Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Päevakorras on 6 eelnõu, millest 3 on teisel ja 3 esimesel lugemisel.
1. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu üleminekusätteid käsitleva protokolli muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (807 SE), millega ratifitseeritava protokolli eesmärk on suurendada ametiajaks 2009–2014 valitud Euroopa Parlamendi liikmete arvu 736-lt 754-ni kooskõlas poliitilise kokkuleppega üleminekumeetmete kehtestamise kohta, mis saavutati 18. ja 19. juunil 2009. aastal Euroopa Ülemkogu kohtumisel.
                         
2. Teisele lugemisele tuleb õiguskomisjoni algatatud võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE),mille eesmärk on võimaldada laenuvõlgade ümberkujundamist hagita kohtumenetluses. Ümberkujundatavad on kõikvõimalikud võlanõuded, sh osaliselt ka veel mitte sissenõutavaks muutunud nõuded, mille suhtes võib kohaldada kas maksetähtaja pikendamist, ositi täitmise võimaldamist või võlakohustuste vähendamist. Teiseks lugemiseks esitati eelnõule 65 muudatusettepanekut. Õiguskomisjon valmistas eelnõu teist lugemist ette kokku neljal istungil, lisaks toimus töö eelnõuga ka laiapõhjalises töögrupis, milles osalesid eelnõuga seotud institutsioonide eesindajad ja eksperdid.
 
3.  Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (798 SE), millega sätestatavad muudatused on vajalikud Euroopa Liidu määruse rakendamiseks. Viimase eesmärk on ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimine, ärahoidmine ja lõpetamine. Samuti sisaldab eelnõu muudatusi, mis on seotud harrastuslikul kalapüügil kasutavate püügivahendite täpsustamise ja harrastusliku kalapüügi kalastuskaardi elektroonilise andmisega. Eelnõu sisaldab ka kutselise kalapüügivõimaluste vahetuse ja kalalaevastiku registriga seotud nõuete täpsustamist ning nõudeid elektroonilise püügipäeviku juurutamiseks.
                         
4.  Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud looduskaitseseaduse ja ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (825 SE), mis lubab võtta loodusreservaadi või sihtkaitsevööndi territooriumile ebaseaduslikult ehitatud hoone või rajatise riigi omandisse ilma selle omanikule kompensatsiooni maksmata. Riigi omandisse võtmine on lubatud juhul, kui ehitist või rajatist on võimalik kasutada teaduslikul eesmärgil või muudest üldistest huvidest lähtudes. Teistel juhtumitel kuulub ebaseaduslik ehitis või rajatis likvideerimisele. Keskkonnakomisjon antud eelnõu ei toetanud.
5. Esimesele lugemisele tuleb väliskomisjoni algatatud riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (783 SE), mille eesmärk on anda õigus asutada sihtasutusi Riigikogule ja Vabariigi Presidendile. Ehkki üldjuhul on sihtasutustes osalemisega seonduv täitevvõimu asutuste pädevuses, võib erandjuhtudel olla siiski otstarbekas teostada asutajaõigusi ka Riigikogul ja Vabariigi Presidendil.
 
6.  Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (796 SE), mille eesmärk on anda Eesti kodakondsus Eestis sündinud lastele, kelle vanemad elavad  Eestis püsivalt. Põhiseaduskomisjon antud eelnõu ei toetanud.
                       
Komisjonides
 
Kultuurikomisjonis (kell 13) – keeleseaduse eelnõu (808 SE); kutseseaduse muutmise seaduse eelnõu (842 SE).
 
Maaelukomisjonis (kell 14) – riigivaraseaduse § 66 täiendamise seaduse eelnõu (840 SE).
 
Majanduskomisjonis  (kell 14) – väljasõiduistung majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse.
 
Põhiseadusekomisjonis (kell 13.15) – isikut tõendavate dokumentide seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (844 SE); isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE).
 
Rahanduskomisjonis (kell 13)  – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE); arvamus Eesti kodanike kojutuleku seaduse eelnõu (821 SE) kohta; otsuse „ Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2010. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu algatamine.
 
Riigikaitsekomisjonis (kell 14) – rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE).
 
Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (856 SE); arvamus käibemaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (816 SE) kohta.
 
Väliskomisjonis (kell 14) – kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Jordaania Hašimiidi Kuningriigis, resideerimisega Tallinnas ning suursaadiku ametikohale Šveitsi Konföderatsioonis, resideerimisega Tallinnas, kutsutud välisministeeriumi kantsler Marten Kokk ja suursaadikukandidaadid.
 
Õiguskomisjonis (kell 13.30) –  kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (599 SE);
 
Üritused
Kell 12 – näidatakse filmi „Justice for Sergei” ja toimub Venemaa teemaline arutelu. Film räägib fabritseeritud süüdistuste alusel vanglasse mõistetud tuntud Vene juristist Sergei Magnitskist, kes suri ametnike keeldumise tõttu anda talle arstiabi ja ravimeid. Filmi juhatab sisse teleajakirjanik ja endine rahvusringhäälingu Moskva korrespondent Astrid Kannel. Pärast filmi (kell 13.05) toimub arutelu, milles osalevad rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juhataja Kadri Liik ja Peterburi majandusajalehe tegevjuht Andrus Vaher. Filmi esitlused toimuvad ka Suurbritannia Saksa, Kanada, Poola ja Euroopa Liidu parlamendis ning USA kongressis. Riigikogu ürituse korraldavad Silver Meikar ja Aleksei Lotman (ruum L 333).
 
Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu konverentsisaalis misjonäri ja heategija Ema Teresa (1910 – 1997) 100. sünniaastale pühendatud näituse Ema Teresa – Agnes Gonxha Bojaxhiu, armastuse ja inimväärikuse elav sümbol.
* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma ja liikmed Kadri Simson ning Sven Mikser osalevad (11.11-16.11) Poolas Varssavis NATO PA 56. aastaistungil. Arutusel on rahvusvahelise julgeoleku ühised probleemid ning võetakse vastu Riias toimunud NATO PA kevadistungil arutusel olnud mitmete komiteede resolutsioonid.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside