Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on tööhõive arutelu ja 5 eelnõu esimene lugemine.
1. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse on arutelu all ettevõtluskeskkonna arendamine tööhõive suurendamiseks. Arutelu eesmärk on kaardistada Riigikogus esindatud erakondade nägemused tööpuudusega toimetulekuks. Ettekande sel teemal peavad Riigikogu fraktsioonide poolt vabalt valitud esinejad: Edgar Savisaar (Keskerakonna fraktsioon), Taavi Rõivas (Reformierakonna fraktsioon), Indrek Tarand (Eestimaa Rohelised fraktsioon), Mart Laar (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon), Jüri Tamm (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon) ja Karel Rüütli (Rahvaliidu fraktsioon).
2. Kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõuga (685 OE) nimetatakse rahvusooperi nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Urmas Reinsalu, Imre Sooäär ja Ester Tuiksoo seoses rahvusooperi praeguse nõukogu volituste lõppemisega. Rahvusooperi praegune nõukogu asus tööle mais 2003. Riigikogu nimetas seoses Riigikogu XI koosseisu ametisse asumisega kolm uut Riigikogu liiget (Urmas Reinsalu, Indrek Saar, Imre Sooäär) rahvusooperi nõukogusse 8. mail 2007.
3. Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Vabadussõja võidusamba rajamise asjaolude uurimiseks“ eelnõuga (668 OE) moodustatava Riigikogu uurimiskomisjoni eesmärk on uurida Vabadussõja võidusamba rajamisega seotud tegevuste kooskõla seaduste ja lepingutega, tuvastada järelevalve korras ehituse asjaolud, teha omapoolsed järeldused ja esitada neist tulenevad ettepanekud Riigikogule ja valitsusele.
4. Riigikogu 5 liikme algatatud püsiasustusega väikesaarte seaduse § 2 muutmise seaduse eelnõu (650 SE) eesmärk on kanda püsiasustusega väikesaarte nimistusse ka Pakri saared, kus algataja kinnitusel elatakse aastaringselt juba kolmes talus. Algata selgituse kohaselt on üles ehitatud talud Väike-Pakril ning vastavalt menetluse lõppjärgus olevale Pakri saarte üldplaneeringule on ette nähtud Suur-Pakril nelja ja Väike-Pakril kolme küla väljaehitamine.
5. Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (631 SE) eesmärk on võrdsustada füüsilisest isikust ettevõtjate olukord haigushüvitiste osas palgatöötajate olukorraga. Praegu maksab haigekassa haigushüvitist alates üheksandast haiguspäevast, neljandast kaheksanda päevani maksab palgatöötajatele haigushüvitist aga tööandja. Algataja selgituse kohaselt FIEdele keegi neljandast kuni kaheksanda haiguspäevani hüvitist ei maksa, sest temal kui iseseisval ettevõtjal pole tööandjat. Eelnõu annab FIEdele võimaluse arvata haigestumise korral ettevõtlustulust maha eelmise aasta isikustatud sotsiaalmaksu alusel arvutatud summa. Eelnõu teine eesmärk on sätestada ammendavad ja üheselt tõlgendatavad reeglid FIE ettevõtte tulu- ja ka sotsiaalmaksuvabaks üleandmiseks.
6. Õiguskomisjoni algatatud liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (673 SE) eesmärk on automaatse liiklusjärelevalve ja sellele järgneva kirjaliku hoiatamismenetluse ökonoomsuse, kiiruse ja usaldusväärsuse tõstmine.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis
(kell 14)– kohtumine Ida-Virumaa esindajatega ettevõtliku hariduse ning muinsuste kaitse teemadel; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
(kell 13) – kohtumine Eesti Toiduliidu esindajatega.

Majanduskomisjonis
(kell 14) –liiklusseaduse eelnõu (475 SE).

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.15)– põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (201 SE); Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (429 SE); arvamuse andmine kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE) kohta.

Riigikaitsekomisjonis
(kell 14) – doonorlus (sh koostöö kaitseväega) ja vere julgeolekuvaru.

Sotsiaalkomisjonis
(kell 13) – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE); ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (643 SE); laste õiguste tagamise strateegia tulemused ja arengusuunad, kokkuvõte avalikust istungist ja olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine.

Väliskomisjonis
(kell 14) – Saksamaa visiidi ettevalmistamine: ülevaade Eesti-Saksa suhetest; ülevaade eurotsooni hetkeseisust ja tulevikust, kutsutud AS SEB Pank ökonomist Hardo Pajula; ülevaade Euroopa Liidu ja Vahemeremaade Parlamentaarse Assamblee (EMPA) Eesti delegatsiooni tegevusest.

Õiguskomisjonis
(kell 13) – päästeseaduse eelnõu (513 SE); tuleohutuse seaduse eelnõu (514 SE).

Üritused, seminarid, istungid

Kell 10.30
– EL asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Moldova suursaadikuga Veaceslav Dobîndă’ga.
 
Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas annab Tallinna 21. Koolis ühiskonnaõpetuse tunni.
* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma osaleb (16.02-19.02) Pariisis NATO PA majandus- ja julgeolekukomitee ning OECD juhtkonna ühisistungil.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside