Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Päevakorras on peaministri ettekanne ja kuue eelnõu lugemine. Esimesel lugemisel on 3 ja teisel lugemisel 3 eelnõu.

1. Esimese päevakorrapunktina annab peaminister Andrus Ansip ülevaate teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas.

2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Vabariigi Presidendi algatatud Riigikogu otsuse “Allar Jõksi õiguskantsleri ametisse nimetamine” eelnõu (171 OE). Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 79-le on hääletamine antud küsimuses salajane. Kandidaat nimetatakse ametisse lihthäälteenamusega. Riigikogu nimetas uueks ametiajaks kandideeriva Allar Jõksi esimest korda õiguskantsleriks 20. veebruaril 2001 ning ta astus ametisse vande andmisega Riigikogu ees 7. märtsil 2001. Allar Jõksi volitused õiguskantslerina lõpevad 6. märtsil 2008.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud pärimisseaduse eelnõu (56 SE), mis ühe põhimõttelise muudatusena võtab kehtivas pärimisseaduses sisalduva pärandvara nn vastuvõtusüsteemi asemel kasutusele nn loobumissüsteemi. Kehtiva õiguse kohaselt läheb pärandvara pärijale üle üksnes juhul, kui pärija pärandi vastu võtab. Loobumissüsteemi puhul kaasneb seadusest tulenev pärimisõigus automaatselt ja pärandist loobumiseks tuleb avaldada oma sellekohast tahet.

4. Teisel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud elatisabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE), mille eesmärk on kõrvaldada elatisabi seaduse rakenduslikud probleemid, välistamaks võimalikud ebaselgused seaduse rakendumisel.

5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (159 SE), millega tõstetakse tööealiste puudega inimeste toetusi 30% võrra. Sügava puude korral hakkab toetus olema 210%, raske puude korral 140% ja keskmise puude korral 65% puudega inimeste sotsiaaltoetuste määrast kuus. Puudega inimeste sotsiaaltoetuste määr 2008. aastal on 400 krooni. Seega hakkavad tööealised inimesed saama sügava puude korral 840 krooni, raske puude korral 560 krooni ja keskmise puude korral 260 krooni kuus toetust.

6. Esimesel lugemisel on Eesti Eeskerakonna fraktsiooni algatatud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE), millega keelustatakse alkoholireklaam. Majanduskomisjon antud eelnõu ei toetanud.

7. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (123 SE), mille eesmärk on alandada kultuuri- ja spordiürituste- ning rajatiste piletite käibemaksumäära 5%ni, mida seni rakendatakse vaid piiratud hulgale kultuuriteenustele. Rahanduskomisjon antud eelnõu ei toetanud.

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – kohtumine Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajatega.

Rahanduskomisjonis – väljasõiduistung Tallinna Börsile, ülevaade ettevõtete Tallinna Börs ja Eesti Väärtpaberikeskus tegevusest.

Riigikaitsekomisjonis – tutvumine õhuväe edasiste tegevuskavadega.

Sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (146 SE).

Väliskomisjonis – Eesti-Läti-Venemaa piiriülese koostöö programmi riigipoolne kaasfinantseerimisega seotud küsimused; ülevaade Riigikogu Eesti-Moldova parlamendirühma visiidist Moldovasse, kutsutud parlamendirühma esimees Urmas Klaas; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena ettevalmistamine.

Õiguskomisjonis – karistuspoliitika küsimused, korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE);

Kohtumised, istungid

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland on (16.12-19.12) Gruusias töövisiidil. Visiidi käigus kohtutakse Gruusia presidendi kohusetäitja Nino Burjanadze, parlamendi esimehe kohusetäitja Mihheil Mašavariani, asepeaministri ja Euroopa ja Euro-Atlantiliste suhete riigiministri Giorgi Baramidze, välisministri Gela Bežuašvili, Kogu Gruusia patriarhi Ilja II ning mitme parlamendikomisjoni ja opositsiooni esindajaga.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (17.12-18.18) Prantsusmaal Pariisis ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalvekomitee istungil. Arutusel on olukord Gruusias ning monitooringujärgne dialoog Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedooniaga.

* Riigikogu kultuurikomisjoni liige Maret Merisaar osaleb (17.12-19.12) Belgias Brüsselis Euroopa parlamendi ja EL rahvusparlamentide haridus- ja kultuurikomisjonide istungil.

Riigikogu pressitalitus  

Tagasiside