Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on 3 eelnõu.

1. Riigikaitsekomisjoni algatatud rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse § 8 muutmise seaduse eelnõu (141 SE) väljatöötamise tingis vajadus tagada Eesti kaitseväe staabiohvitseride ja vajadusel ka staabiallohvitseride osalemine NATO või EL poolt algatatud rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonil koheselt, kui sellekohane otsus langetatakse. Eelnõuga täiendatakse seadust uue lõikega, mille kohaselt määrab Riigikogu oma otsusega igaks aastaks kaitseväelaste piirarvu, kes võivad osaleda uue Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või Euroopa Liidu juhitava operatsiooni alustamisel operatsioonipiirkonnas asuva rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös.

2. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE) eesmärk on taastada riiklik koolitoetus, mis algataja kinnitusel tagab osaliselt kooliaasta algusega seonduvad kulud koolitarvetele sh sporditarvetele, kooliriietele ja/või jalanõudele. Õigus sellele oleks igal lapsel kuni 16-aastaseks saamiseni ja õppival noorel kuni 19. eluaastani. Koolitoetust makstakse kolmekordses lapsetoetuse määras. Algataja hinnangul on koolitoetuse saajaid järgmisel õppeaastal umbes 138 000. Koolitoetuse maksmine kolmekordses lapsetoetuse määras (28,77 eurot) suurendab algataja kinnitusel järgmise aasta riigieelarve kulusid 3,97 miljoni euro võrra. Sotsiaalkomisjon kõnealust eelnõu ei toetanud.

3. Eesti Keskerakonna fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõuga (149 OE) moodustatav Riigikogu uurimiskomisjon  hakkab eelnõu kohaselt koosnema neljast Riigikogu liikmest ja neljast asendusliikmest. Komisjoni ülesanne on välja selgitada asjaolud, mis on seotud Eesti elamislubade andmise, elamislubade piirarvu muutmise ning sellega seotud võimaliku poliitilise korruptsiooni ja mõjuvõimuga kauplemisega. Oma töö tulemusena peaks komisjon esitama omapoolsed ettepanekud Riigikogule ja valitsusele. Eelnõu algatajate hinnangul võiks komisjon lõpetada oma töö kevadistungjärgu lõpuks või hiljemalt sügisistungjärgul.

Komisjonides (kell 14)

Keskkonnakomisjonis jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE); Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu algatamine.

Kultuurikomisjonis ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE).

Maaelukomisjonis – kohtumine kitsekasvatajatega.

Majanduskomisjonis (kell 14.30)  – Pöyry raporti „Eesti gaasituru liberaliseerimine“ tutvustus, Elering AS juhatuse esimees Taavi Veskimägi ja gaasi ärisuuna juht Janek Parkman.

Põhiseaduskomisjonis – elektroonilise hääletamise töögrupi auditeerimist ja verifitseerimist käsitlevate ettepanekute arutelu, kutsutud Tartu Ülikooli riigiõiguse professor Ülle Madise, Riigi Infosüsteemi Ameti järelevalveosakonna juhataja kt Epp Maaten, elektroonilise hääletamise projektijuht Tarvi Martens, AS Cybernetica e-hääletamise projektijuht Sven Henberg; õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu (ruum L 332).

Rahanduskomisjonis – väljasõiduistung rahandusministeeriumis, arutusel on euroala ja Eesti majanduse olukord, eelarvestrateegia ja 2013. aasta riigieelarve ning ettevalmistatavad seaduseelnõud.

Riigikaitsekomisjonis väljasõiduistung –  külastatakse mereväele kuuluvat Miinisadamat.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (161 SE).

Väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul teisipäeval, 21. veebruaril 2012 – Vabariigi Valitsuse ettekande teesid.; Eesti välisesinduste võrgustik, kutsutud välisminister Urmas Paet.

Üritused, kohtumised

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi lõunatiiva III korrusel vabakutselise kunstniku Elsa Kingi ülevaatenäituse. Näitus jääb lossis avatuks 27. jaanuarini.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde ning liige Juku-Kalle Raid osalevad (11.01-18.01) OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejatena Kasahstanis Astanas Kasahstani parlamendivalimistel. Vaatlejana Kasahstanis toimuvatel parlamendivalimistel osaleb (13.01-18.01) Kasahstani suursaadiku Galymzhan Koishybayevi kutsel ka Riigikogu Eesti-Kasahstani parlamendirühma esimees Aadu Must.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside