Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 4 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 2 teisel ja 1 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (366 SE), mille eesmärk on muuta välisteenistuse seadust nii, et see kohalduks ka töölepingu alusel välisesinduses töötavatele haldusteenistujatele, tulenevalt 1. aprillil jõustuvast uuest avaliku teenistuse seadusest. Samas on eesmärgiks säilitada kehtiv välisteenistuse süsteem, mis kehtestab ühtsed roteerimise põhimõtted nii diplomaatidele kui ka haldusteenistujatele.

2. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud võlaõigusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (372 SE), mis reguleerib majandus- ja kutsetegevuses tehtavaid tehinguid ehk ettevõtjatevahelisi ning riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalikes huvides tegutseva isiku ja ettevõtja vahelisi tehinguid, eesmärgiga vältida hilinenud maksmist ja parandada üldist maksedistsipliini. Eelnõuga sätestatakse majandus- ja kutsetegevuses tehtavatele tehingutele maksimaalsed maksetähtajad, millest kõrvalekaldumine on lubatud vaid piiratud juhtudel. Nii ei või maksetähtajad ettevõtjatevahelistes tehingutes üldjuhul ületada 60 päeva. Sätestatakse ka majandus- ja kutsetegevuses tehtavatele tehingutele maksimaalsed kauba, teenuse või muu hüve vastuvõtmise ja ülevaatamise tähtajad (maksimaalselt 30 päeva), milles võib kokku leppida juhul, kui maksetähtaeg hakkab kulgema pärast kauba, teenuse või muu hüve vastuvõtmist või ülevaatamist, jaa tehakse muid muudatusi.

3. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku § 199 täiendamise seaduse eelnõu (376 SE), mille eesmärk on dekriminaliseerida juhtumid, kus isik vabatahtlikult loovutab ebaseaduslikus valduses oleva tulirelva, lõhkeseadeldise või selle olulise osa, laskemoona või lõhkeaine. Ohtlike esemete vabatahtlik loovutamine aitab üldist turvalisust ohustavaid esemeid käibest eemaldada ja suurendada seeläbi ühiskondlikku turvalisust.

4. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (357 SE), millega algataja selgituse kohaselt laiendatakse vajaduspõhise peretoetuse saajate ringi peredega, kelle sissetulek ületab suhtelise vaesuse piiri, ent kellele pärast eluasemekulude tasumist jääb kätte summa, mis on allpool toimetulekupiiri. Sotsiaalkomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

Komisjonides (kell 14)

Kultuurikomisjonis – väljasõiduistung Tallinna Teeninduskoolis, arutusel on kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi ning SA Innove esindajad.

Maaelukomisjonis – väljasõiduistung põllumajandusametis (Saku, Teaduse 2).  

Põhiseaduskomisjonis otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (342 OE); kohtumine Eesti Koostöö Kogu esindajaga ülevaate saamiseks Rahvakogule edastatud ettepanekute analüüsiprotsessist ja edasisest tegevusest, kutsutud SA Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel; justiitsministeeriumi koostatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu; Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse kinnipeetavate hääletamisõiguse laiendamiseks eelnõu projekti tutvustus ja arutelu.

Rahanduskomisjonis kohtumine Haigekassa esindajatega.

Riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjonis väljasõiduistung Kaitseväe peastaabis, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni avalik arutelu (15.30) Riigikontrolli auditiaruande „Kultuuri rahastamise eriaruanne“, kutsutud kultuuriministeeriumi, Kultuurtuurkapitali, Hasartmängumaksu nõukogu, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, Eraõigusliku kontsertide korraldaja, Eesti Etendusasutuste Liidu, Eesti Muuseumiühingu, Eesti Olümpiakomitee, TÜ Kehakultuuriteaduskonna, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse, Sihtasutuse Eesti Filmi Instituut, Rahvakultuuri Keskuse, Muinsuskaitseameti, Eesti Kirjanduse Seltsi, Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Muuseumiühingu,  Rahvakultuuri Keskuse, Riigikogu spordi- ja liikumisharrastuse toetusrühma ja Riigikontrolli esindajad. Istungit on võimalik jälgida reaalajas Riigikogu veebis. Arutelu toimub Riigikogu konverentsisaalis.

Kohtumised

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Itaalia suursaadik Marco Clemente’ga.

Kell 11.30 – EL asjade komisjoni esimees Arto Aas kohtub Itaalia suursaadik Marco Clemente’ga.

* Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas ja keskkonnakomisjoni liige Kalle Palling osalevad (17.03-20.03) Berliinis toimuval energiavarustuse teemalises külalisprogrammis. Programmi raames toimuvad kohtumised Bundestagi ja Saksamaa valitsuse liikmetega.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja delegatsiooni liige Mailis Reps osalevad (18.03-21.03) Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste ning monitooringu komiteede istungitel.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside