Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Päevakorras on 5 eelnõu, millest 2 on teisel ja 3 esimesel lugemisel.

1. Teisele lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (373 SE ), millega ühinetava protokolli eesmärk on rahvusvahelise merekeskkonna kaitsmise kohustuse täitmise tagamine nii Eesti jurisdiktsiooni all olevatel merealadel kui ka Eesti lippu kandvatel laevadel ja õhusõidukitel, mis viibivad väljaspool Eesti merealasid.

2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsus “Riigikogu otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” (409 OE), millega arvataks Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni asendusliige Paul-Eerik Rummo ja nimetatakse delegatsiooni asendusliikmeks Maret Maripuu. Muudatus tehakse vastavalt Reformierakonna fraktsiooni ettepanekule.

3. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud tööstusheite seaduse eelnõu (345 SE), mis sätestab nõuded, mis esitatakse peamistes tööstusvaldkondades tegutsemiseks, et vähendada ja vältida tööstusest pärinevat saastet. Eelnõuga ühtlustatakse ja korrastatakse kehtiva õiguse sätteid, kasutatakse ühtsemat mõistete süsteemi ning kõrvaldatakse vastuolud EL õigusega. Sisulistest muudatustest on olulisem nõue, et keskkonnakompleksloa kohustusega käitistes kasutataks parimat võimalikku tehnikat. Samuti sätestatakse riskihindamise põhine keskkonnaalase kontrolli süsteem ja avalikkuse suuremad võimalused komplekslubade menetluses osalemiseks. Ka kehtestatakse heidete piirväärtused, mis EL direktiivi lisadest tulenevalt on mõnes osas varasemast rangemad.

4. Esimesele lugemisele tuleb Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Paldiski omavalitsuse korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE), mille eesmärk on reguleerida õiguslik lünk, mis on seotud Keila linna Paldiski linnaosa varadega ja Paldiski muutumisega iseseisvaks linnaks. Siiani on jäänud Keila linna kanda Paldiski linnaosaga seotud kohustused, sealhulgas laenuleping 20 694 804 krooni, mis tekkis Paldiski linnaosale kuuluva katlamaja boileri üleviimisel masuudiküttelt bioenergia tarbimisele. Eelnõu kohaselt võib riik ühekordselt põhjendatud taotluse alusel toetada Keila linna käesoleva Paldiski linna haldusterritooriumiks muutunud alal asunud objektidega seonduvate võlakohustuste teenindamise eesmärgil. Toetus võib eelnõu kohaselt olla rahaline või mitterahaline riigivara alla hariliku väärtuse võõrandmine. Ka sätestab eelnõu, et Keila linna Paldiski linnaosa saamisel iseseisvaks kohalikuks omavalitsuseks lähevad Paldiski linnale üle kõik Keila linna Paldiski linnaosaga seotud õigused ja kohustused. 

5. Esimesele lugemisele tuleb Rainer Vakra, Lembit Kaljuvee, Inara Luigase, Deniss Boroditši, Kalle Laaneti ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (383 SE), mille eesmärk on leevendada kodutarbijatele ja äritarbijatele 1. jaanuaril 2013. aastal toimunud üleminekut avatud elektriturule. Selleks tehakse ettepanek muuta elektrituruseadust selliselt, et taastuvenergia toetuse rahastamisest tekkiva kulu kannaks edaspidi tarbija asemel riik. Majanduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

Komisjonides (kell 14)

Keskkonnakomisjonis – Sindi paisu teemaline arutelu; jäätmeseaduse § 131 muutmise seaduse eelnõu.

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE) – IB õppekava, kutsutud Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimees Toomas Kruusimägi, haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (336 SE), kutsutud kultuuriministeeriumi ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad.

Maaelukomisjonis Eesti raamseisukohad põllumajandussektori riigiabi ja vähese tähtsusega abi reeglite kohta perioodil 2014-2020.  

Põhiseaduskomisjonis  – Rahvakogu esitatud ettepanekutega tutvumine; erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu projekt; arutelu vangide hääletamisõiguse laiendamise üle; arvamus Riigikohtule relvaseaduse § 41 lg 9 koostoimes § 36 lg 1 p-ga 6 osas.

Rahanduskomisjonis  – Riigikogu otsus “Euroopa Komisjoni ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine” (419 OE); investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (408 SE); kohtumine Maksu- ja Tolliameti esindajatega (ruum L 333).

Riigikaitsekomisjonis – Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (384 SE); Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE).

Sotsiaalkomisjonis (kell 13)  Eesti seisukohad täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise regulatsiooni kehtestamise kohta Euroopa Liidus; tööturu olukord.

Väliskomisjonis – kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Kanadas, asukohaga Ottawas ning suursaadiku ametikohale Portugali Vabariigis ja Maroko Kuningriigis, asukohaga Lissabonis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaadid; ülevaade väliskomisjoni töövisiidist Singapuri ja Indoneesiasse ning Eesti-Tai parlamendirühma visiidist Tai Kuningriiki.

Üritused, kohtumised

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub India ettevõtlusministri Sachin Pilot’iga.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab Toompea lossi kunstisaalis Kadri Kangilaski autorinäituse.

Kell 17 – Laine Randjärv osaleb kunstnik Aleksander Kravtšuki meistriklassi tööde näituse avamisel Art-salong GraO’s (Vene Teater, Vabaduse välja 5).

* Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb (16.04-21.04) Genfis 7. Euroopa kestlike linnade konverentsil „Roheline ja sotsiaalselt vastutustundlik majandus: kriisiaegade lahendus“.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (14.04-16.04) ENPA monitooringukomitee raportöörina Ukrainas Kiievis infokogumise missioonil.

Riigikogu pressitalitus
 

 

   

Tagasiside