Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Võimalik on üle anda eelnõusid ja arupärimisi.

! AKTUAALNE

Kell 13 sotsiaalkomisjonis
– komisjon kohtub sotsiaalkindlustusameti ja rahandusministeeriumi esindajatega, et pärida aru pensionäride tulumaksusoodustuse ja selle kasutamise võimaluste kohta. Seejärel on kõne all võimalused teel tasakaalustatud ühiskonda – naised ja mehed Eestis (ruum L 333).

Teistes komisjonides

Maaelukomisjonis
(kell 13) – väljasõiduistung põllumajandusministeeriumis.

Majanduskomisjonis
(kell 14) – väljasõiduistung ASis Tallinna Lennujaam.

Põhiseaduskomisjonis
(10.30) – riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamise, korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamise ning julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamise otsuste eelnõude algatamine.

Rahanduskomisjonis
 (10.15) – rahandusministeeriumi 2011. aasta kevadine majandusprognoos (ruum L 241).

Riigikaitsekomisjonis
(kell 14) – väljasõiduistung Kaitsepolitseiametisse, arutusele tulevad kaitseväe korralduse seaduse rakendamisest tulenevad Kaitsepolitseiameti ülesanded.

Väliskomisjonis
(kell 11) – arutusel on Riigikogu välisdelegatsioonide moodustamisega seotud küsimused; ülevaade olukorrast Liibanonis, Süürias ja Egiptuses, kutsutud Eesti Rahvusringhäälingu uudistetoimetuse välistoimetuse juht Aarne Rannamäe.

Õiguskomisjonis
(kell 11) arvamus Eesti seisukohtade suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks; äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (9 SE); arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumist käsitlevaid direktiive; arvamus Eesti seisukohtade suhtes Euroopa Komisjoni rohelise raamatule „Vähem bürokraatiat kodanike jaoks: avalike dokumentide vaba ringluse edendamine ja perekonnaseisuaktide õigusjõu tunnustamine“; õiguskomisjoni esindajate nimetamine kuriteoennetuse nõukogusse.

Kohtumised, konverentsid
 
Kell 10.15 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub  Gruusia suursaadiku Ruslan Abašidzega (ruum L253).
 
* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas osaleb (17.04-19.04) Varssavis Eesti, Läti, Leedu ja Poola parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel.
 
* Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Ukrainas Kiievis Tšernobõli katastroofi 25. aastapäevale pühendatud rahvusvahelisel konverentsil teemaga „Tuumaenergia ohutu ja innovaatiline kasutamine“.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside