Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on Riigikogu maaelukomisjoni algatatud  riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (481 SE), millega sätestatakse, et haritava maa või loodusliku rohumaa kõlvikut sisaldava maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja (põllumajandusmaa) võõrandamisel on ostueesõigus võõrandatavat maad õiguslikul alusel kasutaval isikul. See võimaldab maa senisel harijal omandada maa avalikul enampakkumisel kujunenud hinnaga. Algataja hinnangul suurendab see põllumajanduse jätkusuutlikkust ja vähendab riske kohustusperioodi keskel maaharimisvõimalusest ilma jääda.

Kell 14 – kultuurikomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung (Riigikogu konverentsisaalis)

Istung toimub teemal “Teaduskorraldus ja majandusedu”.

KAVAS ON JÄRGMISED ETTEKANDED:

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas – “Eesti teadus- ja arenduskorralduse probleemidest ja perspektiividest”.

Eesti TA akadeemik, professor, peaministri teadusnõunik: Mati Karelson – “Võrdlevalt Eesti teadus- ja arendustegevuse korralduse põhimõtetest ja ning selle võimalikest arengutest. Teadus- ja arendustegevuse arengud maailmas”.

Teaduste Akadeemia uurija-professor Martti Raidal – „Eesti teadus- ja arendustegevuse korraldus ja teadusmahuka majanduse aluseks oleva inimressursi kasvatamine: teadlase karjäärimudelist”.

Montana Ülikooli professor Aleksander Rebane – “Kuidas Eesti teadus- ja arendustegevuse korraldust mõista väljaspool”.

Skype Eesti esindaja Andres Kütt –  “Mida on innovatiivsel ettevõtjal oodata paremast teadus- ja arendustegevusest”.

Teistes komisjonides

Keskkonnakomisjonis – kohtumine Eesti keskkonnaorganisatsioonide esindajatega teemal: Eesti aktuaalsetest keskkonnateemadest kolmanda sektori pilgu läbi.

Maaelukomisjonis –väljasõiduistung Aravetel. Tutvumine Aravete Agro uue robotlüpsilaudaga ja kohtumine Eesti Põllumeeste Keskliidu esindajatega.

Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (483 SE), avaliku teenistuse seaduse eelnõu (484 SE), korruptsioonivastane seaduse eelnõu (494 SE).

Rahanduskomisjonis –maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE).

Riigikaitsekomisjonis – laskeväljaõppe ja -spordi arendamine. Kutsutud kaitseminister, haridus- ja teadusminister, Kaitseliidu ülem ning Eesti Laskurliidu tegevdirektor, otsuse “Eesti kaitseväe kasutamine Afganistani presidendivalimiste julgestamisel” eelnõu (496 OE); otsuse “Eesti Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 13. rotatsiooni koosseisus” eelnõu (495 OE).

Väliskomisjonis – kohtumine Bosnia ja Hertsegoviina esindajatekoja väliskomisjoni delegatsiooniga.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise eelnõu (416 SE).
 
Kohtumised, konverentsid, istungid

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Bosnia ja Hertsegoviina esindajatekoja väliskomisjoni delegatsiooniga.

* Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb (17.05-19.05) Kopenhaagenis Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel.

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Jüssi osaleb (17.05-19.05) Berliinis Läänemeremaade Parlamentaarse konverentsi energeetika ja kliimamuutuste töörühma istungil.

* Riigikogu Euromedi PA delegatsiooni liige Raivo Järvi osaleb (17.05-20.05) Viinis Euromedi PA energeetika- ja keskkonnakomitee istungitel.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside