Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on peaministri ülevaade teadustegevusest ja 4 eelnõu, millest 2 on teisel ja 2 esimesel lugemisel.

1. Peaminister Andrus Ansip annab ülevaate teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas

2. Esimesel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Abinõud riigi infotehnoloogia kulutuste vähendamiseks ja infotehnoloogilise innovatsiooni soodustamiseks“ eelnõu (374 OE), millega tehakse valitsusele ettepanek asuda 2009. aastast valitusasutustes ja valitsusasutuste hallatavates riigiasutustes juurutama Microsoft Office´i tarkvara asemel tasuta kättesaadavat avatud lähtekoodiga tarkvara ning alustada avalikult dokumenteeritud failiformaatide kasutusele võttu. Need abinõud hoiaksid algataja hinnangul kokku riigi kulutusi. Algataja väitel kulutavad Eesti riigiasutused aastas orienteeruvalt 30-40 miljonit krooni Microsoft Office’i tarkvara litsentside soetamisele. Majanduskomisjon antud eelnõu ei toetanud.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud lennundusseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE), mille eesmärk on kehtestada õiguslik alus relvastatud pardasaatjate määramiseks õhusõidukisse, et tagada õhusõiduki pardal turvalisus. Ühtlasi on reguleeritud protseduur, millega sätestatakse relvastatud pardasaatjast teavitamise kohustus.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse Keskkonna- ja Looduskaitseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (367 SE), millega ühendatakse eelpool nimetatud keskkonnaasutused. Eelnõu teise lugemise käigus toetas Riigikogu keskkonnakomisjon muudatusettepanekut, millega loodava asutuse nimeks saab Keskkonnaamet. Komisjon soovib viia eelnõu lõpphääletusele neljapäeval 18. detsembril.

5. Esimesel lugemisel on Riigikogu liikmete Hanno Pevkuri, Urmas Reinsalu ja Hannes Rummi algatatud politseiteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse, piirivalveteenistuse seaduse, prokuratuuriseaduse, õiguskantsleri seaduse, Riigikontrolli seaduse, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (375 SE), millega soovitakse korrastada riiklike eripensionide maksmise aluseid. Eelnõuga ühtlustatakse põhimõtet, et õiguse riiklikule eripensionile kaotab isik, kes on ametikohalt, millel töötamine andis talle õiguse eripensionile, vabastatud süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel tahtlikult toimepandud kuriteo eest. Samuti sätestatakse, et riikliku eripensioni saaja, kes mõistetakse süüdi tahtlikult toimepandud tõsise riigi- või aususevastase süüteo eest, kaotab eripensioni.

Päevakord asub siin

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis (kell 13) – väljasõiduistung, keskkonnakomisjoni aastakokkuvõtete tegemine Harku lubjakivikarjääris.

Maaelukomisjonis (kell 14) – maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE).

Majanduskomisjonis – ühistranspordiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (364 SE).

Riigikaitsekomisjonis (kell 14) – kokkuvõtte tegemine riigikaitsekomisjoni aastasest tööst.

Sotsiaalkomisjonis – kokkuvõte tööst 2008. aastal.

Istungid, foorumid

* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi (14. – 17. dets.) ning liikmed Kadri Simson ja Sven Mikser (14.12-18.12) osalevad Ameerika Ühendriikides Fort McNairi’is Riiklikus Kaitseülikoolis (Washington DC) NATO PA atlandiülesel foorumil, kus on arutusel USA uue administratsiooni suhted atlandiülese julgeolekuga, Lähis-Ida käsitlus, üleilmsed majanduslikud väljakutsed, USA ja Venemaa suhted, terrorismivastane võitlus jpm.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Kristiina Ojuland osaleb (15.12-16.12) Prantsusmaal Pariisis ENPA poliitikakomitee istungil. Päevakorra projekti kohaselt on arutusel e-demokraatia küsimused, eraturvaettevõtetega seotud probleemid, ÜRO – reform ja Euroopa Nõukogu liikmesriigid, Venemaa ja Gruusia vahelise konflikti tagajärgi käsitlev resolutsioon, Euroopa Nõukogu naabruspoliitika, olukord Valgevenes jpm.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (15.12-19.12) Prantsusmaal Strasbourgis ECRI (rassismi ja sallimatuse vastane Euroopa komisjon) 47. plenaaristungil.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (16.12-17.12) Prantsusmaal Pariisis ENPA monitooringukomitee istungil. Arutusele tulevad Venemaa ja Gruusia vahelise konflikti tagajärgi käsitlev resolutsioon, Armeenia ja Albaania probleemid, monitooringu järgne dialoog Bulgaaria ja Türgiga jmt.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside