Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on ühe  eelnõu esimene ja ühe eelnõu teine lugemine

1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele majanduskomisjoni algatatud Riigikogu otsus “Eesti Arengufondi nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (338 OE), millega nimetatakse nõukogu liikmeks Riigikogu liige Mart Laar ja kutsutakse nõukogust tagasi Urmas Reinsalu, kes nimetati sinna Riigikogu liikmena ja kelle volitused Riigikogu liikmena peatusid seoses tema asumisega kaitseministri ametikohale 11. mail 2012.

2. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE), millega viiakse jäätmeseadusesse teatud ohtlike ainete (plii, elavhõbe, kaadmium, kuuevalentse kroom, polübroomitud bifenüülide (PBB) ja polübroomitud difenüüleetrite (PBDE)) elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamist käsitlev regulatsioon, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2011/65/EL. Eelnõu eesmärk on vähendada ohtlike ainete kasutamist elektri- ja elektroonikaseadmetes ning sellega ka tekkivate ohtlike jäätmete hulka. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele neljapäeval, 20 detsembril.

Komisjonides (kell 14)

Majanduskomisjonis – komisjoni sügisistungjärgu ja aasta kokkuvõte.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu liikme immuniteedimenetluse arutelu; Riigikogu komisjoni istungi kinnisuse regulatsiooni ning praktikas tekkinud probleemide eelarutelu.

Riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terrase ülevaade ametisoleku esimesel aastal tehtust; riigikaitse arengukava 2013 – 2022.

Kell 13PRESSIKONVERENTS 

Keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Lukas esitleb keskkonnakomisjoni raportit „Raskeveokite täismassipiirangute mõju metsanduse arengule ja keskkonnaseisundile. Ettepanekudˮ. Raport, mille koostamist juhtis keskkonnakomisjoni esimees,  sisaldab nii keskkonnakomisjoni poolseid järeldusi kui ka ettepanekuid olukorra muutmiseks. Raport kiideti heaks komisjoni 11. detsembri istungil. Pressikonverents toimub ruumis L 262.

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb valitsuse Aasia programmi juhtkomitee istungil.

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb sõnavõtuga raamatu “Vaikijate hääled 3” esitlusel (Poska maja).

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on jõulueelsel kohtumisel Nõmme eakate päevakeskuses.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Yana Toom osaleb (15.12-18.12) Nikosias Küprose parlamendi korraldataval sotsiaalkomisjonide esimeeste konverentsil. Arutusel on Euroopa Liidu prioriteedid sotsiaalküsimuste valdkonnas Küprose eesistumise ajal, samuti noorte tööhõive, aktiivse vananemise ja põlvkondade vahelise solidaarsusega seotud küsimused.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must ja delegatsiooni liige Sven Sester osalevad (17.12-21.12) Bakuus GUAMi Parlamentaarse Assamblee (PA) istungjärgul. Arutusel on Euro-integratsiooni protsess GUAMi riikides ja idapartnerlus.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside