Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täiskogu täiendav istung (kell 11)

Päevakorras on valitsuse poolt esitatud Riigikogu otsuse „Euroopa stabiilsusmehhanismi maksimaalse laenumahu suurendamine ja teise kapitalimakse tegemine“ eelnõu (286 OE) esimene lugemine. Nimetatud otsusega annab Riigikogu nõusoleku kinnitada ESMi ja EFSFi ühise maksimaalse laenumahuna 700 miljardit eurot ning nõustub, et ESMi maksimaalseks laenuvõimeks on 500 miljardit eurot. ESMi ja EFSFi laenuvõimet suurendatakse vastavalt eurorühma otsusele 700 miljardi euroni 2013. aasta keskpaigaks, kui saavutatakse ESMi 500 miljardi euro suurune laenuvõime, millele lisanduvad EFSFi 200 miljardi euro ulatuses võetud kohustused. Samuti annab Riigikogu nõusoleku teha ESMi kapitali teine osamakse 30 miljonit eurot kiirendatud korras alates ESMi asutamislepingu jõustumisest 15 päeva jooksul. Teise kapitali osamakse summas 30 miljonit eurot on kavas maksta 12. oktoobriks 2012. aastal.

Täiskogu II täiendav istung (kolm tundi peale esimese istungi lõppu)

Päevakorras on valitsuse poolt esitatud Riigikogu otsuse „Euroopa stabiilsusmehhanismi maksimaalse laenumahu suurendamine ja teise kapitalimakse tegemine“ eelnõu (286 OE) teine lugemine, juhul, kui eelnõu esimene lugemine esimesel täiendaval istungil lõpetatakse.

Komisjonides

Majanduskomisjonis (kell 13) – majanduse olukord ja rahandusministeeriumi 2012. aasta suvine majandusprognoos.

Rahanduskomisjonis (1 tund pärast I täiendavat istungit) valitsuse esitatud „Euroopa stabiilsusmehhanismi maksimaalse laenumahu suurendamine ja teise kapitalimakse tegemine“ eelnõu (286 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks.

Sotsiaalkomisjonis (5 minutit pärast I täiendavat istungit) – esindajate määramine Eesti tervishoiusüsteemi tulevikunägemuse töörühma. Töörühm moodustatakse sotsiaalministri ettepanekul, eesmärgiga määratleda tervishoiusüsteemi areng kuni aastani 2020. Vastava ettepaneku on sotsiaalminister teinud Arstide Liidule, Õdede Liidule, Ämmaemandate Ühingule, Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liidule, Tervishoiutöötajate Kutseliidule, Perearstide Seltsile, Haiglate Liidule, Kiirabi Liidule, Eratervishoiuasutuste Liidule, Haigekassale, Riigikogu Sotsiaalkomisjonile, Tartu Ülikooli Arstiteaduskonnale ning Tartu ja Tallinna Tervishoiukõrgkoolile.

Üritused, kohtumised

Kell 12.30 – Riigikogu Eesti-Albaania parlamendirühma esimees Igor Gräzin kohtub Albaania parlamendi Euroopa integratsiooni komisjoni delegatsiooniga.

Kell 14.30 – Albaania parlamendi delegatsiooniga kohtub Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja komisjoni liikmed.

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Teatrifestivali “Kuldne Mask” avamisel (Rahvusooper Estonia).

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Juku-Kalle Raid ja asendusliige Liisa-Ly Pakosta osalevad (28.09-4.10) OSCE PA vaatlejatena Gruusias Tbilisis parlamendi valimistel.

* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (29.09-2.10) Itaalias Napolis 4. parlamendiliikmete rahvusvahelisel kohtumisel, mille korraldab Rahvusvaheline Astronautika Föderatsioon. Peamise teemana käsitletakse satelliitide rakendamise ja informatsiooniga seotud arenguid, sh kriisijuhtimise võimalusi tsiviilkriiside ja katastroofide olukorras.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja liikmed Mailis Reps, Margus Hanson, Ester Tuiksoo (kuni 5.10) ning Indrek Saar (kuni 3.10) osalevad Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2012. aasta istungjärgu sügisistungil. ENPA täiskogu keskne teema on olukord Venemaal. Lisaks käsitletakse demokraatlike valimistega seonduvat ning soolist võrdõiguslikkust poliitilistes parteides, poliitvangide, inimõiguste ja välispoliitika küsimusi, õigust Euroopas vabalt valida haridust, sotsiaalset õiglust maksu- ja finantstehingutes, Euroopa kõrghariduse rahvusvahelist avatust jpm. ENPA büroo tegi ettepaneku kiireloomulise küsimusena käsitleda humanitaarkriisi Süürias. Külalistena on Assambleele kutsutud esinema Albaania president Bujar Nishani ja Moldova president Nicolae Timofti.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Yana Toom osaleb (2.10-3.10) Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval soolise võrdõiguslikkuse teemalisel Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide liikmete kohtumisel.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside