Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10täiskogu istung

 

Päevakorra on 3 eelnõu, millest 1 on teisel lugemisel ja  2  esimesel lugemisel.  

1. Teisel lugemisel on Tarmo Kõutsi, Trivimi Velliste, Mark Soosaare ja Imre Sooääre algatatud kalapüügiseaduse § 134 muutmise seaduse eelnõu (41 SE), millega lisatakse kalapüügiseadusesse säte, mis lubab väljastada väikesaarte kutselistele kaluritele püügilube, mis annavad õiguse kasutada viit või enamat võrku. Seadusemuudatus lähtub vajadusest säilitada ja taastada püsiasustus väikesaartel.

2. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE), mis töötati algataja kinnitusel välja eelkõige selleks,  et muuta avalikult kasutatavate teede järelevalvet puudutavat regulatsiooni. Otseseks eelnõu muutmise ajendiks sai algataja väitel riigikontrolli ettepanek majandus- ja kommunikatsiooniministrile korrastada teeseaduses riikliku järelevalve käsitlus selliselt, et välistada võimalik huvide konflikt avalikult kasutatavatel teedel, kus riikliku järelevalve korraldaja peab ühtlasi korraldama riigimaanteede korrashoidu, st teostama järelvalvet iseenda tegevuse üle.

3. Esimesel lugemisel  on Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Rahvahääletuse korraldamine Eesti Vabariigi osalemise kohta tuumaenergeetika arendamisel Ignalina tuumaelektrijaamas” eelnõu (87 OE), mis näeb ette rahvahääletuse korraldamist küsimuses, kas Eesti Vabariik peaks osalema tuumaenergeetika arendamisel Ignalina tuumaelektrijaamas või mitte. Algataja sõnul on rahvahääletuse korraldamise peamiseks eesmärgiks viia debatt Eesti energeetika tulevikuvisioonidest uuele sisulisele tasandile ja kaasata rahvas Eesti tuleviku jaoks oluliste otsuste tegemisse.

Päevakorra leiad siit.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – ülevaade 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE) keskkonnaministeeriumi valitsemisala osast;

Maaelukomisjonis – riigikontrolli kontrolliaruande „Loomsete jäätmete käitlemise korraldus Eestis” ja riigikontrolli eriaruande “EL toetusraha kasutamisest Eestis 2004-2006” tutvustamine; EL Nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ja määrust (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta), arvamuse andmine ELAKile.

Majanduskomisjoni ja rahanduskomisjon ühisistung –  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi „Lennujaamamaksude kohta”, millega kehtestatakse lennutranspordis uus ühtlustatud maksustamise süsteem: Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Turupõhised vahendid keskkonnapoliitikas ja sellega seotud valdkondades” arutelu;

Põhiseaduskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE);

Sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE), perekonnaseaduse eelnõu (55 SE) mõjude uuringu teostamine.

Väliskomisjonis – kohtumine Ameerika Ühendriikide suursaadikuga Eestis Dave Phillips’iga, teemad – olukord Iraagis, Afganistanis ja Kosovos ning Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide suhted; ülevaade Soome-Eesti suhetest seoses väliskomisjoni läheneva töövisiidiga Soome.

Õiguskomisjonis – kohtumine siseminister Jüri Pihliga.

Kohtumised, konverentsid

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ungari suursaadiku József Vig’iga.

Kell 11.30Ene Ergma kohtub riigikontrolör Mihkel Oviiriga.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson, ning liikmed Raivo Järvi ja Taavi Rõivas on (13.10-16.10) Portugalis Lissabonis 38. COSACi konverentsil. Ettekandega Portugali eesistumisajast esineb Euroopa Liidu eesistuja Portugali peaminister José Sócrates. Vaadatakse üle COSACi kodukorra ja finantseerimisega seonduv ning käsitletakse Euroopa Liidu Vahemere dimensiooni küsimusi.

* Riigikogu riigieelarve kontrollimise komisjoni liige Ken-Marti Vaher osaleb (15.10-16.10) Lätis Riias Balti riikide riigikontrollide, parlamendikomisjonide ja rahandusministeeriumi esindajate kohtumisel. Arutusel on parlamendikomisjonide ja riigikontrolli vaheline koostöö, rahandusministeeriumi roll riigikontrolli institutsioonide soovituste elluviimisel, tutvutakse parlamendi vastavate komisjonide töönäidetega.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside