Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung.

Päevakorras on põhiseaduskomisjoni algatatud kohtute seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE) esimene lugemine. Seaduseelnõu eesmärk on kindlustada riigieelarves kohtunike koolituseks ettenähtud vahendite senisest tõhusam ja sihipärasem kasutamine, muutes selleks kohtunike koolituse korraldamiseks sisseseatud organisatsioonilist raamistikku, vältides ülesannete dubleerimist ning avardades kohtunike koolitusnõukogu pädevust kohtunike koolituse sisulisel koordineerimisel. Eesmärk on tagada kohtunikele professionaalne, igakülgne, järjepidev ja tegelikele vajadustele vastav täienduskoolitus.

Nädala päevakord asub siin.

Komisjonides: 

keskkonnakomisjonis – ülevaade Riigimetsa Majandamise Keskuse reformikavast, looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE), pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE);

maaelukomisjoniskell 13 ruumis L 241 kohtumine Eesti Põllumeeste Keskliidu esindajatega;

majanduskomisjonis – kaevandamisseaduse muutmise seaduse eelnõu (211 SE);

põhiseaduskomisjonis – Lissaboni lepingu, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, ratifitseerimise seaduse eelnõu (193 SE);

rahanduskomisjonis – ülevaade stabiliseerimisreservist;

riigikaitsekomisjonis – kaitseväe kalmistud ja sõjahauad;

õiguskomisjoniskell 14 ruumis L 262 pisivarguste teemaline nõupidamine, kutsutud Politseiameti esindaja Siiri Pars, siseministeeriumi esindajad Priit Heinsoo, Jarno Laur, justiitsministeeriumi esindajad Madis Timpson, Einar Hillep, Heili Sepp, riigi peaprokuröri Norman Aas, riigikohtunik Priit Pikamäe, Kaupmeeste Liidu ja Turvaettevõtjate Liidu esindajad.

*       *       *

Välislähetused:

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb (16.03 – 19.03) Sloveenias Ljubljanas Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Käsitletakse välispoliitika prioriteete Sloveenia eesistumise ajal, aga ka olukorda Lääne-Balkanil. Ettekandega esineb ka EL ühtse välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Javier Solana.

 

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb ( 17.03 – 18.03) Pariisis ENPA monitooringukomitee istungil. Arutusel on Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina, Ukraina, Aserbaidžaani, Armeenia, Venemaa arenguid käsitlevad raportid, aga ka valimised Monacos.

* Riigikogu liige Mark Soosaar osaleb (18.03 – 19.03) Soomes Mongoolia kunstinäituse avamisel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside