Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on 4 eelnõu ja 1 ettekanne.

1. Esimesena tuleb arutuse alla Eesti Arengufondi tegevuse aruanne. Ettekande sel teemal teeb Eesti Arengufondi juhatuse esimees Ott Pärna. Eesti Arengufond on 2006. aastal seaduse alusel asutatud avalik-õiguslik organisatsioon, mille eesmärk on algatada ja toetada Eesti majanduses ja ühiskonnas muutusi, mis aitavad majandusstruktuuri ajakohastada, ekspordi kasvu tagada ning kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti luua. Eesti Arengufondi seaduse kohaselt annab fond oma tegevusest aru Riigikogule, esitades igal aastal hiljemalt Riigikogu täiskogu sügisistungjärgu teisel töönädalal eelmise majandusaasta kohta aastaaruande alusel ülevaate. Koos ülevaatega esitab arengufond Riigikogule aruande käesolevas seaduses nimetatud eesmärkide saavutamise kohta.  

2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele õiguskantsleri esitatud Riigikogu otsuse „Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine“ eelnõu (308 OE), millega senine Õiguskantsleri Kantselei III osakonna juhataja-nõunik Nele Parrest nimetatakse õiguskantsleri asetäitja-nõunikuks, kus ta vahetab välja senise asetäitja-nõuniku Aare Reenumägi.

3. Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE) põhisisuks on valitsusliikmete Riigikogu infotunnis osalemise korra muutmine ja Riigikogu fraktsioonidele olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu algatamise võimaluse loomine. Erinevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kehtivast redaktsioonist nähakse muudatusega ette, et igast infotunnist võtavad osa peaminister (tema äraoleku korral teda asendav minister) ning tema poolt määratud ministrid. Kindlat infotunnis osalevate valitsusliikmete arvu ei fikseerita, see jääb peaministri otsustada. Ka muudetakse seadust selliselt, et infotunnis osalevate valitsusliikmete nimed teeb peaminister Riigikogu esimehele teatavaks hiljemalt töönädala esmaspäeva kella 16.00-ks (hetkel hiljemalt eelmise nädala reedeks). Kui praegu teeb istungi juhataja infotunnis osalevate valitsusliikmete nimed Riigikogu liikmetele teatavaks töönädala esimesel istungil, siis muudatuse kohaselt hakkaks Riigikogu liikmeid sellest teavitama Riigikogu esimees, kes teeb seda töönädala esmaspäeva kella 17.00-ks. Oluliste tähtsusega riikliku küsimuse arutelu võib (erinevalt kehtivast regulatsioonist) algatada ka fraktsioon. Fraktsioon võib ühe kalendriaasta jooksul algatada ühe olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.

4. Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Sven Mikseri, Igor Gräzini, Mark Soosaare, Lauri Vahtre ja Marek Strandbergi algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE) eemärk on kaotada põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest sätted, mis kehtestavad õppekirjanduse (õpik, töövihik jms) ainesisu ametkondliku kontrolli. Seadusemuudatus annab koolis kasutatavate õpikute valiku, st õpiku kvaliteedi ja riiklikule õppekavale vastavuse kontrolli õpetajale. Ainetunnis kasutava õppekirjanduse valikul peab õpetaja lähtuma kehtivast riigi ja kooli õppekavast.

5. Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE) eesmärk on kehtestada reostustõrje ja selleks vajalike investeeringute tasu, mida kasutatakse reostuse tõrjumiseks ja selleks vajalike investeeringute tegemiseks. Keskkonnakomisjon antud eelnõu ei toetanud.

Päevakord asub siin

Komisjonides

Kultuurikomisjonis (kell 13) – Riigikontrolli auditi “Kõrghariduse riiklik koolitustellimus” aruande arutelu koos Riigikontrolli esindajatega; õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (223 SE); olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine.

Maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Põllumeeste Keskliidu esindajatega

Majanduskomisjonis – kohtumine Eesti Põllumeeste Keskliidu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajatega; tollikoostöö Nõukogu asutamiskonventsiooni muudatuse heakskiitmise seaduse eelnõu (288 SE).

Rahanduskomisjonis – kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (313 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (291 SE).

Õiguskomisjonis – tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (194 SE).

Üritused, kohtumised, istungid

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Tšehhi suursaadiku Alexander Langeriga.

Kell 14 – Ergma osaleb Tallinna Tehnikaülikooli 90. aastapäevale pühendatud teaduskonverentsil „Ettevõtlik teadusülikool kui ühiskonna arengumootor“ (TTÜ peahoone Ehitajate tee 5). 

* Riigikogu riigikaitsekomisjon eesotsas komisjoni esimehe Mati Raidmaga on (16.09-19.09) Brüsselis ja Monsis töövisiidil Euroopa Parlamenti ning NATO Euroopa Vägede Kõgemasse Peakorterisse. Visiidi käigus kohtutakse Europarlamendi liikmete Katrin Saksa, Marianne Mikko, Toomas Savi ja Tunne Kelamiga, suursaadikutega NATO ning Euroopa Liidu juures Jüri Luige ja Raul Mälguga ning Euroopa Komisjoni voliniku Siim Kallasega. Visiidist võtavad osa riigikaitsekomisjoni aseesimees Kadri Simson ning liikmed Tõnu Juul, Kalvi Kõva, Jaan Kundla, Jaak Salumets ja Trivimi Velliste, samuti Riigikogu liige Lauri Laasi

* Riigikogu liige Mart Laar osaleb  (16. 09-17.09) Belgias Brüsselis Euroopa Rahvapartei Gruusia teemalisel arutelul. 

* Põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde osaleb (14.09-16.09) Prantsusmaal Pariisis Euroopa Liidu liikmesriikide ja kandidaatriikide parlamentide ning Euroopa Parlamendi õigus- ja siseasjade komiteede esimeeste kohtumisel. Arutusel on Euroopa justiitsvõrgu areng, Euroopa Liidu kohtunike haridus, perekondade taasühendamine jpm. 

* Riigikogu liige Hannes Astok osaleb (14.09-17.09) Türgis Antalyas m-valitsuse teemalisel konverentsil, kus ta esineb ka ettekandega. 

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (14.09-18.09) Aserbaidžaanis Bakuus WEU Assamblee poliitikakomitee kohtumistel Aserbaidžaani valitsus- ja armeestruktuuride esindajatega. Kohtumised toimuvad seoses poliitikakomitee raportiga „Kaspia regioon ja Euroopa julgeolek“. 

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja liige Indrek Saar osalevad (14.09-19.09) ENPA delegatsiooni koosseisus Aserbaidžaanis Bakuus presidendivalimiste eelvaatlemisel. 

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Paul-Erik Rummo ning liikmed Mart Nutt ja Toivo Tootsen osalevad (15.09-24.09) Kanadas Torontos OSCE PA alalise komitee istungil ning parlamentaarsel konverentsil „OSCE avatud maailmas: kaubandus, julgeolek ja migratsioon“. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside