Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kahe eelnõu teine lugemine ja lõpphääletus ning üks aruanne.

1. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud eelnõuga Riigieelarve kontrolli erikomisjoni kooseisu muutmiseks (217 OE) nimetatakse riigieelarve kontrolli erikomisjoni liikmeks Tarmo Tamm ja asendusliikmeks Olga Sõtnik ning arvatakse komisjoni koosseisust välja asendusliige Lembit Kaljuvee. Eelnõu esitamine on algataja kinnitusel  tingitud sellest, et Inara Luigas, kes on riigieelarve kontrolli erikomisjoni liige ja Lembit Kaljuvee, kes on antud komisjoni asendusliige, ei ole enam käesoleval ajal Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmed.

2. Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud eelnõuga korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni koosseisu muutmiseks (238 OE) nimetatakse korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni liikmeks Peeter Laurson ja asendusliikmeks Andres Jalak. Eelnõu algatamine tuleneb Andrus Saare lahkumisest Riigikogust.

3. Aruanne Eesti Arengufondi tegevusest 2011/2012 ja Arengufondi uue strateegia tutvustamine. Ettekande teeb Eesti Arengufondi juhatuse esimees Tõnis Arro.

Komisjonides (kell 14)

Keskkonnakomisjonis (10 min pärast täiskogu) – istungi lõppu välisõhu kaitse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE); arvamus Euroopa Komisjoni teatise „Taastuvenergia: oluline osaline Euroopa energiaturulˮ kohta; ettepanekud Riigikontrolli 2013. aasta tööplaani koostamiseks.

Maaelukomisjonis – väljasõiduistung Sagro ASis (Vae 2, Laagri, Harjumaa).

Majanduskomisjonis (kell 13.15) – planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE).

Põhiseaduskomisjonis Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE), kutsutud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Alo Heinsalu ja justiitsministeeriumi esindaja; soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ülevaade eelmise aasta tegevuse kohta, kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper; julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni pöördumine seoses NATO salastatud teabele juurdepääsu sertifikaatide väljastamisega; arvamus kriminaalmenetluse seadustiku § 407 põhiseaduspärasuse kohta.

Riigikaitsekomisjonis informatsioon ÜRO vaatlusmissioonist Süürias ja rahutagamismissioonist Liibanonis, Iisraelis, Süürias ja Egiptuses; Riigikontrolli 2013. aasta tööplaani koostamiseks ettepanekute tegemine; Eduskunta kaitsekomisjoniga kohtumise ettevalmistamisega seonduv.

Sotsiaalkomisjonis lastega perede toetamisest, kohtumine lapsi ja lapsevanemaid esindavate ühendustega (ruum L 333).

Väliskomisjonis – ülevaade Eesti tegevusest ja prioriteetidest algaval ÜRO 67. Peaassambleel, kutsutud välisministeeriumi esindajad.

Üritused, kohtumised

Kell 12.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Saksa Bundestagi väliskomisjoni esimehe Ruprecht Polenziga.

kell 13.15 – Riigikogu aseesimehe Jüri Ratas kohtub Sloveenia Rahvusassamblee esimehe Gregor Virant’i ja teda saatva Rahvusassamblee delegatsiooniga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Jaapani suursaadiku Hideaki Hoshi’ga.

Kell 15.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Jaapani suursaadiku Hideaki Hoshi’ga.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab Toompea lossi kunstisaalis Eveli Variku näituse „Kaduvad“.

* Riigikogu liige Urve Palo osaleb (Tšehhis Prahas Friedrich Eberti Fondi korraldataval Euroopa foorumil „Kesk-Euroopa progressiivse energiapoliitika suunas“.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside