kättesaadav on vastav info. Kohtumine tuleneb IMFi ekspertide soovist kohtuda missiooni raames ka Riigikogu rahanduskomisjoni liikmetega.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson alustab täna Eesti Diplomaatide Koolis loengukursust Venemaa välispoliitikast.

* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma aseesimees Marika Tuus ja rühma liige Indrek Saar osalevad (19.11-23.11) Ameerika Ühendriikides New Yorgis ÜRO 2007. aasta parlamentaarsel kuulamisel (hearing). Sel aastal on teemaks seaduse ülimuslikkus rahvusvahelises suhtlemises: parlamentide võtmeroll.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside