Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Isamaaliidu poolt esitatud eelnõuga soovitakse 22. septembrit muuta leinapäevaks. Sotsiaaldemokraatide eelnõu võimaldaks ühistranspordi kasutamist ametisõitudeks.

Kell 10 täiskogu istung

Päevakorras on neli eelnõud, millest üks on teisel ja kolm esimesel lugemisel.

Teisel lugemisel on Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Ivari Padari, Jarno Lauri, Kadi Pärnitsa, Eiki Nestori, Katrin Saksa, Sven Mikseri, Jüri Tamme ja Mark Soosaare algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE), mille kohaselt kaetakse riigieelarvest eraldatava toetuse arvelt ka õpikute, töövihikute, tööraamatute ja muu õppekirjanduse ning kunstiõppetarvete soetamisega seotud kulud, ning seda ka erivajadustega õpilaste õppevahendite soetamisel.

Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõuga (770 OE) arvatakse ENPA Eesti delegatsiooni koosseisust välja asendusliige Mailis Rand ja nimetatakse tema asemel delegatsiooni asendusliikmeks Küllo Arjakas.

Isamaaliidu fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõuga (734 SE) tehakse ettepanek täiendada pühade ja tähtpäevade seadust ning sätestada 22. september Otto Tiefi valitsuse mälestuspäevana, mis oleks ühtlasi ka leinapäev. Sel päeval oleks keelatud korraldada leinaga kokkusobimatuid avalikke üritusi. Sama piirang kehtiks eelnõu kohaselt ka 14. juuni kohta.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (721 SE) annab võimalus maksta avaliku teenistuse töötajaile tulumaksuvaba hüvitist seoses ühistranspordi kasutamisega ametiülesannete täitmisel. Eelnõu eesmärk on luua võrdväärne olukord neile isikuile, kellel isiklikku sõiduautot ei ole ja kes teevad seetõttu samaväärseid kulutusi ühistranspordile.

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse eelnõu (730). 

Kultuurikomisjonis – 2006. aasta riigieelarve kultuuriministeeriumi valitsemisala. Istungist võtab osa kultuuriminister Raivo Palmaru. 

Maaelukomisjonis – kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (771 SE). 

Majanduskomisjonis – arutusel riigikohtu taotlus riigivara võõrandamiseks. Liikluskindlustuse seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (737 SE).

Põhiseaduskomisjonis – valitsuse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (675 SE). Arutusel õiguskantsleri 08.11.2005 a. kiri kinnipeetavate valimisõiguse kohta.

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse "Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos" eelnõu (774 OE); Riigikogu otsuse "Eesti kaitseväe üksuste isikkoosseisu suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis" eelnõu (775 OE). Arutusel 7.-8.detsembrini Brüsselis toimuv konverents "Euroopa meetmete tugevdamine massihävitusrelvade ja massihävitusrelvade materjalide, käsi- ja kergerelvade ning sõjast mahajäävate lõhkekehade leviku piiramine ja vähendamine".

Sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse täiendamise ja tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (742 SE).

Õiguskomisjonis – Robert Lepiksoni algagatatud liiklusseaduse, karistusseadustiku ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (588 SE).

Üritused:

Kell 13.30 osaleb Riigikogu esimees Ene Ergma Ameerika suursaadiku Aldona Wos`i kutsel USA hävituslennuki esitlemisel Lennujaama 2.

Kell 19 Ene Ergma osaleb Eesti Kaitseväe 87. aastapäeva puhul pidulikul kontsert-vastuvõtul Estonia kontserdisaalis.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside