Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kolme eelnõu esimene lugemine ja olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.

1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Riigikohtu esimehe esitatud Riigikogu otsuse „Ivo Pilvingu Riigikohtu liikme ametisse nimetamine“ eelnõu (899 OE), millega nimetatakse alates 1. veebruarist. 2011 Riigikohtu liikmeks Ivo Pilving, kes vahetab sellel kohal välja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikuks valitud Julia Laffranque’i.

2. Kultuurikomisjoni algatusel tuleb olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutuse alla kultuuripärandi kaitse. Ettekande sel teemal peavad kultuurikomisjoni liige Lauri Vahtre,Riigikogu muinsuskaitse ühenduse esimees Trivimi Velliste ja akadeemik Mart Kalm.
 
3. Esimesele lugemisele tuleb sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE), mille eesmärk on tõsta töötute tööotsimise aktiivsust, et kiirendada töö leidmist, ennetada pikaajalise töötuse teket ning võimaldada töötutel paremini keskenduda tööotsingutele, muutes pöördumise Eesti Töötukassasse paindlikumaks. Eelnõuga muudetakse töötu mõistet, tööotsimiskava sisu ja koostamise korda, lisatud on töötu kohustused ning suurendatud on võimalusi asendada töötukassasse vastuvõtule tulemine sidevahendi teel pöördumisega. Töötuskindlustuse seaduse muudatuste eesmärk on soodustada lühiajaliste tööde vastuvõtmist, muutes korduva töötuskindlustushüvitise taotlemise inimesele paindlikumaks. Eelnõuga lisatakse töötuskindlustushüvitise arvutamise reegel koordinatsioonijuhtumite puhul ja täiendatakse tööandja maksejõuetuse korral makstava hüvitise määramise reegleid. Et soodustada töötutel lühiajalise töö vastuvõtmist, on eelnõuga muudetud töötutoetuse ja töötuskindlustushüvitise maksmisel ooteaja rakendamise korda. Korduval töötuks jäämisel ei eelne enam toetuse maksmisele 7- ja 60 päevast ooteaega, st nii töötutoetust kui ka töötuskindlustushüvitist hakatakse pärast lühiajalist töötamist uuesti töötuks jäämise korral arvutama avalduse esitamise päevast.
 
4. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (846 SE), mille eesmärk on vähendada seni 9%-lise käibemaksumääraga kaupade maksumäära tagasi 5%-ni, nii nagu see oli enne 1. jaanuarit 2009. Seadus jõustuks 1. jaanuaril 2013. 9%-lise käibemaksumääraga maksustatakse algataja selgitusel raamatuid ja õppevahendina kasutatavaid töövihikuid, sotsiaalministri määrusega nimetatud ravimeid, rasestumisvastaseid vahendeid, sanitaar- ja hügieenitooteid ning puudega isiku isiklikuks tarbeks mõeldud meditsiiniseadmeid ja abivahendeid ning selliste abivahendite kasutada andmist puudega isikutele; perioodilisi väljaandeid ning majutust või majutust koos hommikusöögiga, välja arvatud selle teenusega kaasnevat kaupa või teenust. Rahanduskomisjon antud eelnõu ei toetanud.


Komisjonides

 
Keskkonnakomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoni ühisistung (kell 13, ruum L 333) – arutluse all on Riigikontrolli aruanded „Pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise tulemuslikkus” ning „Järelvalve taimekaitsevahendite ja mineraalväetiste kasutamise üle”, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus.

Keskkonnakomisjonis
(peale ühisistungit) – keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (912 SE).
 
Kultuurikomisjonis (kell 14) – kultuurikomisjoni algatatud Eesti Rahvusraamatukogu seaduse eelnõu (863 SE); keeleseaduse eelnõu (808 SE).

Maaelukomisjonis (kell 14) – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatisele „Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020. aastaks“.

 
Majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung (kell 14, ruum L342) – arutusel on Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Ühtse turu akt – kõrge konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus (50 ettepanekut ühise tööturu ja ettevõtlusmaastiku ning omavahelise kaubavahetuse parendamiseks)” osas.

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.15) – õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (915 SE); hädaolukorra seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (871 SE); arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse hindamismehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks; arvamus elektroonilise side seaduse eelnõu (855 SE) §-de 113 ja 114 muutmise sätete kohta; arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 181 lg 31 vastavuse kohta põhiseadusele.
 
Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – arvamus Euroopa Komisjoni teatise “Ühtse turu akt” kohta; Eesti tervishoiu probleemide teemalise olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamisega seonduv.
 
Väliskomisjonis (kell 14) – rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seaduse eelnõu (829 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Kaubandus, majanduskasv ja maailmapoliitika. Kaubanduspoliitika – Euroopa 2020 strateegia keskne teema“ kohta; ülevaade Euroopa Nõgukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni tegevusest.
 
Õiguskomisjonis (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE); arvamus looduskaitseseaduse, ehitusseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seadus eelnõu (867 SE) kohta; korrakaitse seaduse eelnõu (49 SE).
 
Üritused, kohtumised, visiidid

Kell 9.50 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas annab Vändra Gümnaasiumis ühiskonnaõpetuse tunni.
 
Kell 12 – Jüri Ratas tutvub Tori Sotsiaalmajaga. 
 
Kell 12 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Ameerika Ühendriikide saatkonna poliitika- ja majanduspoliitikaosakonna juhataja Marc Nordbergiga.
 
Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna 37. Keskkooli õpilastega (Riigikogu hoones).
 
Kell 14.50 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus kohtub integratsiooniprogrammi „Minu riik“ raames Tallinna Mahtra Gümnaasiumi õpilastega (ruum L262).
 
Kell 20.30 – Riigikogu korvpallimeeskonna korduskohtumine Eesti Rahvusringhäälingu meeskonnaga (Kristiine Spordihallis, Forelli 12). Meeskonnad kohtuvad kolmandat korda ning mängude seis on praegu 1:1. Mängul löövad kaasa: Riigikogu liikmed Jüri Ratas, Hannes Rumm, Indrek Saar, Kalvi Kõva, Silver Meikar, Sven Sester; kantselei ametnikud Peep Pihlak, Riho Kangur; julgestusteenistusest Herkki Leemet, Kadrin Kupp ning endine riigikogu liige Ott Lumi.
* Riigikogu väliskomisjoni liikmed Marko Mihkelson ja Toomas Varek on (18.01-20.01) Vabariigi Presidendi ametliku delegatsiooni koosseisus president Toomas Hendrik Ilvese riigivisiidil Rootsis.
Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside