Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung


Päevakorras on 3 eelnõu, millest 2 on teisel ja 1 esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud kaubamärgiõiguse Singapuri lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (409 SE), millega ratifitseeritava lepingu eesmärk on ülemaailmses ulatuses kaubamärgi registreerimise taotluse vorminõuete ja taotluse esitamisega seotud menetlusnormide ühtlustamine, et lihtsustada ja muuta enam kasutajasõbralikuks riiklikud ja piirkondlikud kaubamärgi registreerimise süsteemid, arvestades selles valdkonnas toimunud muudatusi ja tekkinud vajadusi. Lepingu juurde kuuluvas juhendis sätestatakse lepingu artiklite kohaldamise üksikasjad ja rahvusvaheliste plangivormide vorminõuded.

2. Teisel lugemisel on keskkonnakomisjoni algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (405 SE), mis reguleerib täpsemalt loomasõnniku käitlemise korraldust. Veeseadust muudetakse selliselt, et kui sõnnik suunatakse loomapidaja poolt lepingu alusel teise isiku töötlemis- või hoidmiskohta, peab loomapidamishoone juures või töötleja juures või mujal olema vähemalt ühe kuu mahutavusega lekkekindel hoidla. Uus versioon ei kohusta loomapidajat omama lisahoidlat, kui tal on tema teise loomapidamishoone juures mõlema hoone sõnniku jaoks piisava mahuga hoidla või ta töötleb (näit kompostib) sõnnikut eemalasuvate hoidlate juures. Seadus lahendab ka olukorra, kus loomapidamishoonet omav isik hoiab või töötleb sõnnikut temale kuuluvas, kuid teise hoone juures või mujal asuvas, piisava mahuga hoidlas. Ka sel puhul pole mõistlik nõuda loomapidamishoone juurde sõnnikuhoidla rajamist.

3. Esimesel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud asjaõigusseaduse § 143 muutmise seaduse eelnõu (401 SE), mille eesmärk on kaasajastada kahjulike ja häirivate mõjude levimise regulatsioon kinnisasjalt teistele naabruses olevatele kinnisasjadele. Algataja kinnitusel muudab eelnõu praegu kehtiva kahjulike mõjude regulatsiooni naabruskinnisasjadele õiglasemaks ja vastavaks kaasaja arengutele ja tulevikustsenaariumitele, vähendades naabruskinnisasjade kohustust taluda nende kinnisasjadele levivat kahjulikku ning häirivat mõju. Kahjuliku või häiriva mõju vähenemine parandab algataja arvates elukvaliteeti naabruskinnisasjadel.

Komisjonides

Keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung (kell 14) – arutusel on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta; TTÜ Geoloogia Instituudi direktori, professor Alvar Soesoo ettekanne teemal „Eesti maapõue kasutamise võimalustest” (ruum L241).

Keskkonnakomisjonis – jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse algatamine.

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu avalduse eelnõu “Meenutagem, mälestagem, püsigem” (445 AE); avaliku teabe seaduse § 28 lg 1 p 25 vastavus põhiseadusele. 

Sotsiaalkomisjonis – Lastekaitse Liidu pöördumine lapse õiguste järelevalve tõhustamise arutelu algatamiseks.

Õiguskomisjonis – perekonnaseaduse eelnõu ja perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (55 SE) ja (68 SE).

Väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung (kell 14 konverentsisaalis) – seminari vormis peetav istung kannab pealkirja “NATO 60 – allianss püsivas muutumises” ja see toimub koostöös Tšehhi Vabariigi, Ungari Vabariigi ja Poola Vabariigi suursaatkondadega, et tähistada NATO kahte viimast liitumislainet.

Istungil on kõne all viis teemablokki, mille sissejuhatavale osale järgneb arutelu:

1. NATO uute liikmete kogemus – Poola Sejmi väliskomisjoni esimees, endine NATO asepeasekretär Krzysztof Lisek ; NATO endine asepeasekretär, Poola välisministeeriumi julgeolekupoliitika osakonna direktor Adam Kobieraracki.
2. NATO uute liikmete panustamine – Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma .
3. NATO edasine laienemine – Tšehhi Vabariigi Saadikutekoja väliskomisjoni esimees Jan Hamáček.  
4. NATO uus strateegiline kontseptsioon – Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser.
5. NATO tulevikuväljavaated – Ungari välisministeeriumi NATO osakonna asepeadirektor Gábor Horváth.

Seminarist toimub internetis otseülekanne, mida saab vaadata Riigikogu veebis

Ajakirjanikud on oodatud!

***


* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) esimees Marko Mihkelson ja liikmed Aleksei Lotman, Evelyn Sepp ja Taavi Rõivas osalevad (17.03-18.03)  Rootsis Stockholmis ELAKi kahepoolsel visiidil Riksdagi (Rootsi parlament) ja teistesse Rootsi Euroopa Liidu eesistumisega seotud institutsioonidesse.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside