Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimesel lugemisel on Res Publica fraktsiooni algatatud äriseadustiku ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (766 SE), mille eesmärk on kaotada tasu, mida riik võtab arvutis peetava äriregistri ja kinnistusraamatu andmetega interneti teel tutvumise eest, samuti tasu mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri andmetega interneti teel tutvumise eest. Eelnõu algataja leiab, et nimetatud tasude kaotamine aitab muuta Eesti ärikeskkonda läbipaistvamaks.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (804 SE); Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE).

Maaelukomisjonis – ülevaade 13.-18. detsembril toimunud WTO ministrite konverentsist.

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (15 SE); Riigikohtule arvamuse andmine ORAS § 7 lõike 3 vastavusest põhiseadusele.

Rahanduskomisjonis – kodanikuühiskonna rahastamise põhimõtete arutelu.

Riigikaitsekomisjonis – Ämari lennuvälja perspektiivid ja alternatiivse tsiviillennuvälja rajamine, kutsutud kaitseministeeriumi ja õhuväe esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – vanuse tõttu töö ja teenistussuhte lõpetamise probleemide arutelu.

Väliskomisjonis – kokkuvõte Eesti Balti Assamblee eesistumise perioodist, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla ja juhi asetäitja Trivimi Velliste; ülevaade Balti Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest. Arutusel Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi töövormi võimalik muutmine; ülevaade OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud OSCE PA Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik; Vabariigi Presidendi riigivisiit Horvaatiasse 7.-10. veebruaril 2006; Riigikogu esindajate nimetamine.

Õiguskomisjonis – Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010 heakskiitmine" muutmine " eelnõu (790 OE); elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE).

Üritused Eestis ja mujal:

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Portugali suursaadiku Ana Paula Zacarias`ega .

* Riigikogu ENPA delegatsiooni asendusliige Katrin Saks osaleb (kuni 18.01) Pariisis ENPA kultuuri-, haridus- ja teaduskomitee istungi töös.

* Riigikogu Eesti-Moldova-Rumeenia parlamendirühma esimees Toomas Alataluga ja liikmed Helle Kalda, Mart Nutt ning Vello Tafenau on (kuni 19.01) visiidil Moldovas, kus nad kohtuvad Moldova parlamendi esimehe Marian Lupu, välispoliitika ja Euroopa integratsiooni komisjon esimehe Sergiu Stati, inimõiguste komisjoni esimehe Stefan Secareanu ja mitmete teiste seadusandliku ning täidesaatva võimu esindajatega.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside