Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kaks eelnõud, mis mõlemad on esimesel lugemisel

1. Valitsuse algatatud toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (878 SE) viib toiduseaduse kooskõlla Euroopa Liidu määrustega. Eelnõu näeb muuhulgas ette, et seni ühiskondlikel alustel tegutsenud uuendtoidukomisjoni hakatakse finantseerima veterinaar- ja toiduameti eelarve kaudu. Ettevõtja, kes soovib uuendtoitu Euroopa Ühenduse turule tuua, peab esitama taotluse selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus uuendtoitu soovitakse turule viia. Eestis on uuendtoidu pädevaks asutuseks veterinaar- ja toiduamet, kes võib pöörduda seisukoha saamiseks nõuandva õigusega uuendtoidukomisjoni poole. Komisjoni ülesandeks on anda sisuline ja teaduslik hinnang turuleviidava uuendtoidu ja geneetiliselt muundatud toidu kohta, mistõttu on komisjoni töösse kaasatud erinevate erialade asjatundjate paremik.

2. Isamaaliidu fraktsiooni algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (838 SE) muudab maamaksuseadust selliselt, et kohalik omavalitsus võib vabastada pensionäride kõrval elamumaalt tasutavast maamaksust ka lapsevanemad, kes kasvatavad vähemalt ühte kuni 18-aastast last. Algataja väitel on eelnõu eesmärk lastega perede toetamine oma kodu rajamisel ja elukohaga seotud kulutuste vähendamine vastavalt kohalike omavalitsuste otsustele.

Töönädala päevakord asub aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (853 SE); kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE); metsaseaduse eelnõu (833 SE); otsuse „Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu algatamine.

Kultuurikomisjonis – riikliku õppekava ainekavad: ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, tervisekasvatus; arutelu koos Inimeseõpetuse Ühingu esindajatega; muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE).

Maaelukomisjonis – Eesti tasakaalustatud regionaalareng; kohtumine peaminister Andrus Ansipiga.

Majanduskomisjonis – konkurentsiseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (854 SE); otsuse „Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ehitamisest” eelnõu (848 OE).

Põhiseaduskomisjonis – kodakondsuse seaduse, karistusregistri seaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (883 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE); Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (830 SE); Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (15 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (880 OE).

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, hasartmängumaksu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (863 SE); tulumaksuseaduse §237 muutmise seaduse eelnõu (858 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu direktiivi eelnõu kohta ühendusvälistest riikidest saabuvate reisijate imporditavate kaupade käibemaksust ja aktsiisist vabastamisest.

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeosade (sh väljaõppekeskuste) ja harjutusväljakute paiknemise ning arendamise edasistest kavadest. Laskeväljaõppe ja -spordi arendamine. Kutsutud kaitseminister Jürgen Ligi.

Sotsiaalkomisjonis – õiguskantsleri ettepanek nr 4 ravikindlustuse seaduse § 14 lõike 1 kooskõlla viimiseks põhiseadusega, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (835 SE); lapsele elatise tagamise seaduse eelnõu (850 SE).

Väliskomisjonis – õiguskantsleri kiri nr 860 välissuhtlemisseaduse eelnõu kohta. Kutsutud välisministeeriumi juriidilise osakonna peadirektor Triin Parts.

Õiguskomisjonis – elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE).

Üritused

Kell 11.15 – Riigikogu ja Eduskunta väliskomisjonide kohtumine endise Euroopa Liidu eriesindaja Heikki Talvitie’ga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Toomas Varek avab Toompea lossi lõunatiiva III korrusel Ukraina Riikliku Fotokunstnike Liidu korraldatud dokumentaalfotode näituse “Tšernobõl on meie valu!”

Kell 14 – väliskomisjoni kohtumine Soome parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga.

* Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb (kuni 05.05) Istanbulis NATO PA Vahemere töörühma väljasõiduistungil.

* Eestisse saabub kolmepäevasele visiidile Iirimaa parlamendi Euroopa asjade ühiskomisjoni delegatsioon, mida juhib komisjoni esimees John Deasy.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside