Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 eelnõu, millest 1 on esimesel ja 2 teisel lugemisel.

1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riiklike tagatiste andmine energiasäästlikuks ehitamiseks ja renoveerimiseks“ eelnõu (381 OE), millega tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanek algatada hiljemalt 1. aprilliks 2009 seaduseelnõud koos rakendusotsuste kavadega kodude energiasäästlikuks renoveerimiseks ja ehitamiseks. Eelnõu kohaselt peaks valitsus eraldama selleks krediidi- ja finantseerimisasutustele laenutagatisi vähemalt 10 miljardi krooni ulatuses. Programm hõlmaks ajavahemikku 2009-2012.

2. Teisel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 75¹ kehtetuks tunnistamise ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse muutmise seaduse eelnõu (363 SE). Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks säte, mille kohaselt Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikme palka makstakse Eesti riigieelarvest. Teiseks lugemiseks on eelnõusse lisatud ka säte, mille kohaselt ei saa Euroopa Parlamenti valitud saadik parlamendi liikme vanaduspensioni. Seaduse muutmine tuleneb Euroopa Parlamendi 28. septembri 2005. aasta otsusest, millega võeti vastu Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus (2005/684/EÜ, Euratom). Viimase kohaselt hakatakse Euroopa Parlamendi liikmele alates järgmisest Euroopa Parlamendi koosseisust maksma palka Euroopa Liidu eelarvest.

3. Teisel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud säästva arengu seaduse täiendamise seaduse eelnõu (358 SE), mille eesmärk on täiendada säästva arengu seadust sätetega, mis tagavad biosfääri kaitsealade jaoks vajaliku õigusruumi. Eelnõu kohaselt on biosfääri programmiala UNESCO programmiga MAB (Man and Biosphere) haaratud ala haridus-, seire- ja uurimistöö korraldamiseks ning loodusvarade kaitse ja säästliku kasutamise ühitamiseks. Programmi rakendamise eesmärgiks on toetada jätkusuutlikku arengut kohalikes omavalitsustes, läbi töötada tehnoloogiaid ja lähenemisi 21. sajandi uutes energeetilis-majanduslikes oludes. Biosfääri programmi käivitamine võimaldab algataja kinnitusel arendada Eestit jätkusuutlikult ja kaasa rääkida ÜRO säästva arengu temaatikas.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – kell 12 väljasõiduistung Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituuti, teemaks „Sissejuhatus GMO maailma”.

Maaelukomisjonis – kohtumine regionaalminister Siim Valmar Kiisleriga.

Riigikaitsekomisjonis – kell 12 väljasõiduistung, tutvumine kaitseliiduga ja koostamisel oleva kaitseliidu arengukavaga.

Väliskomisjonis – otsuse eelnõu “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Vene Föderatsiooniga kahepoolse lepingu sõlmimiseks kohaliku piiriliikluse korra kujundamiseks” (397 OE); ülevaade olukorrast Gazas.

Õiguskomisjonis

mittetulundusühingute seaduse, sihtasutuste seaduse, tulundusühistuseaduse ja äriseadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (271 SE); politseiteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse, piirivalveteenistuse seaduse, prokuratuuriseaduse, kohtute seaduse, õiguskantsleri seaduse, Riigikontrolli seaduse, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (375 SE).

Üritused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Teaduste Akadeemia juhatuse nõupidamisel (Kohtu 6).

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof osaleb (20.01-21.01) Brüsselis Europarlamendi korraldataval 3. emakakaelavähi ennetamise teemalisel konverentsil.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Tatjana Muravjova osaleb (20.01-22.01)  Taanis Kopenhaagenis ja Rootsis Malmös Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi tööjõu ja sotsiaalküsimuste töörühma koosolekul.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside