Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras  teisel lugemisel on 2 eelnõu.
 
1. Valitsuse algatatud riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE) eesmärk on tõsta riigieelarve tulusid ja vähendada kulusid. Selleks tõstetakse sigarettide aktsiisimäära 5% võrra ja mootorikütuse aktsiisimäära 10% võrra ning rakendatakse meetmeid, mis aitaksid kaasa aktsiisilaekumiste paranemisele. Teiseks lugemiseks algatas rahanduskomisjon ka muudatusettepaneku, mis tõstab keskkonnatasusid. Samuti ei kompenseerita eelnõu kohaselt tulevikus enam õppelaenu. Õppelaenu kompensatsioon jääb kehtima neile, kes esitasid avalduse 1. juuli 2009 seisuga. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 18. juunil.
 
2. Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (522 SE) vähendab keskmise palgaga seotud kõrgete riigi ametiisikute palku 8% võrra. Teiseks lugemiseks täiendatud loetelu hõlmab kõiki keskmise palgaga seotud kõrgeid ametiisikuid alates Vabariigi Presidendist ja peaministrist. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 18. juunil.
 
Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – väljasõiduistung Suur-Pakri saarele, kus tutvutakse saare keskkonnaprobleemidega.
 
Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).
 
Maaelukomisjonis – Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja Nõukogule vesiviljeluse säästva arengu strateegia kohta; loomakaitseseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (507 SE).
 
Põhiseaduskomisjonis – Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (529 SE); valitsuse algatatud avaliku teenistuse seaduse eelnõu (538 SE); korruptsioonivastane seaduse eelnõu (539 SE); arvamuse riigikohtule vangistusseaduse § 311 põhiseaduspärasuse kohta.
 
Rahanduskomisjonis – riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seaduse eelnõu (510 SE) ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (468 SE).
 
Riigikaitsekomisjonis – (kell 13.45) Riigikaitsekomisjoni väljasõit kaitseministeeriumisse, avaldamaks kaastunnet Afganistanis hukkunud veebel Allain Tikkole; vigastatud kaitseväelaste taastusravist, kutsutud Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee ning taastusravikeskuse juhataja ja kaitseministeeriumi ja kaitseväe peastaabi esindajad; rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (535 SE) kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; Riigikaitsekomisjoni esimehe Mati Raidma lähetamine 09.09 – 11.09.2009 Pariisi Prantsusmaa Rahvusassamblee ja Senati korraldatud „VII rahvusvahelisele riigikaitse konverentsile“. 
 
Sotsiaalkomisjonis – komisjoni esimehe tagasikutsumiseks esitatud avalduse arutelu; sotsiaalkomisjoni tööst.
 
Väliskomisjonis – informatsioon välisministri 9.-12. juunil 2009 toimunud visiidist Gruusiasse ja Armeeniasse. Kutsutud välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna 1. büroo (Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia) direktor Harry Lahtein ja sama büroo Lõuna-Kaukaasia lauaülem Toomas Tirs; Riigikogu 2007. aasta 15. mai otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise algatamine; Riigikogu 2007. aasta 15. mai otsuse “NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise algatamine; ülevaade väliskomisjoni V istungjärgu tööst; väliskomisjoni töökava Riigikogu V ja VI istungjärgu vahelisel ajal.
 
Õiguskomisjonis – (kell 7-9) töölepingu seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (518 SE) muudatusettepanekud; (kell 14) õiguskomisjoni algatatud eelnõude osas menetlusotsuste langetamine; seisukoha kujundamine politsei-ja piirivalveameti peadirektori ametisse nimetamise kohta.
 
Üritused

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Kodukandi Aasta küla 2009 kandidaatide hindamisel ( Prandi küla Koigi vallas, Järvamaal ja Sulu – Velise külade piirkond Märjamaa vallas, Raplamaal).
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside