Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõud, mis kõik on esimesel lugemisel.

1. Lõpphääletusele läheb 59 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu avalduse “Seoses olukorraga Georgia ja Venemaa suhetes” eelnõu (993 AE), millega Riigikogu mõistab hukka Vene Föderatsiooni võimude sanktsioonid Georgia ja tema kodanike suhtes ja kutsub Venemaad taastama normaalset diplomaatilist suhtlemist.

2. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõuga (911 OE) tehakse valitsusele ettepanek koostada tegevuskava prostitutsiooni vastu võitlemise tõhustamiseks, selle ennetamiseks, ohvrite abistamiseks ja neile rehabilitatsiooniteenuse pakkumiseks ning ühiskonna teadlikkuse tõstmiseks prostitutsiooni kahjulikkusest ja seostest inimkaubandusega.

3. 86 Riigikogu liikme algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (974 SE) eesmärk on muuta põhiseaduse preambulat, tõstmaks esile ja tähtsustamaks eesti keele tähendust eesti kultuuri ja rahvusliku identiteedi kandjana.

4. Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (896 SE) põhieesmärk on rakendada seni seitset või enamat last kasvatava pere toetus ka kuuelapselistele peredele ning samaaegselt tagada toetust saavatele vanematele pensioni- ja ravikindlustus.

5. Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (926 SE) kohaselt hakkaksid elluastumistoetust saama ka lapsed, kelle üle oli seatud eestkoste või kes olid perekonnas hooldamisel. Kehtiva seaduse kohaselt on õigus elluastumistoetusele vaid hoolekandeasutuses või erivajadustega õpilaste koolis kasvanud vanemliku hoolitsuseta isikuil.

6. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi ja Mark Soosaare algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõuga (908 SE) soovitakse lõpetada ühtede kultuuriasutuste eelispositsioon teiste ees ja rakendada 5%list käibemaksumäära kõikidele teatritele ja kontsertasutustele. Ka väheneks muuseumi, kino, loomaaia ja kunstinäituse piletite käibemaksumäär seniselt 18%lt 5%le,

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE); riigi 2006. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE) kultuuriministeeriumi osa; otsuse „Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” eelnõu arutelu.

Maaelukomisjonis – . hoiu-laenuühistute tegevust reguleeriva seadusandluse muutmine; Eesti seisukohad “Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse toidu lisaainete kohta” eelnõu suhtes (arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb toiduensüüme ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ, nõukogu määrust (EÜ) nr 1493/1999, direktiivi 2000/13/EÜ ja nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ (arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu suhtes, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi ning millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1576/89, nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, määrust (EÜ) nr 2232/96 ja direktiivi 2000/13/EÜ (arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta., millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus (arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile.)

Majanduskomisjonis – riigivara tasuta võõrandamise küsimused; otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (945 OE).

Põhiseaduskomisjonis – ühisistung õiguskomisjoniga teemal õiguspoliitilised suunad ja arengud.

Rahanduskomisjonis – otsuse „Riigi 2005. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (988 OE).

Riigikaitsekomisjonis – rahuaja riigikaitse seaduse ja riigisaladuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (996 SE).

Sotsiaalkomisjonis – kohtumine Põhja-Eesti Vähihaigete Ühenduse esindajatega; töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, riigilõivuseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade Cotonou lepingu alusel sõlmitavast Euroopa Liidu liikmesriikide vahelisest finantsprotokollist, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; olukord Moldovas ja Eesti-Moldova suunaline tegevus, kutsutud Välisministeeriumi esindaja.

Kohtumised ja assambleed

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 20.10) Venemaal Moskvas Euroopa Nõukogu korraldataval Demokraatia tuleviku foorumil „Erakondade roll demokraatia ehitamisel”.

* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma president Raivo Järvi, asepresidendid Ela Tomson ja Tõnis Lukas, ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (kuni 19.10) Šveitsis Genfis IPU 115. assambleel. Päevakorras on parlamentide ja ÜRO vaheline koostöö, mis puudutab terrorismivastast võitlust ning energeetikaalast julgeolekut. Käsitletakse ka parlamentide osa võitluses vaesuse, korruptsiooni ja inimkaubandusega. Raivo Järvi esineb sõnavõtuga rahu ja rahvusvahelise julgeoleku komitee, Ela Tomson demokraatia ja inimõiguste komitee ning Tõnis Lukas säästva arengu, rahandus- ja kaubanduskomitee nimel.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb (kuni 18.10) Aserbaidžaanis Bakuus NATO PA kaitse- ja julgeoleku komitee tuleviku julgeoleku ja kaitsevõime allkomitee väljasõiduistungil, mille raames kohtutakse Aserbaidžaani kaitseministri Safar Abijevi, välisministri Elmar Husejnovi, siseministri Ramil Usubovi, energiaministri Natik Alijevi, rahvusliku julgeoleku ministri Eldar Mahmudovi, aga ka kohalike valitsusväliste organisatsioonide esindajatega.

* Riigikogu riigieelarve kontrollimise erikomisjoni esimees Helir-Valdor Seeder osaleb (kuni 17.10) Leedus Vilniuses Balti riikide riigikontrollide, parlamendikomisjonide ja rahandusministeeriumide esindajate kohtumisel. Arutusel on parlamendi kontrollikomisjoni töö efektiivsus ning koostöö riigikontrolli ja rahandusministeeriumiga.

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

Tagasiside