Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on ühe eelnõu esimene lugemine ja õiguskantsleri ettepanek.

1. Valitsuse algatatud kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (256 SE) lisatakse kaitseväele isikute kaitse ülesanne, nähakse ette õigus kasutada kaitseväge politsei abistamisel jõu kasutamise õiguseta ning muudetakse kaitseväe struktuuri ja luuakse uus struktuuriüksus kaitseväe juhataja vahetus alluvuses – NATO küberkaitsekoostöö keskuse Eesti kontingent, mis hakkab täitma praeguse Staabi- ja sidepataljoni Küberkaitse Kompetentsikeskuse Eesti kontingendi ülesandeid.

2. Õiguskantsleri ettepanek nr 20 üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangu kohta. Ettekandega esinevad õiguskantsler Indrek Teder, põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste ja sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna. Õiguskantsleri hinnangul rikuvad ravimiseadusega kehtestatud piirangud üldapteegi tegevusloa väljaandmisel ja muutmisel põhiseaduses sätestatud ettevõtlusvabadust ja teeb ettepaneku viia ravimiseadus nimetatud osas kooskõlla põhiseadusega. Nii põhiseaduskomisjon kui ka sotsiaalkomisjon on otsustanud õiguskantsleri ettepanekut toetada.

Komisjonides (kell 14)

Keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung – kava „Taastuvenergia 100%  – üleminek puhtale energiale“ tutvustus (ruum L 332).

Maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Lambakasvatajate Seltsi esindajatega.

Põhiseaduskomisjonis – erakonnaseaduse plaanitavad muudatused, mis seonduvad vajadusega korrastada erakonna rahastamise aruandluse tehnilist poolt; erakondade rahastamise süsteemi muutmiseks laekunud ettepanekute läbivaatamine; arvamus Riigikohtule riigilõivuseaduse sätete põhiseaduspärasuse kohta.

Rahanduskomisjonis – 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE), osaleb regionaalminister Siim Valmar Kiisler; arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa pangandusliidu ja pangandusjärelevalve loomise kohta; tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (242 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE), osaleb Tallinna Tervishoiukõrgkooli õppejõud Andres Lipand.

Riigikaitsekomisjonis (kell 13.30) – 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE) kaitseministeeriumi valitsemisala, kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu; veteranipoliitika arutelu; kell 15.15 väljasõiduistung Vahipataljoni ja Põhja Kaitseringkonna staapi.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, milles käsitletakse inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilisi katseid; ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE).

Väliskomisjonis – Riigikogu väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: ettevalmistused Eesti eesistumisteks Läänemere piirkondlikes koostööformaatides, kutsutud välisministeeriumi Läänemere piirkonna erivolitustega diplomaatiline esindaja Raul Mälk.

Üritused, kohtumised

Kell 16 – Eesti-Venemaa parlamendirühma (esimees Urmas Klaas) algatusel toimub seminar teemal „Uuemad arengud Venemaal ning nende mõju Eestile“. Lektorid on Kaarel Kaas ja Hannes Hanso kaitseuuringute keskusest (ruum L 333).

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas, aseesimees Marianne Mikko ja liikmed Kalle Palling, Liisa-Ly Pakosta ja Kadri Simson osalevad (13.10-16.10) Küprosel Nikosias XLVIII COSACi konverentsil. Arutusel on Euroopa Liidu prioriteedid Küprose eesistumise ajal, Euroopa 2020 strateegia – taastumine majanduskriisist, ühisturuga seotud küsimused.

* Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb (16.10.19.10) Rootsis Lundis koorilaulu ideede ja praktikate alasel rahvusvahelisel konverentsil, kus ta esineb ka ettekandega „Kultuuri roll poliitikas“.

* Õiguskomisjoni aseesimees Kalle Laanet osaleb (16.10-1710) Londonis inimkaubanduse teemalisel konverentsil.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside