Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 eelnõu, millest 2 on teisel ja 1 esimesel lugemisel.
 
1. Teisel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (582 SE), mis lisab riiklike tähtpäevade nimistusse vanavanemate päeva, mida tähistatakse septembrikuu teisel pühapäeval. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 21. jaanuaril.
 
2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE), mille eesmärk on täpsustada diplomaatilise passi välja andmise ja tagastamise protseduuri ning sätestada kohustused diplomaatilise passi kasutamisel. Samuti on eelnõu eesmärgiks laiendada isikute ringi, kellel on Eesti konsulaarametniku kaudu õigus kätte saada isikutunnistus. Eelnõu kohaselt väljastab välisministeerium Eesti kodaniku passi, isikutunnistuse ja digitaalse isikutunnistuse välisriigis viibivale Eesti kodanikule, digitaalse isikutunnistuse välisriigis viibivale välismaalasele ja isikutunnistuse välisriigis viibivale kolmanda riigi kodanikule, kes taotleb elamisluba Eesti välisesindusest. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 21. jaanuaril.
 
3. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (599 SE), mille eesmärk on muuta kriminaalmenetluse tõhusamaks ja ökonoomsemaks ning suurendada menetluse vastavust asjasse puutuvate isikute põhiõigustele. Peamiste meetmetena selle saavutamiseks soovib algataja muuta süüdistuskohustusmenetluse sätted üheselt mõistetavaks ja kannatanute huvidele paremini vastavaks; rakendada videokonverentsi eeluurimiskohtuniku juures toimuvate menetluste, eelistungite, lihtmenetluste ja täitmiskohtuniku istungite läbiviimisel ning prokuröri osavõtu tagamiseks ringkonnakohtu istungist; luua ütluste deponeerimise võimalus kohtueelses menetluses eeluurimiskohtuniku juures ja ristküsitluse reeglite kohaselt; muuta noorema kui 14-aastase isiku kohtueelsed ütlused seksuaal- või perevägivallakuriteo asjas kohtumenetluses tõendiks, kui need on videosalvestatud ja kaitsjal on olnud võimalus küsimusi esitada või kui kohtulik ülekuulamine mõjuks muu kuriteo puhul alla 10-aastasele tunnistajale kahjulikult, võimaldada tõendina kasutada ka tema kohtueelseid ütlusi samadel tingimustel jne.
 
Komisjonides
 
Kultuurikomisjonis (kell 13) -põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade avalik arutelu Riigikogu konverentsisaalis. Osalejad: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Õpetajate Liit, Eesti Haridustöötajate Liit, Eesti Kirjastajate Liit, Haridusfoorum, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool. Istungist on võimalik vaadata otseülekannet aadressil https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx

Majanduskomisjonis
– riigivara tasuta võõrandamine.

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.15)– isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE); Riigikogu otsus “Riigikogu otsuse “Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamine” muutmine” (661 OE).

Rahanduskomisjonis
 kohtumine Arengufondi esindajatega;  sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (658 SE); Eesti Mereakadeemia 16.12.2009 kiri nr 6-12/511-2; Riigikaitsekomisjoni algatatav kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Sotsiaalkomisjonis
– sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE), ravimiseaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (617 SE), sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE), olulise tähtsusega riiklike küsimuste (rahva tervis, lastekaitse ja kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni elluviimine) arutelude ettevalmistamine.

Väliskomisjonis
– informatsioon 17. jaanuaril toimunud Ukraina presidendi valimistest; ülevaade Riigikogu ja Riigikogu Kantselei välissuhtlusest 2009 ja 2010.

Õiguskomisjonis
(kell 11.30) – karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (647 SE).

Üritused

Kell 10.30
– Riigikogu esimees akadeemik Ene Ergma osaleb Teaduste Akadeemia juhatuse koosolekul.

Kell 15
Ene Ergma osaleb haridus- ja teadusministeeriumis kosmosepoliitika töögrupi koosolekul.   
* Riigikogu liige Marek Strandberg osaleb (15.01-22.01) Araabia Ühendemiraatides Abu Dhabis rahvusvahelisel taastuvenergia agentuuri asutamisel ja konverentsil „Maailma tuleviku energia tippkohtumine 2010“.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside