Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 täiskogu istung

Päevakorras on viis eelnõu, mis kõik on esimesel lugemisel.

1. Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Eesti kodanike relvavõitlusest NSV Liidu sõjalise okupatsiooni vastu" eelnõuga (688 OE) nimetatakse nõukogude okupatsiooni vastu võidelnud isikud vabadusvõitlejaks. Eelnõu algatajate sõnul soovivad Saksa sõjaväes ja sõja järel metsades Eesti eest võidelnud mehed tunnustust, mis kompenseeriks moraalselt nende kahjud Nõukogude okupatsiooni aastatel: vangistuse, alavääristamise, omandist ilmajäämise, täisväärtuslikult elamata jäänud elu.

2. Isamaaliidu fraktsiooni algatatud teenetemärkide seaduse muutmise seaduse eelnõuga (840 SE) võetaks Vabariigi Presidendi Kantselei direktorilt õigus esitada taotlusi Teenetemärkide Komiteele teenetemärgi andmiseks, jättes selle õiguse ainult Vabariigi Presidendile. Lisaks annab eelnõu Vabariigi Presidendile õiguse ära võtta teenetemärk isikult, keda on pärast teenetemärgi andmist kriminaalkorras karistatud.

3. Isamaaliidu fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (862 SE) kehtestaks jõustumisel uue riigipüha – laulu- ja tantsupidude päeva, mida tähistataks igale üldlaupeole eelneval reedel.

4. Riigikogu liikme Kadi Pärnitsa algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (839 SE) täiendab pensioniõigusliku staaži hulka arvatavate tegevuste loetelu ja lisab pensioniõigusliku staaži hulka ka selle aja, mil isik, kes õppis Eestist suunatuna kõrgkoolis endise NSV Liidu territooriumil, oli suunatud kohustuslikku sõjaväeteenistusse. Autor osutab, et kehtiva seaduse alusel arvatakse sõjaväeteenistuse aeg pensioniõigusliku staaži hulka üksnes juhul, kui isik võeti sõjaväeteenistusse Eestist.

5. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (841 SE) tagaks streigiõiguse kõikidele riigi- ja kohalike omavalitsuste tehnilistele töötajatele ja enamikule ametnikele, jättes praeguse streigikeelu kehtima vaid kõrgematele valitsusametnikele ja ametiasutuste juhtidele.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE).

Majanduskomisjonis – konkurentsiseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (854 SE); Riigikogu otsuse "Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ehitamisest" eelnõu (848 OE).

Põhiseaduskomisjonis – kohtumine Eesti Vabariigi presidendi Arnold Rüütliga (Kadriorus).

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, hasartmängumaksu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse¹ eelnõu (863 SE).

Riigikaitsekomisjonis – mereväebaasi, sh miinilaeva Admiral Pitka külastamine.

Sotsiaalkomisjonis – väljasõiduistung Ida-Virumaale. Tutvumine MTÜ Allium ja Jõhvi Noorteabi Keskuse HIV/AIDSi ennetamise ja narkomaaniavastase tegevusega.

Väliskomisjonis – väliskomisjoni kuulamised energiajulgeoleku teemal; kutsutud välisministeeriumi esindajad. Ülevaade Eesti-Hiina suhetest. Väliskomisjoni töövisiidi Hiina Rahvavabariiki ettevalmistamine. Kutsutud välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna 6. büroo 3. sekretär Indrek Erikson ja 7. büroo I sekretär Marek Luts. Ülevaade Euroopa Liidu Austria eesistumisest, kutsutud Eesti suursaadik Austrias Katrin Saarsalu-Layachi.

Õiguskomisjonis – politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE).

Üritused

Kell 11.45 – Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni aseesimees Mart Laar kohtub Moldova parlamendi delegatsiooniga, mida juhib parlamendi aseesimees Iurie Rosca.

Kell 12.30 – Moldova parlamendi delegatsiooniga kohtub väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa.

Kell 16 – Moldova delegatsiooniga kohtub Isamaaliidu fraktsiooni esimees Andres Herkel.

Kell 19 – Riigikogu esimees Toomas Varek annab Moldova delegatsioonile piduliku õhtusöögi.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland ja komisjoni liige Urmas Reinsalu osalevad (kuni 19.04) Austrias, Viinis ja St. Pöltenis toimuval Euroopa subsidiaarsuskonverentsil „Euroopa algab kodust”. Konverentsi peateema on subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete elluviimine Euroopa Liidus. Arutusele tulevad rahvusparlamentide roll põhimõtete elluviimise jälgimisel, samuti nende printsiipide tõhusamad rakendamisvõimalused. Teemade raames käsitletakse ka regioonide ja kogukondade rolli Euroopa Liidus.

* Riigikogu OSCE PA Eesti delegatsiooni liige Väino Linde osaleb (kuni 19.04) Brüsselis OSCE korraldataval rahvusvahelisel konverentsil „OSCE: julgeolek Euroopas ja riskide ohjamine”.

* Maaelukomisjoni aseesimees Jaanus Marrandi ja komisjoni liikmed Tiit Niilo ning Imre Sooäär osalevad (kuni 20.04) Brüsselis maaelukomisjoni delegatsiooni kohtumistel Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoniga ning Euroopa Komisjoni põllumajanduse peadirektoraadi esindajatega.

* Riigikogu plenaarsaali stenografeerimissüsteemiga saabuvad tutvuma Gruusia parlamendi IT spetsialistid. Eesti riigi välisabi ja arengukoostöö raames on ettevalmistamisel tehnilise abi projekt Riigikogu stenografeerimissüsteemi paigaldamiseks Gruusia parlamendis.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside