Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõu, millest 1 on teisel ja 5 esimesel lugemisel.
1. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE), mis annab teeomanikele õiguse piirata liiklust nii riigi põhimaanteel kui ka muudel teedel. Eelkõige puudutab see raskeliiklust Eesti peamistel maanteedel, mille omanikuks seaduse tähenduses on maanteeamet. Lisaks võimaldab eelnõu kasutada kaameraid mootorsõidukijuhtide teooria- ja sõidueksami vastuvõtmisel. Algataja hinnangul võimaldab kaamerate ülesseadmine tagasiulatuvalt hinnata nõuete järgimist eksamineerimise läbiviimisel, vältimaks olukordi, kus juhtimisõigus omandatakse puudulike teadmiste alusel või näiteks pettuse teel teise isiku abil. Kolmanda teemana reguleerib eelnõu kaugsõidujuhtide tööaja korraldust. Eelnõu sätestab, et kui juht töötab kella 00.00 ja 06.00 vahelisel ajal, ei tohi igapäevane tööaeg ületada 10 tundi iga 24-tunnise ajavahemiku kohta. Kehtiva seaduse sõnastusega võrreldes puudub juhi töötamisel sellel perioodil minimaalse kestvuse nelja tunni säte, mis oli vastuolus Euroopa Liidu vastava regulatsiooniga.
2. Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe kasutamine Afganistani presidendivalimiste julgestamisel“ eelnõu (496 OE), mis võimaldab kasutada Eesti kaitseväge Afganistani presidendivalimiste julgestamisel ajavahemikus 1. juuli kuni 1. detsember 2009. Eesti osaleb julgestamisoperatsioonil NATO poolt juhitava rahutagamismissiooni (International Security Assistance Force – ISAF) raames. Eelnõu lubab kasutada isikkoosseisu kuni 140 kaitseväelast.
3. Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 13. rotatsiooni koosseisus“ eelnõu (495 OE), mis võimaldab kasutada vajaduse korral Eesti kaitseväge kuni 55 kaitseväelasega alates 1. juulist 2009 kuni 2010. aasta 30. juunini NATO reageerimisjõudude (NATO Response Force) 13. rotatsiooni (NRF-13) koosseisus ÜRO põhikirja VI ja VII peatükis sätestatud rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis.
4. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse § 25 muutmise seaduse eelnõu (463 SE), mis sätestab, et riigi enamusosalusega äriühingu ja riigi asutatud sihtasutuse juhatuse liikmete tasustamise piimäär on 90 000 krooni kuus. Algataja leiab, et tänases olukorras, kus erasektor kärbib märkimisväärselt nii töötajate kui juhatuse liikmete palkasid, tuleb ka riigi ettevõtetel näidata üles solidaarsust ja kärpida kõrgustesse kerkinud juhatuse esimeeste ja liikmete tasusid.
5. Esimesel lugemisel on majanduskomisjoni algatatud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (471SE), mis täpsustab regulatsioone, mis on põhjustanud erinevaid tõlgendusi seaduse rakendajate  ja järelevalve teostajate poolt. Nii sätestab eelnõu, et alkoholi tähistamiseks kasutatava kaubamärgi eksponeerimisel alkoholi müügikohas ei pea sellel kaubamärgile lisama hoiatavat teksti alkoholi kahjulikkuse kohta. Algataja selgituse kohaselt on see probleemiks eriti toitlustusettevõtetele, mis peaks kaubamärgiga õlleklaasile ja viinapitsile lisama ka hoiatava teksti. Lisaks sätestab eelnõu, et reklaamina ei käsitleta majandus- ja kutsetegevuse kohas antavat teavet seal müüdava kaubamärgi ega kaubamärgi müügitingimuste kohta. Eelnõu kaotab ka kaubanduslike loteriidele kehtestatud reklaamikeelu. Algataja selgituse kohaselt on Euroopa Liidu riikides kaubanduslikud loteriid lubatud ja nende praegune keelustamine Eestis ei ole põhjendatud. Algataja väitel kasutatakse kaubanduslikke loteriisid ühe majandusmeetmena kaubanduse elavdamiseks.
 
6. Esimesel lugemisel on kultuurikomisjoni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE), mis sätestab, et riigi- ja munitsipaalkoolides võib õpe toimuda ka Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni (IBO) väljatöötatud õppekava (International Baccalaureate Organization Programs) alusel ja reeglistiku kohaselt. IBO õppekava alusel võib õpetada kool, mis on saanud IBO tunnustuse õppekava rakendamiseks. Algataja selgituse kohaselt on tegemist hariduspoliitilise otsustusega, millega võimaldatakse õpilastel, kes vanemate ametikoha tõttu liiguvad ühest riigist teise, läbida üldhariduskool vastavalt IBO õppekavale.
 
Komisjonides

Keskkonnakomisjonis
– riigikontrolli auditi „Detailplaneeringute koostamise korraldus linnades ja valdades” kontrolliaruanne.

Kultuurikomisjonis
– põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
– riigikontrolli audit “Kalanduse järelevalve Läänemerel”.

Majanduskomisjonis
– elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (424 SE); Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kalandustöö konventsiooni nr 188 ja kalandustöö soovituse nr 199 Eesti seisukohtade arutelu.

Põhiseaduskomisjonis
– hädaolukorra seaduse eelnõu (447 SE); erakorralise seisukorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (448 SE).

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung
– väljasõit kaitseväe peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Sotsiaalkomisjonis
– kohtumine Eesti naiste Varjupaikade Liidu esindajatega.

Õiguskomisjonis
– karistusseadustiku muutmise eelnõu (416 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE).

Kohtumised,
WEU Assamblee

Kell 13
– riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja aseesimees Toivo Tootsen kohtuvad Soome ajakirjanike delegatsiooniga.
* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Kalev Kallo ning Imre Sooäär osalevad (1.06-4.06) Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee 56. täiskogu istungil. Muuhulgas on arutusel ka raport, mis käsitleb Euroopa Liidu rolli võitluses piraatidega ning mille üks raportöör on Tarmo Kõuts. Veel tulevad arutusele Euroopa Liidu sõjalised operatsioonid, Euroopa strateegia Afganistani sõjas, Lääne-Balkani tulevik, Lähis-Ida probleemid, Euroopa Liidu – USA välis- ja julgeolekupoliitika alane koostöö jpm.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside