Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 2 eelnõu.

1.Teisel lugemisel on valitsuse algatatud ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (643 SE), millega täpsustatakse ravimialase haldusmenetluse ja järelevalve korraldust; vähendatakse väikelinnade apteekidele kehtestatud nõudeid, et tagada apteegiteenuse osutamise jätkusuutlikkus väiksema ravimite kasutajaskonnaga piirkondades; kaasajastatakse ravimite müügiloa taotlemise ja hoidmise nõudeid ning antakse seaduse täitmise üle järelevalvet teostavatele ravimiametile ja terviseametile õigus tutvuda järelevalve käigus ka väljastatud retseptidega. Riigi rahaliste vahendite eesmärgipärasema kasutuse eesmärgil defineeritakse ravimi jaemüügihind, millest lähtuvalt Eesti Haigekassa ravimi eest tasumise kohustuse üle võtab; kehtestatakse Eesti Haigekassa ravimite loetellu kantud ravimitele ühesugune kord piirhindade ja hinnakokkulepete rakendamiseks ning antakse sotsiaalministeeriumile võimalus algatada hinnakokkuleppe menetlust, et lüheneksid ravimite reaalse soodustuse jõustumise ajad. Teiseks lugemiseks on eelnõule laekunud 7 muudatusettepanekut. Muuhulgas täiendatakse ravimireklaami sätteid punktiga, mille kohaselt ei loeta ravimireklaamiks ravimite väljakirjutamise õigust omavatele isikutele, proviisoritele ja farmatseutidele edastatavaid eelretsenseeritavates arstiteaduslikes või farmaatsiaalastes ajakirjades avaldatud teadusartiklite koopiaid. See säte on olemas ka ravimiseaduse kehtivas redaktsioonis.
2. Esimesel lugemisel on maaelukomisjoni algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE), mis võimaldab taotleda toetust ka põllumajandustootjail, kelle maa ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Algataja selgituse kohaselt on enamuse põllumajandustootjate, seega ka otsetoetuste ja täiendavate otsetoetuste taotlejate maa põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud. Siiski võib 2009. aasta täiendavate otsetoetuste taotlemise andmetele tuginedes väita, et ligi 7000 taotlejast hinnanguliselt 50 taotlejat kasutavad maad, mis ei ole registrisse kantud ning seega on eelnõuga kavandatud seadusemuudatus nende suhtes soodustava iseloomuga.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis
(kell 11)–  jäätmeseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (700 SE).

Kultuurikomisjonis
(15 minutit peale täiskogu istungi lõppu) – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
– probleemid looduskaitseliste maade kasutamise ja hooldamise lepingutega.

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.15) – kohtute seaduse eelnõu (649 SE).

Riigikaitsekomisjonis
(kell 14) – kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (658 SE); kaitseväe korralduse seaduse rakendamine; Balti riikide riigikaitsekomisjonide ühisistung Riias (26.04.-27.04. 2010).

Sotsiaalkomisjonis
(15 minutit peale täiskogu istungi lõppu) – riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE); sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (666 SE).

Väliskomisjonis
(kell 14) – kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Suurbritannias ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigis, suursaadiku kohale Prantsuse Vabariigis ja Monaco Vürstiriigis, suursaadiku kohale Ungari Vabariigis, Sloveenia Vabariigis ja Horvaatia Vabariigis ning suursaadiku kohale Belgia Kuningriigis ja Luksemburgi Suurhertsogiriigis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Marten Kokk ja suursaadikukandidaadid, ülevaade OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest.

Õiguskomisjonis
(kell 11) – kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE).  

Kohtumised, üritused

Kell 12
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub naissuursaadikutega. 
 
 
Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus esineb Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu poliitikakoolis.  

Kell 15.40
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kosovo peaministri Hashim Thaçi’ga.

Kell 16
Riigikogu komisjonide ja ettevõtlusorganisatsioonide (EVO) esindajate kaasamise teemalised mõttetalgud (ruumis L 333). Kaasamise praktikast, probleemkohtadest ja ootustest komisjoni vaatenurgast teeb ettekande Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas. Sõnavõttudega esinevad sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu, kultuurikomisjoni liige Paul-Eerik Rummo ja väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee. Ettevõtlusorganisatsioonide esindajana teeb ettekande Tööandjate Keskliidu tegevjuht Tarmo Kriis.. Mõttetalgute eesmärgiks on jõuda põhimõtete ja ideedeni, mis aitaksid kaasa teadmistepõhise, ettevõtteid kaasava seadusloome arengule. Moderaatorid on Aare Kasemets ja Hille Hinsberg.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (16.03-18.03) Prantsusmaal Pariisis ENPA monitooringu- ja poliitikakomitee istungitel. Arutusel on Moldova, Montenegro, Bulgaaria, Armeenia, Aserbaidžaani, Bosnia ja Hertsegoviina, Albaania ja Ukraina liikmesriigi kohustuste täitmisega seotud küsimused, samuti Venemaa-Gruusia suhted.

*
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (15.03-17.03) Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil. Arutusel on merepiraatlusega seotud probleemid ning seksuaalset orientatsiooni või soolist identiteeti puudutav diskrimineerimine.
 
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb (16.03-17.03) Prantsusmaal Pariisis ENPA monitooringukomitee istungil. Arutusel on Moldova, Montenegro, Bulgaaria, Armeenia, Aserbaidžaani, Bosnia ja Hertsegoviina, Albaania ja Ukraina liikmesriigi kohustuste täitmisega seotud küsimused, samuti Venemaa-Gruusia suhted.

Riigikogu pressitalitus
 

 
Tagasiside