Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teisel lugemisel on kaks eelnõu.

1. Kultuurikomisjoni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu (152 SE) eesmärk on võimaldada ka lasteasutuse õpetajatel nimetada oma esindaja lasteasutuse hoolekogusse. Kehtiva seaduse kohaselt kuuluvad lasteasutuse hoolekogusse lasteasutuse iga rühma vanemate esindaja(d) ning kohaliku omavalitsuse esindaja. Seega ei ole hoolekogu töösse kaasatud õpetajaid, mis erineb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatust.

2. Rahanduskomisjoni algatatud investeerimisfondide seaduse, tagatisfondi seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõuga (172 SE) täpsustatakse investeerimisfondide võimalusi väärtpaberitesse investeerimisel ja börsiettevõtete ülevõtmispakkumiste korda. Samuti parandatakse eelnõuga möödunud aasta oktoobris vastu võetud väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadusega kaasnenud vead.

Päevakord asub siin.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – ühisarutelu Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatusega teemal „Teise haridustaseme õppekohtade ühtne planeerimine”.

Maaleukomisjonis – ülevaade Eesti piimaturu olukorrast; Riigipiiri seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse täiendamise seaduse eelnõu (160 SE).

Majanduskomisjonis – alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE); reklaamiseaduse eelnõu (135 SE) ja Euroopa Komisjoni teatise „Põhiliselt kaubaveoks kasutatava raudteevõrgustiku suunas” arutelu.

Põhiseaduskomisjonis – kell 13.15 Mihkel Oviiri riigikontrolöri ametisse nimetamise otsuse eelnõu (198 OE); Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine.

Riigikaitsekomisjonis – kell 14 väljasõiduistung kaitseministeeriumisse, arutusel on riigikaitse planeerimine.

Sotsiaalkomisjoni ja õiguskomisjoni avalik istung (kell 14 Valges saalis) –  tutvustatakse Tartu Ülikooli sotsiaalteadlaste poolt tehtud perekonnaseaduse eelnõu sotsiaalsete mõjude analüüsi.

Väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul, valitsuse ettekanne, kutsutud välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas; Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlik kohtumine 21. – 22. veebruarini.

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Pärnu II Keskkooli abituuriumiga. Kell 14 – Ergma osaleb Pärnu Kutsehariduskeskuse Eesti Vabariigi 90. aastapäeva kontsert-aktusel.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (16.02-19.02) Sloveenias Ljubljanas COSACi esimeeste kohtumisel. Arutatakse COSACi tegevuse raportiga seonduvat, Euroopa komisjonide ja rahvusparlamentide vahelist koostööd ning põlvkondade vahelise solidaarsuse küsimusi.

* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi osaleb (17.02-19.02) Belgias Brüsselis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee, majandusjulgeolekukomitee, poliitikakomitee ühisistungil, samuti kohtumisel delegatsioonijuhtide ning NACi liikmetega.

* Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa ja riigikaitsekomisjoni aseesimees Kadri Must osalevad (17.02-19-02) Makedoonias Skopjes väliskomisjonide ja riigikaitsekomisjonide esimeeste konverentsil „NATO – Bukarest ja tulevik“. Arutatakse parlamendikomisjonide osatähtsust välis- ja julgeolekupoliitikas NATO eesmärkide ja poliitika elluviimisel.

* Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb (18.02-20.02) Rootsis Stockholmis Rahvusvahelise Veeinstituudi korraldataval seminaril, kus käsitletakse rahvusvahelist koostööd vesikondade majandamisel.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside