Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kahe eelnõu esimene lugemine.

1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele õiguskantsleri esitatud Riigikogu otsuse “Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine” eelnõu (211 OE), millega õiguskantsleri ettepanekul nimetatakse tema asetäitja-nõuniku ametisse Hent-Raul Kalmo.

2. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (183 SE), mille eesmärk on üheselt sätestada, et kinnisasja sundvõõrandamismenetluses on lisaks maavanema otsusele täitedokumendiks ka majandus- ja kommunikatsiooniministri otsus (sundvõõrandamisel riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks) ning valla- või linnavalitsuse otsus (sundvõõrandamisel kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks). Sellega välistatakse algataja kinnitusel vaidlused selle üle, kas nimetaud dokumendid on kinnisasja sundvõõrandamise menetluse täitedokumendiks.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis (kell 14) parlamentaarne kuulamine: Rahvusooperi Estonia arengukava aastateks 2013 – 2018; Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse uuesti arutamine (89 UA).

Põhiseaduskomisjoni ja korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni ühisistung (kell 12) – arutusel on korruptsioonivastase seaduse eelnõu (192 SE). Ruum L241.

Põhiseaduskomisjonis (pärast ühisistungit) – kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu algatamine (Riigikogu liikme immuniteedimenetlus); erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine (Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni töökorralduse täpsustamine); õiguskantsleri seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE); arvamus kriminaalmenetluse seadustiku § 385 p-s 26 sisalduva piirangu vastavuse kohta põhiseadusele. Ruum L 241.

Rahanduskomisjonis (kell 14) väljasõiduistung maksu- ja tolliametis.

Riigikaitsekomisjonis (kell 14) kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE).

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE); Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (189 SE).

Väliskomisjonis (kell 13.30) – ülevaade Eesti ja Hiina kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Hiinas Andres Unga; kandidaadid Eesti Vabariigi suursaadiku ametikohale Saksamaa Liitvabariigis (asukohaga Berliinis), suursaadiku ametikohale Austraalias, Indoneesia Vabariigis, Malaisia Föderatsioonis, Singapuri Vabariigis ja Uus-Meremaal (asukohaga Tallinnas) ning suursaadiku ametikohale Gruusias ja Armeenia Vabariigis (asukohaga Thbilisis), kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaadid; komisjoni USA visiidi ettevalmistamisega seonduv.

Üritused, kohtumised

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas Kohtub Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilastega (Riigikogus).

Kell 16Jüri Ratas osaleb Eesti Korvpalliliidu juhatuse koosolekul.

Kell 18.30 – Riigikogu väliskomisjon kohtub Jaapani suursaadiku Hideaki Hoshi’ ja Jaapani välispressikeskuse presidendi Terusuke Terada’ga.

* Riigikogu majanduskomisjoni esimees Arto Aas ja sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna osalevad (16.04-17.04) Kopenhaagenis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide komisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusele tulevad Euroopa siseturu ja majanduskasvuga seotud küsimused.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb (16.04-19.04) ENPA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Serbias Belgradis parlamendivalimiste eelmissioonil.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

 

 

 

 

Tagasiside